ASPI Navigátor Insolvenční řízení

Unikátní interaktivní průvodce insolvenčním řízením ve všech jeho fázích

Široce zaměřenou a zároveň přehlednou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy, komentáře a relevantní judikaturu získáte ucelený přehled o průběhu insolvenčního řízení, včetně navazujících incidenčních sporů.

Zpracoval tým právníků advokátních kanceláří PRK Partners a ŽIŽLAVSKÝ specializujících se na insolvenční řízení a navazující spory pod vedením následujících odborných garantů: Doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D., JUDr. Michala Žižlavského, JUDr. Václava Bílého, LL.M., Ph.D. a JUDr. Michala Brychty.

Výhody ASPI Navigátor Insolvenční řízení

 • Široce zaměřenou a zároveň přehlednou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy, komentáře a relevantní judikaturu získáte ucelený přehled o průběhu insolvenčního řízení, včetně navazujících incidenčních sporů.

 • Postupy jsou zpracovány s důrazem na všechny zúčastněné subjekty.  Uživatel tedy získá podrobné informace o průběhu insolvenčního řízení ve všech jeho fázích, a to jak z pohledu dlužníka a věřitelů, tak z pohledu soudu, insolvenčního správce nebo potenciálního věřitele, který se chce do řízení přihlásit. Postupy jsou doplněny o poznatky z právní praxe.

 • ASPI Navigátor Insolvenční řízení bude nadále aktualizován v závislosti na vývoji právní úpravy a doplňován o zásadní judikaturu.  

Spolehlivě vás provede problematikou zahrnující mimo jiné

 • pojem úpadek
 • ustanovení insolvenčního správce
 • zahájení insolvenčního řízení
 • účinky zahájení insolvenčního řízení
 • účinky rozhodnutí o úpadku
 • podávání a přezkum přihlášek
 • soupis majetkové podstaty a navazující spory
 • spory z neúčinnosti právních jednání
 • zpeněžování majetkové podstaty a vliv zajištěného věřitele
 • rozdělování výtěžku zpeněžení
 • osudy existujících smluv v režimu konkursu
 • pravidla pro povolení oddlužení a jeho další proces
 • pravidla pro reorganizaci, přípravu a schválení reorganizačního plánu

K dispozici je 77 komplexně zpracovaných postupů.

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
Kompletní nabídku ASPI Navigátor naleznete zde