Knihovna ASPI

Vaše oblíbené tituly na jednom místě

Pouze na platformě ASPI získáte

nejvýznamnější zdroje informací:     

 • nejvíce autorů
 • důvěryhodné zdroje
 • různé úhly pohledu
 • jistota, že víte vše

 

Více než 240 titulů

Více než 3.700 autorů


  

KnihovnaASPI

 

Z nově zařazených partnerů vybíráme:

Auditorium-logo Grada-logo Havlicek-Brainteam-logo
Leges-logo Obchodní-pravo-logo Pravni-radce-logo
Pravnicka-fakulta-MU-logo Pravnik-logo             Spravni-pravo-logo
 Ustav-statu-prava-logo  Iura-logo

 ... a celá řada dalších titulů zařazených do systému ASPI

 

 Z nově zařazeného obsahu upozorňujeme na:

 • Zákon o mediaci - komentář (nakl. Leges)
 • Občanský soudní řízení - soudcovský komentář (nakl. Havlíček Brain Team)
 • Bankovní regulace a dohled (nakl. Auditorium)
 • Elektronické cenné papíry:  Transparentnost korporátních struktur společností (nakl. Auditorium)
 • Judikatura a právní argumentace (nakl. Auditorium)
 • Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století (nakl. Auditorium)
 • Metody a zásady interpretace práva (nakl. Auditorium)
 • ... právo, jazyk a příběh (nakl. Auditorium)
 • Jak skončit pracovní poměr (nakl. Grada)
 • Pracovní právo pro neprávníky (nakl. Grada)
 • Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony (nakl. Grada)
 • Zákoník práce 2014, 2013, 2012 a 2011 - s výkladem (nakl. Grada)
 • Zákoník práce 2014, 2013, 2012 v praxi - komplexní průvodce (nakl. Grada)
 • Nová společnost s ručením omezeným (nakl. Grada)
 • Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy
 • Nový občanský zákoník - rodinné právo (nakl. Grada)
 • Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva (nakl. Grada)
 • Nový občanský zákoník - dědické právo (nakl. Grada)
 • Nový občanský zákoník - smluvní právo (nakl. Grada)
 • Nový občanský zákoník - náhrada škody (nakl. Grada)
 • Nový občanský zákoník úplně pro všechny (nakl. Grada)
 • Zákon o obchodních korporacích s komentářem (nakl. Grada)
 • časopis Právník (Ústav státu a práva)
 • časopis The Lawyer quarterly (Ústav státu a práva)
 • Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Ústav státu a práva)
 • časopis Správní právo (Ministerstvo vnitra ČR)
 • časopis Obchodní právo (vyd. JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D.)
 • časopis Soudce (nakl. Havlíček Brain Team)
 • časopis Revue pro právo a technologie (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Časopis pro právní vědu a praxi (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
KnihovnaASPI-tituly

 Knihovna, která se Vám do knihovny nevejde