ASPI Navigátor Občanský soudní řád - Robert Němec

Mgr. Robert Němec, LL.M.

Robert Němec je partnerem PRK Partners a vedoucím týmu pro oblast řešení sporů, který disponuje dlouholetou zkušeností se zastupováním klientů v lokálních i mezinárodních sporech s přesahem do více jurisdikcí. Kromě sporové agendy se specializuje také na konkurzní řízení, restrukturalizace, bankovnictví, fúze a akvizice. Titul magistra práv získal na PF UK v Praze v roce 1995. V letech 2005‒2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert Němec je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Zastupuje klienty v obchodněprávní a občanskoprávní oblasti v rozhodčích, soudních a správních řízeních, a to v tuzemských i mezinárodních sporech. Dále je uznávaným a často vyhledávaným rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při BCCP a Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. V posledních letech byl jmenován rozhodcem v desítkách obchodních sporů vyplývajících z financování, obchodních smluv, M&A transakcí, stavebních a leasingových smluv. Je rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC) a také členem International Bar Association. Jako rozhodce rozhodoval i několik sporů v mezinárodních rozhodčích řízeních. Robert Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti řešení sporů a bankovnictví a financí prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500, Chambers Europe 2015 a je rovněž zmiňován a doporučován dalšími direktoráři a publikacemi, včetně Chambers Europe, Expert Guides a Legal Experts, a to v oblasti řešení sporů, bankovnictví a financí, fúzí a akvizic, korporačního práva a TMT.

Advokátní kancelář PRK Partners je pravidelně uváděna jako velmi doporučovaná advokátní kancelář v kategorii Řešení sporů a arbitráže v rámci soutěže Právnická firma roku pořádané společností Epravo. V této oblasti je rovněž doporučována řadou mezinárodních právních direktorářů včetně Chambers Europe a The European Legal 500.