ASPI Navigátor Přestupky

Unikátní formou grafického zobrazení vás spolehlivě provede stěžejními postupy zákona o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich

Komplexní a srozumitelnou formou grafického zobrazení s propojením na aktuální předpisy a související dokumenty získáte ucelený přehled o průběhu řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Odbornou kvalitu garantují autoři pod vedením JUDr. Tomáše Sokola a JUDr. Jiřího Nováka, ml.,partnerů Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, která získala ocenění Právnická firma roku, vítěz kategorie Trestní právo v letech 2010 – 2019.

brož sokol nová Právnická firma roku 2019


ASPI Navigátor Přestupky

Pomůže vyhnout se chybám v průběhu řízení

Poradí vám se zásadními, komplexně zpracovanými postupy:

 • Přezkumné řízení
 • Přezkum příkazu na místě (na základě podnětu)
 • Evidence přestupků a námitkové řízení
 • Určení působnosti a příslušnosti
 • Podmíněné upuštění od uložení správního trestu
 • Zveřejnění rozhodnutí o přestupku
 • Vyloučení z projednávání a rozhodování věci
 • Předání věci
 • Oznamování přestupku
 • Oznámení přestupku orgánem policie ve zvláštních případech
 • Odložení věci
 • Zahájení řízení z moci úřední
 • Změna právní kvalifikace skutku
 • Záhájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
 • Zrušení, změna a přeměna právnické osoby
 • Přerušení řízení
 • Zastavení řízení o přestupu
 • Společné řízení
 • Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení
 • Příkaz
 • Příkaz na místě
 • Odvolání proti rozhodnutí o přestupku
 • Zrušení podmíněného upuštění od uložení správního trestu
 • Přestupková amnestie a nové rozhodnutí

Aktuálně zařazený počet postupů bude postupně rozšířen na celkových 24 postupů.

Cena ročního předplatného ASPI Navigátor Přestupky: 1 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele. Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.
Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
Kompletní nabídka ASPI Navigátor ZDE