ASPI Navigátor Veřejná podpora

Srozumitelně provede poskytovatele nejčastějšími procesy veřejné podpory

Pomůže eliminovat rizika spojená s poskytnutím protiprávní podpory 

ASPI Navigátor Veřejná podpora

Krok za krokem spolehlivě seznámí se všemi pravidly veřejné podpory

  • Komplexní a zároveň přehlednou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy, komentáře a relevantní judikaturu získáte ucelený přehled o právu veřejné podpory
  • Usnadní identifikaci veřejné podpory a pomůže s výběrem nejvhodnějšího nástroje
  • Praktický nástroj nejen pro ústřední orgány státní správy a obce

ASPI Navigátor Veřejná podpora zkusit zdarma

Poradí a provede všemi problematickými postupy, například

  • Posouzení znaků veřejné podpory
  • Zvolení vhodné výjimky ze zákazu veřejné podpory
  • Podpora malého rozsahu (registr de minimis)
  • Řízení před Evropskou komisí
  • Aplikace služeb obecného hospodářského rozsahu
  • Kritéria malého a středního podniku

K dispozici je 42 zpracovaných postupů.                                           PŘEČTĚTE SI NOVOU RECENZI

Odbornou kvalitu garantují autoři - právníci dlouhodobě se specializující na právo veřejné podpory

Mgr. Simona Eichlerová - problematikou veřejné podpory se intenzivně zabývá od roku 2011 jako specializovaný právník řídícího orgánu operačního programu odpovědný zejména za tzv. notifikace a nastavení modelů čerpání dotací v souladu s pravidly veřejné podpory. Působí v několika pracovních skupinách na Ministerstvu pro místní rozvoj: za Regionální rady se účastní Pracovní skupiny pro legislativní změny, za Asociaci krajů ČR je členkou Pracovní skupiny pro veřejnou podporu 2014+. Problematiku veřejné podpory přednáší na Ekonomicko - správní fakultě MU v Brně.

Mgr. Milan Bumbálek - problematikou veřejné podpory se zabývá dlouhodobě od roku 2002. V letech 2011 až 2014 působil jako ředitel odboru veřejné podpory na ÚOHS. V této pozici se podílel zejména na přípravě nových evropských právních předpisů v rámci rozsáhlé modernizace veřejné podpory. Za svého působení na ÚOHS se rovněž podílel na řešení řady případů řešených Evropskou komisí, ať už ve formě oznámení veřejné podpory či ve formě stížností. Současně se věnuje zejména lektorské činnosti v oblasti veřejné podpory a služeb obecného hospodářského zájmu a spolupráci s poskytovateli.

ASPI Navigátor Veřejná podpora - cena ročního předplatného 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele.  
Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy
.

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
Kompletní nabídku ASPI Navigátor naleznete zde