ASPI Navigátor Stavební řízení

Unikátní interaktivní průvodce procesy podle stavebního zákona


zkusit zdarma


Pro nabídku na míru kontaktujte
obchodního reprezentanta

Obsahuje komplexní postupy a procedury podle stavebního zákona.

 • Díky srozumitelnému grafickému zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy budete ve stavebním řízení postupovat vždy správně.
 • Krok za krokem vás provedeme celým postupem k úspěšnému získání stavebního povolení.
 • Využije každý účastník stavebního řízení

Příklady postupů, které vám ASPI Navigátor usnadní

 • Územní rozhodování
 • Povolování a ohlašování staveb
 • Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Autorizovaný inspektor
 • Změny staveb
 • Užívání staveb – oznámení o užívání a kolaudační souhlas
 • Předčasné užívání
 • Zkušební provoz
 • Odstraňování staveb a další

Použité zdroje:

 • Stavební zákon
 • Komentář ke stavebnímu zákonu
 • Vzory
 • Judikatura
 

K dispozici jsou kompletně zpracované postupy věnované stavebnímu řízení.

Vysoká kvalita je zaručena díky zkušeným odborníkům na stavební právo

Mgr. Michal Knecht (autor)
V letech 2006 -2015 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, v současné době lektor, poradce a konzultant v oblasti stavebního práva a nemovitostí. Je členem České stavební společnosti pro stavební právo.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (odborný dohled)
Působí jako odborná asistentka na katedře správní vědy a správního práva PF MU a dále jako advokátka,věnuje se hlavně oblasti správního práva a oblastem souvisejícím. Je členkou výkladové komise pro vodní zákon při MZe a dále členkou Komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 1 Legislativní rady vlády.

 Cena 1 500 Kč bez DPH (cena ročního předplatného pro jednoho uživatele)
Pro více přístupů/licencí poskytujeme další slevy.
Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte přímo obchodního poradce

Kompletní nabídka ASPI Navigátorů ZDE