ASPI - Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích

Řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.

  • Na základě soudní praxe - vychází z rozhodnutí soudů a je řešen formou jasných odpovědí
  • Využívá zkušeností z praxe odborníků na korporátní právo - u nejasných výkladů, kde se ve svých rozhodnutích soudní praxe neshoduje, je doplněno doporučení autorů
  • Průběžně aktualizován - autoři neustále doplňují nová a aktualizující zařazená řešení

Jasné a srozumitelné odpovědi na otázky jsou věcnou analýzou relevantních soudních rozhodnutí. Pro tyto odpovědi autoři pečlivě vybírají jak novou judikaturu NS, tak nižších soudů k ZOK (dostupnou exkluzivně v ASPI) a relevantní použitelnou judikaturu k obchodnímu zákoníku.

Praktický manuál ZOK

Všechny problémy jsou jasně a srozumitelně vysvětleny s ohledem na právní praxi.
Manuál vhodně doplňuje názory odborných kapacit z komentářů s cílem maximálně zefektivnit práci při aplikaci ZOK do každodenní praxe.
Vytvořeno ve spolupráci s progresivními mladými advokáty z předních advokátních kanceláří (Mgr. Ivan Chalupa / Mgr. D. Reiterman)

! Seznam vybraných příspěvků zařazených k jednotlivým paragrafům v Praktickém manuálu ZOK

Prohlédněte si ukázku - § 776

Praktická pomůcka zahrnuje také:
VZORY - konkrétní klauzule, které hledáte v rámci aplikace daného ustanovení ZOK (např. konkrétní ustanovení společenské smlouvy, konkrétní znění rozhodnutí valné hromady...)
Praktický manuál ZOK vzory

CHECKLISTY - získáte úplný přehled o daném institutu (např. checklist s přehledem všech klauzulí, které je možné upravit ve společenské smlouvě s.r.o. odchylné od zákona, provázáno na minivzory jednotlivých klauzulí)
Praktický manuál ZOK checklisty

POSTUPY - jak v dané situaci postupovat (např. postup na snížení základního kapitálu v s.r.o., provázáno na vzory jednotlivých dokumentů, které jsou v procesu potřeba)
Praktický manuál ZOK postupy

SYSTEMATICKÉ PROVAZBY - praktické odkazy na jiná ustanovení ZOK nebo jiného právního předpisu, která se vztahují k danému ustanovení ZOK.
Praktický manuál ZOK systematická provazba

Aktuálně je zařazeno více než 850 řešení problematických otázek ZOK k více než 340 paragrafům ZOK.
Roční předplatné: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Rádi vám sdělíme bližší informace a připravíme nabídku na míru
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce