ASPI Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob

Interaktivní průvodce zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob

Odbornou kvalitu garantují autoři pod vedením JUDr. Tomáše Sokola a JUDr. Jiřího Nováka, ml.,partnerů Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, která získala ocenění Právnická firma roku, vítěz kategorie Trestní právo v letech 2010 – 2019.

brož sokol nová Právnická firma roku 2019


Výhody ASPI Navigátor

 • Přehledně  graficky zobrazený procesní předpis se srozumitelným výkladem
 • Interaktivně propojen na aktuální předpisy a souvisejícící komentáře, výklady a judikaturu
 • Aktualizován se změnami legislativy

ASpi navigátor trestní odpovědnost právnických osob

Spolehlivě provede zásadními postupy trestní odpovědnosti právnických osob

 • Trestné činy
 • Trestní odpovědnost právnické osoby
 • Zproštění trestní odpovědnosti právnické osoby
 • Účinná lítost
 • Společné řízení
 • Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby
 • Zajišťovací opatření - uložení omezení nakládání s majetkem
 • Zajišťovací opatření - dočasné pozastavení předmětu činnosti
 • Přerušení trestního stíhání na žádost ČNB
 • Ustanovení opatrovníka právnické osobě
 • Předvolání, předvedení a pořádková pokuta
 • Výkon trestu zrušení právnické osoby
 • Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži
 • Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži
 • Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu přijímání dotací a subvencí
 • Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí
 • Výkon trestu uveřejnění rozsudku

ASPI Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob má zpracovaných 17 postupů.
Je nedílnou součástí předplatného ASPI Navigátor Trestní řád, který má více než 150 zpracovaných postupů 

Cena ročního předplatného ASPI Navigátor Trestní řád včetně ASPI Navigátor TOPOZ: 3 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele.
Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce