ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek

Ukáže vám nejrychlejší a a nejjednodušší cestu procesem vymožení pohledávky.

Přehledné grafy s propojením na aktuální předpisy a související dokumenty vás srozumitelně provedou celým procesem vymáhání pohledávky - od vzniku prodlení s finančním plněním až do úplného vymožení dluhu.
ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek

Průběžně aktualizované postupy jsou připravované zkušenými právníky
specializovanými na vymáhání pohledávek
z Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák

Proč používat ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek

 • Pomáhá vyhnout se chybám při vymáhání pohledávek v praxi
 • Poskytuje komplexní pohled z hlediska zákona a  judikatury
 • Přináší i zásadní informace o aktivní praxi soudů a chování dlužníků

Poradí se všemi problematickými postupy, jako například

 • problematika doručování
 • problematika správného a včasného podání žaloby k příslušnému soudu
 • náklady věřitele spojené s uplatněním pohledávky u soudu
 • podrobný popis soudního řízení a možná obrana dlužníka (žalovaného)
 • procesní možnosti věřitele při vymožení pohledávky
 • procesní nástupnictví (úmrtí dlužníka, postoupení pohledávky)
 • proces odvolacího řízení
 • náležitosti exekučního titulu
 • komplexní proces vykonávacího řízení s důrazem na jednotlivé způsoby vymáhání
 • problematika zastavování exekucí a podmínek pro zastavení exekuce

Aktuálně je k dispozici 59 zpracovaných postupů,
další budou doplněny.  


 aspi navigátor vymáhání pohledávek zkusit zdarma

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce

Seznamte se s kompletní nabídkou ASPI Navigátorů 

Cena ročního předplatného ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek  je 1 500 Kč bez DPH pro jednoho uživatele.
Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.