ASPI Navigátor Celní řízení

Srozumitelnou formou grafického zobrazení provede složitou právní úpravou celního řízení a pomůže předejít penalizaci.

ASPI Navigátor Celní řízení

Pomáhá předcházet chybám při praktické aplikaci celního kodexu a celního zákona a upozorní na hlavní zákonné povinnosti.

Přečtěte si RECENZI od JUDr. Zuzany Hortové, právničky Generálního ředitelství cel

Výhody ASPI Navigátor Celní řízení pro vaši každodenní praxi 

 • Přehlednost
  Srozumitelnou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy a judikaturu vysvětluje jednotlivé základní postupy a pojmy související s celním řízením. Jednotlivé procesy na sebe logicky navazují.
 • Aktuálnost
  Podrobně seznamuje se základními procesními postupy celního řízení, v rámci kterých reflektuje komplexní právní úpravu. Spolehlivě poukazuje na různé odchylky a specifika, které mohou v jednotlivých případech nastat.
  Zajištěny aktualizace v souvislosti s legislativními změnami.
 • Spohlehlivost
  Ušetří čas a poskytne spolehlivé řešení, jak správně postupovat v situacích, které se v praxi vyskytují nejčastěji.
 • Komplexnost
  V současnosti na trhu neexistuje žádný jiný ucelený nástroj, který by po nedávné rekodifikaci celního práva mohl sloužit jako komplexní průvodce danou problematikou.

Odborná kvalita je zaručena díky zkušeným odborníkům na problematiku celního řízení.

Mgr. Filip Hájek (autor)
Vedoucí právního oddělení na Generálním ředitelství cel. Přednáší a věnuje se lektorské činnosti v oblasti celního řízení.

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová (garantka)
Věnuje se poradenství, auditu a školením ve všech oblastech souvisejících s celním řízením.

ASPI Navigátor Celní řízení bude postupně rozšířen na 60 zpracovaných postupů. ASPI Navigátor Celní řízení - zkusit zdarma

Cena ročního předplatného: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele. Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
Kompletní nabídku ASPI Navigátor naleznete zde