Profesní řešení Advokátní kancelář 2015

S profesním řešením Advokátní kancelář 2015 máte k dispozici ASPI základ (předpisy ČR a EU, judikatura ČR a SDEU, základní literatura, bibliografie, stejnopis Sbírky zákonů, vybrané časopisy a monografie).

Volitelný autorský obsah si jednoduše vyberete podle svého profesního zaměření a specializace.