ASPI Navigátor Občanský soudní řád - Michal Sylla

Mgr. Michal Sylla

Michal Sylla vystudoval PF UK v Praze. V letech 2002 až 2003 studoval také na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München v Německu. Specializuje se zejména na řešení sporů, a to jak v soudním, tak rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. V rámci své advokátní praxe se dále věnuje oblastem: bankovnictví a finance, všeobecné korporační právo a fúze a akvizice. Dále zastupuje Českou advokátní komoru v Kolegiu expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.

Advokátní kancelář PRK Partners je pravidelně uváděna jako velmi doporučovaná advokátní kancelář v kategorii Řešení sporů a arbitráže v rámci soutěže Právnická firma roku pořádané společností Epravo. V této oblasti je rovněž doporučována řadou mezinárodních právních direktorářů včetně Chambers Europe a The European Legal 500.