Novinky

Dubnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Trestní řád (141/1961 Sb.) - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o zdravotnických prostředcích (268/2014 Sb.) - specializace Zdravotnictví a farmacie

KOMENTÁŘE - aktualizované
Srovnávací komentář Občanský zákoník (89/2012 Sb.) - PRK Partners - komentuje již 80  problematických témat v 77 paragrafech NOZ

Katastrální zákon (256/2013) - specializace Katastr a zeměměřictví
Kompetenční zákon (2/1969 Sb.) - specializace Ústavní právo
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) - specializace Pojišťovnictví
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o elektronických komunikacích(127/2005 Sb.) - specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.) - specializace Katastr a zeměměřictví

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový soud - specializace Duševní vlastnictví
Pracovnělékařské služby - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Dějiny veřejné správy - učebnice - StudentASPI Plus
Srovnávací ústavní právo - - učebnice - StudentASPI Plus
Teorie veřejné moci (vládnutí) - učebnice - StudentASPI Plus
Základy pracovního práva v EU - - učebnice - StudentASPI Plus

MONOGRAFIE - Leges
Limity autorskoprávní ochrany - specializace Duševní vlastnictví
Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Nájemní a družstevní bydlení - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

MONOGRAFIE - Nakladatelství MUNI
Veřejné licence - specializace Duševní vlastnictví
Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře - specializace Daně a poplatky II

MERITUM
Mzdy 2017 - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA  - zapracované novely
55-59/2017 Sb. do Trestního řádu a Trestního zákoníku
64/2017 Sb. do Insolvenčního zákona

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
nově zařazeno více než 400 dokumentů

NOVINKY V NOVÉM ASPI na www.noveaspi.cz
Kalkulačky Nové ASPI
Lhůty a Výpočet dovolené jsou volně k dispozici registrovaným uživatelům
V rámci volitelného obsahu si lze objednat tyto výpočty:
Cestovní náhrady / Odměna advokáta / Soudní poplatky / Úroky z prodlení

 

Březnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené 
Kontrolní řád (255/2012 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Úmluva o uznání výkonu rozhodčích nálezů (New York) (74/195 Sb.) - specializace Rozhodčí řízení
Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.) - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o zdravotních službách - Praktický komentář  (372/2011 Sb.) - specializace Zdravotnictví a farmacie

Aktualizovali jsme komentář k zákonu o registru smluv (340/2015 Sb.) - specializace Veřejné zakázky a právo hospodářské soutěže I, Veřejné zakázky a právo hospodářské soutěže II

MONOGRAFIE
Insolvenční právo, 2. doplněné vydání
- specializace Insolvence II
Služební vztahy a výkon závislé práce - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Ochrana slabší strany  - specializace Občanské právo procesní
Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí (Nakladatelství MUNI) - ASPI základ

KOMENTOVANÉ VZORY SMLUV A PODÁNÍ
Památková péče - specializace Stavebnictví

JUDIKATURA SDEU
Nově zařazeno více než 300 dokumentů

Seznamte se s novými možnostmi ASPI pro rok 2017.

Díky ASPI můžete mít vždy po ruce nejrozsáhlejší elektronickou knihovnu.
Více než 690 autorských titulů se vám výrazně ulehčí práci a přinese jistotu do každodenního rozhodování.
Předplatné si snadno vyberete na míru své profese a odborného zaměření.

Prolistujte si katalog ASPI 2017

Únorové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE
Horní zákon (44/1988 Sb.) - specializace Horní právo
Zákon o azylu (325/1999 Sb.) Praktický komentář - specializace Správní právo - zvláštní předpisy

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Analýza  alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace - specializace Správní právo - samospráva

KOMENTOVANÉ VZORY SMLUV A PODÁNÍ
81 vzorů typů usnesení zastupitelstva obce, autorem je Mgr. Karel Kotrba.
Specializace Správní právo - samospráva

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA - anglický a německý překlad
zapracovali jsme novely, které vyšly ve Sbírce zákonů ke konci roku 2016
454/2016 Sb., novela zákona o daních z příjmů
455/2016 Sb., novela trestního zákoníku a  trestního řádku
458/2016 Sb., novela zákona o obchodních korporacích
460/2016 Sb., novela občanského zákoníku a zákoníku práce

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
nově zařazeno 700 dokumentů

POUŽITELNÁ ZNĚNÍ PŘEDPISŮ (PZP)
Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) - zařazeno znění zákona pro výpočet daní z příjmů za rok 2016.

 

 


V lednu jsme pro vás nově zařadili nebo aktualizaci tyto komentáře a monografie

KOMENTÁŘE
Zákon o bankách (21/1992 Sb.) - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) - specializace Spotřebitelské právo
Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) - specializace Spotřebitelské právo

KOMENTÁŘE - AKTUALIZACE
Zákon o  posuzování vlivu na životní prostředí (100/2001 Sb.) - specializace Životní prostředí
Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Živnostenský zákon (455/1999 Sb.) - specializace Správní právo - samospráva

MONOGRAFIE
Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení
- specializace Daně a poplatky II
Ochrana osobních údajů v aplikační praxi -
specializace Správní právo - obecné předpisy

 

13 ASPI Navigátorů nabízí již více než 1 100 zpracovaných postupů

ASPI Navigátory srozumitelně vysvětlují složité procesní předpisy za pomoci grafického zobrazení.
Do Navigátorů jsme doplnili nové postupy nebo jsme vybrané postupy aktualizovali:

13 ASPI Navigátorů 1 100 postupů

Pracujete s ASPI snadno a efektivně

tipy pro práci s aspi

Připravili jsme pro vás -  TIPY PRO PRÁCI S ASPI.

Stáhnout si je v PDF můžete ZDE