ASPI Navigátor Životní prostředí

Srozumitelně formou grafického zobrazení provede právem životního prostředí

Doporučujeme jako vhodný nástroj pro žadatele v příslušných řízeních, stavební úřady, orgány ochrany přírody, báňské úřady a další správní úřady.

ASPI Navigátor Životní prostředí

Výhody ASPI Navigátor pro každodenní praxi

  • Minimalizujete možnost pochybení

Díky přehlednému grafickému zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy a relevantní judikaturu se spolehlivě seznámíte se základními procesy v oblasti práva životního prostředí.
Při legislativních změnách zajištěny aktualizace postupů.

  • Získáte komplexní informace o právu životního prostředí

Na jednom místě máte k dispozici stěžejní procesy EIA a SEA, ale také postupy vydávání různých rozhodnutí, závazných stanovisek a stanovisek podle předpisů z oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa, vod, hornické činnosti, nakládání s odpady a další. Procesy obsahují i specifická řízení, jakým je třeba posuzování vlivů na oblast soustavy NATURA 2000.

  • Ušetříte čas a náklady

Rychle vyhledáte spolehlivé řešení, jak v konkrétní situaci postupovat.

Odbornou kvalitu garantují autoři - právníci specializující se na právo životního prostředí

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. je odborným asistentem na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a poradcem ve věcech životního prostředí a práva Evropské unie v Oddělení dokumentace a analytiky na NSS. Je stálým členem expertní skupiny Evropské komise pro implementaci Aarhuské úmluvy.

 Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. & Ph.D. je odborným asistentem na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Působí také jako pracovník znaleckého ústavu. Vedle bohaté publikační a jiné vědecké činnosti též přednáší.

 Mgr. Jakub Strouhal je doktorandem na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity se zaměřením na právo životního prostředí a problematiku veřejných zakázek. Pracuje také jako firemní právník.

ASPI Navigátor bude postupně rozšířen na 80 zpracovaných postupů.  ASPI Navigátor Zkusit zdarma

Cena ročního předplatného: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele. Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
Kompletní nabídku ASPI Navigátor naleznete zde