ASPI Navigátor Správní řád

Unikátní formou grafického zobrazení vás spolehlivě provede stěžejními postupy správního řádu

Komplexní a srozumitelnou formou grafického zobrazení s propojením na aktuální předpisy a související dokumenty získáte ucelený přehled o průběhu řízení podle správního řádu.
Spolehlivě provede například postupy:

  • řízení vedenými správním orgánem prvního stupně
  • odvolacího řízení a další složité postupy  například řešení námitek podjatosti
  • mimořádnými opravnými prostředky

ASPI Navigátor Správní řád

Poskytne rychlou orientaci ve správní řádu a pomůže vyhnout se chybám v průběhu řízení

  • Postupy jsou zpracovány s důrazem na všechny strany procesního vztahu.
  • Získáte podrobné informace o průběhu řízení  ve všech jeho fázích jak z pohledu žadatele, tak i správního orgánu nebo osoby, která řízení účastní.
  • Je aktualizován v závislosti na vývoji právní úpravy.
  • Průběžně doplňován o zásadní judikaturu a stanovistka poradního sboru MV pro správní řád.

Aktuálně zařazeno 40 komplexně zpracovaných postupů.

Odbornou kvalitu garantuje autor Mgr. David Vávra, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, který se dlouhodobě věnuje správnímu řízení.

Cena ročního předplatného ASPI Navigátor Správní řád: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele. Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.
Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
Kompletní nabídka ASPI Navigátor ZDE