ASPI Navigátor Katastr nemovitostí

Grafické zobrazení procesních předpisů s výkladem

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí
Názorně provede základními postupy podle katastrálního zákona a vnitřních předpisů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního:

 • Řízení o povolení vkladu na návrh
 • Řízení o povolení vkladu na návrh na základě rozhodnutí soudu
 • Zápis záznamem
 • Zápis/výmaz poznámkou
 • Změna jiných údajů na základě ohlášení vlastníka
 • Změna hranice katastrálního územi
 • Zápis údajů o nové budově
 • Řízení o opravě chyby v katastrálním operátu
 • Řízení o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu
 • Potvrzení geometrického plánu
 • Řízení o poskytnutí údajů z katastru

Jedinečné funkcionality ASPI Navigátor

 • Srozumitelné grafické zobrazení celého postupu v přehledných schématech - přehledně zobrazuje všechny nutné kroky,jejich posloupnosti a termínů - kdo, co, kdy...
 • Detailní popis postupu s interaktivním propojením na předpisy a související dokumenty
 • Komplexní pohled na daný postup - představuje všechny nutné úkony od začátku do konce a ukazuje možné varianty průběhu řízení

Autor David Vávra je zkušený právník, který se dlouhodobě specializuje na problematiku katastru nemovitostí.

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí obsahuje 11 zpracovaných postupů a je nedílnou součástí specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer