ASPI Navigátor Celní řízení

Srozumitelnou formou grafického zobrazení provede složitou právní úpravou celního řízení a pomůže předejít penalizaci.

ASPI Navigátor Celní řízení

Pomáhá předcházet chybám při praktické aplikaci celního kodexu a celního zákona a upozorní na hlavní zákonné povinnosti.

Výhody ASPI Navigátor Celní řízení pro vaši každodenní praxi

 • Přehlednost
  Srozumitelnou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy a judikaturu vysvětluje jednotlivé základní postupy a pojmy související s celním řízením. Jednotlivé procesy na sebe logicky navazují.
 • Aktuálnost
  Podrobně seznamuje se základními procesními postupy celního řízení, v rámci kterých reflektuje komplexní právní úpravu. Spolehlivě poukazuje na různé odchylky a specifika, které mohou v jednotlivých případech nastat.
 • Spohlehlivost
  Ušetří čas a poskytne spolehlivé řešení, jak správně postupovat v situacích, které se v praxi vyskytují nejčastěji.
 • Komplexnost
  V současnosti na trhu neexistuje žádný jiný ucelený nástroj, který by po nedávné rekodifikaci celního práva mohl sloužit jako komplexní průvodce danou problematikou.

Odborná kvalita je zaručena díky zkušeným odborníkům na problematiku celního řízení.

JUDr. Marek Vrbík (autor)
Zastává pozici právníka Generálního ředitelství cel, kde se zaměřuje na vedení odvolacího řízení především v oblasti rozhodnutí v celním řízení. V rámci této odbornosti pravidelně publikuje a vykonává lektorskou činnost. Mezi významné počiny patří mj. série článků mapující významnou rekodifikaci celního práva. Autor je také vedoucím autorského kolektivu připravovaného komentáře k celnímu zákonu společnosti Wolters Kluwer ČR.

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová (garantka)
Od roku 2012 pracuje jako Customs Manager společnosti European Customs Services s.r.o. Má za sebou více jak dvacetiletou praxi u Celní správy ČR, kterou opouštěla z pozice zástupkyně ředitele celního úřadu a ředitelky odboru cel a daní.V současné době se věnuje poradenství, auditům a školením ve všech oblastech souvisejících s celním řízením při dovozu a vývozu, pravidel původu, správě DPH při dovozu a vývozu, a rovněž v oblasti statistiky vnitrounijních obchodů Intrastatu. Je spoluautorkou publikace Meritum Clo a pravidelně přispívá do odborných časopisů společnosti Wolters Kluwer.

ASPI Navigátor Celní řízení bude postupně rozšířen na 60 zpracovaných postupů. ASPI Navigátor Celní řízení - zkusit zdarma

Cena ročního předplatného: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele. Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
Kompletní nabídku ASPI Navigátor naleznete zde