Novinky

Listopadové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Autorský zákon (121/2000 Sb.) - specializace Duševní vlastnictví
Daňový řád (280/2009 Sb.), Praktický komentář - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Občanský soudní řád. Soudcovský komentář. 4. část /5. kniha (99/1963 Sb.) - specializace Občanské právo procesní
Soudní řád správní (150/2000 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Veterinární zákon (166/1999 Sb.) - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o obalech (477/2001 Sb.) - specializace Životní prostředí

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávají následující aktualizace
Advokátní tarif (177/1996 Sb.), právní stav . 1.2. 2019 - specializace Stavovské předpisy pro advokáty
Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.), právní stav k 17. 9. 2019 - specializace Veřejné sbory
Zákon o obecní policii (553/119 Sb.) - Praktický komentář, prání stav k 24. 4. 2019 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) - Praktický komentář, právní stav k 15. 10. 2019 - specializace Školství
Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), právní stav k 1. 9. 2019 - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.), právní stav k 17. 9. 2019 - specializace Veřejné sbory
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (109/2002 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Školství
Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.), právní stav k 17. 9. 2019 - specializace Veřejné sbory

MONOGRAFIE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům - specializace Školství
Pedagogický proces a jeho řízení - specializace Školství
Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny, 2. aktualizované vydání - specializace Školství

Pro studenty a všechny zájemce jsme doplnili nabídku učebnic v ASPI
Kriminologie, 5. vydání
Musíš znát...Rodinné právo, Právní postavení dítěte
Pracovní právo v bodech s příklady, 5. vydání
Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstituonalismus

Poradna pro obce - otázky a odpovědi
Nově jsme do ASPI zařadili nový pramen PPO - Poradna pro obce - otázky a odpovědi:
V ASPI můžete mít k dispozici více než 2 500 otázek a odpovědí se zaměřením na chod obcí, dobrovolných svazků obcí, ale i příspěvkových organizací. Dotazy jsou přebírány z webu Poradnaproobce.cz - oficiální stránky poradny Svazu měst a obcí ČR.  Odpovědi na položené dotazy připravují odborníci z advokátní kanceláře KVB, která se specializuje na správní právo a poskytuje právní zázemí pro města a obce.

ASPI Navigátory
Nově jsme do nabídky zařadili ASPI Navigátor Přestupky, který připravila advokátní kancelář Brož Sokol Novák.

Aktualizace a doplnění postupů proběhly u ASPI Navigátorů
ASPI Navigátor Daň z příjmů  - 7 nových postupů, 4 postupy zaktualizovány
ASPI Navigátor Insolvenční řízení - 22 postupů zaktualizováno
ASPI Navigátory Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - Veřejná správa mají aktualizované všechny postupy
ASPI Navígátor Správní řád - doplněno 19 nových postupů - celkem k dispozici 40 postupů

PRÁVNÍ RÁDCE exkluzivně v ASPI

Nově můžete získat PRÁVNÍHO RÁDCE exkluzivně v ASPI.
Pokud jste předplatitel Právního rádce, pro bezplatnou aktivaci přístupu k časopisu v ASPI kontaktujte zákaznický servis na: predplatne@economia.cz

Pokud jste předplatil ASPI, pro více informací o možnostech získání PRÁVNÍHO RÁDCE v ASPI kontaktujte svého obchodního zástupce


Předpisy EU a judikatura SDEU

Aktuálně jsme zařadili další stovky  záznamů, především konsolidované judikáty a přípravné akty


Říjnové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Občanský soudní řád. Soudcovský komentář (4. kniha) (99/1963 Sb.) - specializace Občanské právo procesní
Zákon o zvláštních řízeních soudních (3. kniha - § 201-250t o. s. ř.) (292/2013 Sb.) - specializace Občanské právo procesní

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávají následující aktualizace
Zákon o azylu. Praktický komentář (325/1999 Sb. ), právní stav k 31. 8. 2019 - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (2. knižní vydání) (143/2001 Sb.), právní stav k 1. 1. 2019 - specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Zákon o Policii ČR (1. knižní vydání) (273/2008 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Veřejné sbory
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.), právní stav k 1. 8. 2019 - specializace Životní prostředí
Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.), právní stav k 1. 10. 2019 - specializace Veřejné sbory
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.), právní stav k 31. 7. 2019 - specialzace Živnostenské právo

MONOGRAFIE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Dlouhodobý finanční management - specializace Právo obchodních korporací II
Principy dobré správy - specializace - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zaměstnanecké benefity a daně, 5. vydání - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Pro studenty a všechny zájemce jsme doplnili nabídku učebnic
Občanské právo hmotné IV
Vademecum of International Law

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Opět jsem aktualizovali a nově doplnili - aktuálně zařazeno 790 příspěvků.
Praktický manuál k ZOK řeší konkrétní problémy korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí

České technické normy v ASPI
Víte, že z předpisů v ASPI je více než 13 300 odkazů do technických norem? Pokud chcete s českými technickými normami pracovat, zjištěte více zde

Zářijové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Občanský soudní řád. Soudcovský komentář, 2. kniha  (99/1963 Sb.) - specializace Občanské právo procesní
Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb-) Praktický komentář - specializace Ochrana osobních údajů (GDPR), Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
Zákon o přeměnách obchodní společností a družstev (125/2008 Sb.) - specializace Právo obchodních korporací I, Právo obchodních korporací II
Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.) - specializace Školství

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávají následující aktualizace
Kompetenční zákon (2/1969 Sb.), právní stav k 31. 7. 2019  - specializace Ústavní právo
Občanský zákoník., 4. svazek, 2. knižní vydání (89/2012 Sb.), právní stav k 1. 5. 2019 - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I, specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Zákon o advokacii (85/1996 Sb.), právní stav k 1. 5. 2019 - specializace Stavovské předpisy pro advokáty
Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Správní právo - samospráva

MONOGRAFIE -  nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání - specializace Účetnictví II
Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob - specialzace Právo obchodních korporací II
Zahájení podnikání - specialzace Právo obchodních korporací II

UČEBNICE - pro studenty i další zájemce
Civilní proces, Casebook
Komerční bezpečnost, 2. vydání
Trestní právo procesní, 7. vydání

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK
Opět jsme doplnili a aktualizovali Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích, který řeší konkrétní problémy korporátní praxe na základě odborné analýzy soudní judikatury. Aktuálně zařazeno více než 780 příspěvků.

PŘEDPISY
Do části Předpisy EU a judikatura SDEU jsme zařadili 1 516 nových záznamů, z toh 392 judikátů.

ASPI online v "novém kabátě"
Upravili jsme pro vás ASPI online, aby se vám v něm pracovalo co nejlépe!
Zjednodušili jsme například navigaci a orientaci v celém ASPI online i v jednotlivých dokumentech.

  • Snadný pohyb v okně s vyhledanými výsledky hledání.
  • Přehlednější  informace v názvu a popisu dokumentů.
  • Rychlejší pohyb v rámci dokumentu (např. mezi paragrafy).
  • Intuitivní přesun mezi obsahem dokumentu a jeho textem.
  • Rychlý posun na stránce s vyhledaným dokumentem.
  • Na kliknutí přehled souvisejících dokumentů.

 Upravili a zrychlili jsme pro vás práci s judikaturou.

  • "Na první dobrou" zjistíte, zda je daný judikát pro vás relevantní.
  • Ještě více jsme zvýraznili právní větu - ihned uvidíte obsah judikátu.
  • Do seznamu výsledků vyhledávání jsme doplnili další potřebné informace, které jsou pro vaši práci důležité.

Vyzkoušejte si výhody ASPI online a využijte bezplatnou registraci!

 

 

 


Srpnové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) - specializace Veřejné sbory
Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.) - specializace Správní právo - zvláštní předpisy

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávávají následující aktualizace
Zákon o některých přestupcích. Praktický komentář (251/2016 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Zdravotnictví a farmacie
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích (24/1991 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Ústavní právo
Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.), právní stav k 1. 6. 2019 - specializace Doprava
Zákon o sociálních službách (108/206 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o vnitrostátní plavbě (114/1995 Sb.), právní stav k 16. 6. 2019 -specializace Doprava
Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Veřejné sbory

MONOGRAFIE - do nabídky ASPI 2019 jsme zařadili nové monografie
nakladatelství Wolters Kluwer

Finanční crowfunding - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Operativní leasing firemních vozidel - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Organization - well being and flexibility in employment law: current issues - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí - specializace Správní právo - samospráva
Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání - specializace Účetnictví II
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019 - specializace Daně a poplatky II

LITERATURA
Do ASPI jsme zařadili newsletter KPMG - Daňové a právní aktuality. Je k dispozici všem uživatelům ASPI a v modulu Literatura ho naleznete po zkratku NewsKPMG.
V ASPI online je zařazen do Články a jiné dokumenty.
Dále byly zařazeny pro všechny uživatele ASPI tyto novinky: 
Sborníky Veřejného ochránce práv č. 18. a 19. - Občanství EU a Vězeňství II
dokumenty Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost
Věstník NKÚ 3/2019
Časopis Právnické fakulty UK AUCI (čísla od roku 2019) a další materiály

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK
Průběžně doplňujeme a aktualizujeme Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích, který řeší konkrétní problémy korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Aktuálně zařazeno více než 760 příspěvků.

ŠKOLENÍ ASPI
Vyberte si z aktuální nabídky školení v Praze, Brně, Ostravě a získejte od svého obchodníka kód pro bezplatnou účast!

Červencové novinky

KOMENTÁŘE - v nabídce příslušných specializací aktualizujeme komentáře
Chemický zákon (350/2011 Sb.), právní stav k 1. 3. 2019 - specializace Životní prostředí
Kompetenční zákon (2/1969 Sb.), právní stav k 1. 5. 2019 - specializace Ústavní právo
Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o obcích (128/2000 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o pojišťovnictví (277/2009 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Pojišťovnictví
Zákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Rozhodčí řízení
Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (247/2000 Sb.), právní stav k 1. 6. 2019 - specializace Doprava
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Živnostenské právo

MONOGRAFIE - do nabídky ASPI 2019 jsme zařadili nové monografie
Grada

Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče - specializace Zdravotnictví a farmacie
Porodnické soudní kazuistiky - specializace Zdravotnictví a farmacie
Posudková činnost v ordinaci lékaře - specializace Zdravotnictví a farmacie
Právní minimum pro sestry - specializace Zdravotnictví a farmacie
Univerzita medicínského práva- specializace Zdravotnictví a farmacie

Wolters Kluwer - součást ASPI Právní informační systém, který je k dispozici všem uživatelům ASPI

The European Union – What Is Next? -

MERITUM - všichni předplatitelé  příslušných merit získávájí následující aktualizace
Daně 2019 - Daň z přidané hodnoty - specializace Daně a poplatky II
Daně 2019 – 2020 – Daňový řád - specializace Daně a poplatky II
Pro rok 2019 jsou stále platné i merita Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí a Daň silniční, které jsou součástí specializace Daně a poplatky II

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Zařazeno 1 142 nových záznamů

Červnové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Etický kodex advokáta (usnesení Představenstva ČAK č. 1/1997 Věstník) - specializace Stavovské předpisy pro advokáty
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.) - specializace Ústavní právo

KOMENTÁŘE - v nabídce příslušných specializací aktualizujeme komentáře
Horní zákon (44/1988 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Horní právo
Plemenářský zákon (154/2000 Sb.), právní stav k 25. 1. 2019 - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o hornické činnosti (61/1988 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Horní právo

MONOGRAFIE -  nabídky ASPI 2019 jsme zařadili nové monografie nakladatelství Grada
Akciové investice - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Lékař a pacient v moderní medicíně - specializace Zdravotnictví a farmacie
Soudní lékařství 1. díl- specializace Zdravotnictví a farmacie
Soudní lékařství 2. díl- specializace Zdravotnictví a farmacie

ASPI NAVIGÁTORY
Nově byl zařazen ASPI Navigátor Trestní odpovědnost právnický osob - zařazeno 17 postupů.
Tento Navigátor je nedílnou součástí předplatného ASPI Navigátoru Trestní řád.

Doplněny a aktualizovány byly následující ASPI Navigátory:
ASPI Navigátor Celní řízení
- aktualizováno 10 postupů, celkem k dispozici 43 postupů
ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty - zařazeno 5 nových postupů, aktualizováno 196 postupů, celkem k dispozici 239 postupů
ASPI Navigátor Daň z příjmů - zařazeno 10 nových postupů, celkem k dispozici 16 postupů
ASPI Navigátor  Daňový řád - aktualizováno 198 postupů, celkem k dispozici 208 postupů
ASPI Navigátor Katastr nemovitostí - aktualizován 1, postup, celkem k dispozici 11 postupů (tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II)
ASPI Navigátor Správní řád - zařazeno 15 nových postupů, aktualizovány 2 postupy, celkem k dispozici 21 postupů
ASPI Navigátor Svobodný přístup k informacím - aktualizováno všech 9 postupů (tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Správní právo - obecné předpisy)
ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek - aktualizováno 34  postupů, celkem k dispozici 59 postupů
ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek - aktualizováno všech 102 postupů
ASPI Navigátor Zaměstnávání a pobyt cizinců - zařazeny 2 nové postupy, celkem k dispozici 11 postupů

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Do anglického i německého znění jsme nově zařadili
- novelu 111/2019 Sb. (změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně osobních údajů)
- novelu 125/2019 Sb. (změna zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi)

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Zařadili jsme 260 nových záznamů

Květnové novinky

KOMENTÁŘE - v nabídce příslušných specializací aktualizujeme komentáře
České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003), právní stav k 1. 1. 2019 - specializace Účetnictví I, Účetnictví II
Kontrolní řád. Praktický komentář (255/2012 Sb.), právní stav k 1. 3. 2019 - specializace Správní právo - obecné předpisy
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele (500/2002 Sb.), právní stav k 1. 1. 2019 - Účetnictví I, Účetnictví II
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky. Praktický komentář (410/2009 Sb.), právní stav k 1. 1. 2019 - Účetnictví I, Účetnictví II
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), právní stav k 1. 1. 2019 - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o účetnictví. Praktický komentář (pro vybrané účetní jednotky) (563/1991 Sb.) - Účetnictví I, Účetnictví II

MONOGRAFIE - do nabídky ASPI 2019 jsem zařadili nové monografie
Wolters Kluwer

Úvod do studia občanského práva (původně Základy občanského práva) - učebnice
Grada
Lege artis v medicíně - specializace Zdravotnictví a farmacie
MUNI - součást ASPI Právní informační systém, který je k dispozici všem uživatelům ASPI
Církev a stát 2018: Sborník z konference
Cofola International 2018: Conference Proceedings
Přímé daně a jejich správa v judikatuře
Weyrovy dny právní teorie 2018

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Zařazeno 641 nových záznamů

DŮLEŽITÉ
Do předpisů jsme zařadili zákon zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, který doprovází změnový zákon č. 111/2019 Sb. novelizující v souvislosti s touto novou úpravou řadu další ch zákonů. Účinnost je dnem vyhlášení, tedy 24. 4. 2019.

Dubnové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Zákon o právu na infomace o životním prostředí. Praktický komentář (123/1998 Sb.) - specializace Životní prostředí
Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o státním intervenčním fondu (256/2000 Sb.) - specializace Správní právo -  zvláštní předpisy

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé příslušných komentářů získávájí následující aktualizace
Advokátní tarif. Odměna advokáta (177/1996 Sb.), právní stav k 1. 2. 2019 - specializace Stavovské předpisy pro advokáty
Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.), právní stav k 31. 10. 2018 - specializace Ústavní právo
Zákon o České inspekci životního prostředí (282/1991 Sb.), právní stav k 1. 3. 2019 - specializace Životní prostředí
Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.), právní stav k 1. 1. 2019 - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.), právní stav k 1. 1. 2019 - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

ASPI NAVIGÁTOR - nově zařazené
ASPI Navigátor Daň z příjmů - aktuálně 16 postupů, další zařazujeme postupně
ASPI Navigátor Správní řád - aktuálně 6 postupů, další zařazujeme postupně

ASPI NAVIGÁTOR - aktualizované a rozšířené
ASPI Navigátor Pracovní právo - aktualizováno 9 postupů, celkem k dispozici 60 postupů
ASPI Navigátor Trestní řád - nově zařazeno 8 postupů, aktualizováno 13 postupů, celkem k dispozici 164 postupů
ASPI Navigátor Veřejná podpora - všechny postupy aktualizovány

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Do anglické části jsme zařadili novelu č. 50/2019 Sb., změnu autorského zákona.

DŮLEŽITÉ
Do předpisů v ASPI jsme zařadili rozsáhlou novelu daňových zákonů č. 80/2019 Sb. Účinnost převážné většiny ustanovení je od 1. 4. 2019

Katalog ASPI 2019

Seznamte se s novou nabídkou ASPI pro 2019

ASPI představuje nejrozsáhlejší elektronickou knihovnou - dostupnou kdykoli a kdekoli z počítače, mobilu či tabletu.
Aktuálně máte na jednom místě k dispozici nejrozsáhlejší databázi předpisů a judikatury a více než 1 200 titulů od renomovaných autorů - komentáře k předpisům, výkladové monografie, časopisy a články, praktické nástroje, komentované vzory, ASPI Navigátory - grafické zobrazení procesních předpisů a dalších postupů z různých oblastí práva.

Své předplatné si snadno sestavíte na míru své profese i zaměření.
Kompletní nabídku autorského obsahu naleznete v právě vydaném katalogu ASPI 2019.

Katalog ASPI 2019

Zářijové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - aktualizované se změnami legislativy
Zákon o bankách (21/1992 Sb.), právní stav k 13. 1. 2018 - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.), právní stav k 31. 12. 2017 - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o zdravotních službách (372/2011 Sb.) - Praktický komentář, právní stav k 1. 6. 2018 - specializace Zdravotnictví a farmacie

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3 vydání - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

MONOGRAFIE - nakladatelství Leges
Spisová služba - specializace Správní právo - zvláštní předpisy

MONOGRAFIE - MUNI, Leges - součást ASPI
Cofola International 2017: Conference Proceedings
Evropské soukromé právo v čase a prostoru, I. díl - Část teoretická, metodologická a systémová
Evropské soukromé právo v čase a prostoru, II. díl - Část deskriptivní, analytická a systémově analytická
Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu
Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí
Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení

ASPI NAVIGÁTOR
Nově jsme zařadili 9 postupů ASPI Navigátor Svobodný přístup k informacím, který je nedílnou součástí specializace Správní právo - obecné předpisy.

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA - zapracované novely
171/2018 Sb. do občanského zákoníku, v anglickém a německém znění
174/2018 Sb. do zákona o daních z příjmů, v anglickém a německém znění
181/2018 Sb. do zákoníku práce, v anglickém a německém znění
176/2018 Sb. do správního řádu, v anglickém znění
178/2018 Sb. do trestního řádu, v anglickém znění
182/2018 Sb. do insolvenčního zákona, v anglickém znění

PŘEDPISY A JUDIKATURA EU A SDEU
Nově zařazeno 743 nových dokumentů

LITERATURA
Nově zařazen newsletter Schönherr Journal. Uživatelům ASPI je nyní k dispozici 10 právních newsletterů.

Srpnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.) - Praktický komentář - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro jednoduché účetnictví (325/2015 Sb.) - specializace Účetnictví I, Účetnictví II

KOMENTÁŘE - aktualizované se změnami legislativy
Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.), právní stav k 1. 3. 2018 - specializace Správní právo-samospráva
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Živnostenské právo
Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Živnostenské právo
Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018- specializace Živnostenské právo
Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) (32016R0679 (EU)) - Praktický komentář, právní stav k 30. 4. 2018 - specializace Ochrana osobních údajů (GDPR), Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o hornické činnosti (61/1988 Sb.), právní stav k 15. 6. 2018 - specializace Horní právo
Zákon o pojišťovnictví (277/2009 Sb.), právní stav k 25. 5. 2018 - specializace Pojišťovnictví
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) - Praktický komentář, právní stav k 25. 5. 2018 - specializace Školství
Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.), právní stav k 1. 7. 2018 - specializace Doprava
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Stavebnictví
Zákon o státní službě (234/2014 Sb.), částečná aktualizace - specializace Správní právo - obecné předpisy

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Zařadili jsme 24 nových příspěvků a aktualizovali jsme 200 příspěvků Praktického manuálu k ZOK, který řeší konkrétní problémy korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.

MONOGRAFIE - nakladatelství Wolters Kluwer

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni - specializace Ústavní právo

MONOGRAFIE - součást ASPI
Církev a stát 2017 (sborník z konference) - nakladatelství MUNI
Princip přednosti evropského práva v teorii a soudní praxi - nakladatelství Leges
Úvahy o veřejném právu - nakladatelství Leges

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Modul byl aktuálně rozšířen o 281 nových záznamů z judikatury EU.

Červencové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (262/2017 Sb.) - specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže I, Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže II
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - Správní právo - obecné předpisy - komentovány již všechny paragrafy
Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) - nakladatelství Leges - Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I, Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

KOMENTÁŘE - aktualizované v souvislosti se změnami legislativy
Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) - právní stav k 1. 2. 2018-  specializace Elektronické komunikace a IT
Občanský zákoník (89/2012 Sb.) Srovnávací komentář - aktualizováno 60 témat - Volitelný obsah partnerských společností

MONOGRAFIE - nakladatelství Wolters Kluwer
Smlouvy přípravného druhu - Právo prakticky - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Účetní a daňové případy řešené v s.r.o. , 6. vydání - specializace Daně a  poplatky II

MONOGRAFIE - nakladatelství Leges
Ochrana osobních údajů - specializace Ochrana osobních údajů (GDPR), Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států Evropské unie - specializace Ústavní právo
Geometrický plán - specializace Katastr a zeměměřictví
Padni komu padni - součást ASPI
Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po 1989 - součást ASPI
Vojtěch Cepl - Život právníka ve 20. století - součást ASPI

MERITUM
Daně 2018 - Daň z příjmů - specializace Daně a poplatky II
Daně 2018 - Spotřební daně - specializace Daně a poplatky II

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Zapracovaná novela 111/2018 Sb. do občanského zákoníku v anglickém a německém znění
Zapracovaná novela 92/2018 Sb. do zákona o daních z příjmů a 94/2018 Sb. do daňového řádu - obě novely v anglickém i německém znění
Nově zařazujeme zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) Act of accounting) v anglickém znění

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Aktuálně rozšířeno o 1 132 záznamů - mezinárodní smlouvy, dohody, rozhodnutí představitelů vlád členských států, přípravné a pracovní dokumenty a další dokumenty zveřejňované v řadě C Úředního věstníku a dokumenty Evropského sdružení volného obchodu

Červnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - 93 komentovaných předpisů - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.)  - 7 komentovaných paragrafů - specializace
Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

KOMENTÁŘE - aktualizované v souvislosti se změnami legislativy
Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) - nakladatelství Linde, právní stav k 31. 12. 2017 - specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.)  - nakladatelství Leges, právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Ústavní právo
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) - aktualizovány § 56 a 101d, právní stav aktualizovaných paragrafů k 1. 1. 2018 - specializace
Daně a poplatky I, Daně a poplatky II

MONOGRAFIE - nakladatelství Wolters Kluwer
Identifikační genetika v praxi - specializace Trestní právo II
Nemovité věci v podnikání, 3. vydání - specializace Daně a poplatky II
Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahraničí - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
První československý stát. Pokus o opožděný komentář - specializace Ústavní právo
Shrnutí předpisů o advokacii - specializace Stavovské předpisy pro advokáty
Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků - specializace Elektronické komunikace a IT


MONOGRAFIE - nakladatelství Leges
Ochrana osobnosti v common law a českém právu - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii - specializace Daně a poplatky II
Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická přiručka) - specializace Právo obchodních korporací II
Prezident republiky - specializace Ústavní právo
Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. aktualizované vydání - specializace Doprava
Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

MERITUM
Daně 2018 - Daň z příjmů - specializace Daně a poplatky II
Daně 2018 - Spotřební daně - specializace Daně a poplatky II

ASPI NAVIGÁTOR
Nově jsme doplnili ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
K dispozici 19 komplexně zpracovaných postupů provázaných na 43 komentovaných vzorů.

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA - anglická verze
Do anglické verze byl nově zařazen balíček daňových předpisů
Daňový řád (Tax Regulations)
Zákon o dani z přidané hodnoty (Act of Value Added Tax)
Zákon o daní z příjmů (Act of Income Taxes)
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (Act of international cooperation in tax administration)

MONITOR LEGISLATIVY - v Novém ASPI
Získáte přehled o všech připravovaných změnách zákonů. Monitor legislativního procesuje bezplatně k dispozici všem uživatelům licence služby Nové ASPI.
Registrovaní uživatelé služby Nové ASPI mohou Monitor využívat bezplatně do konce roku 2018.


LITERATURA
Aktualizovali jsme Praktický manuál k ZOK - 6 nových příspěvků a 74 zaktualizovaných příspěvků
Zařadili jsme 19 nových dokumentů k GDPR publikovaných ÚOOÚ  a 2 metodiky k implementaci GDPR ve zdravotnictví

Květnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
 Zákon o České televizi (483/1991 Sb.) - specializace Mediální právo
 Zákon o Českém rozhlasu (484/1991 Sb.) - specializace Mediální právo
 Stavební zákon (183/2006 Sb.)– nakladatelství Leges - specializace Stavebnictví
 Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) – nakladatelství Leges - specializace Občanské právo procesní

KOMENTÁŘE - aktualizované v souvislosti se změnami legislativy
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Životní prostředí
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.), právní stav k 6. 1. 2018 - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Lázeňský zákon (164/2001 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - Specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.), právní stav k 7. 3. 2018 - specializace Veřejné sbory
Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.), právní stav k 7. 3. 2018 - specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.), právní stav k 7. 3. 2018 - specializace Veřejné sbory
Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.), právní stav k 7. 3. 2018 - specializace Veřejné sbory
Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) - § 2, právní stav paragrafu k 1. 1. 2018 - specializace Ústavní právo
Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) - § 21c, 35a, 35b, 38, právní stav paragrafu k 1. 1. 2018 - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II

MONOGRAFIE - nakladatelství Wolters Kluwer
Franchising - Právo prakticky - specializace Právo obchodních korporací II
GDPR. Praktická příručka implementace
- specializace Ochrana osobních údajů (GDPR), Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
Kritika právní odpovědnosti
- specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Místní poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství
- specializace Správní právo - samospráva
Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti
- specializace
Správní právo - samospráva
Odměňování exekutivy akciových společností - specializace Právo obchodních korporací II
Právní aspekty hazardních her - Správní právo - zvláštní předpisy
Právo pro zdravotnické pracovníky, 2. vydání
- specializace Zdravotnictví a farmacie
Soukromé právo 21. století - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Strategické plánování ve veřejné správě
- Správní právo - samospráva
Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik, 2. vydání
- specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018
- specializace Daně a poplatky II
Vlastnictví bytu
- specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Základy účetnictví, 2, vydání 
- specializace Účetnictví II

MONOGRAFIE - nakladatelství Leges
Finančněprávní nástroje boje proti úniům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
- specializace Daně a poplatky II
Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodní právu soukromém
- specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení
- specializace Pojišťovnictví
Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
- specializace Správní právo - obecné předpisy

MONOGRAFIE - součást ASPI
Evropská dimenze legislativního procesu

Film z hlediska autorského práva


MERITUM
Mzdy 2018
- specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Účetnictví podnikatelů 2018
- specializace Účetnictví II
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2018
- specializace ÚčetnictvíII

KOMENTOVANÉ VZORY SMLUV A PODÁNÍ
Veřejné zakázky (ROWAN LEGAL) - specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže II

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
V anglické verzi je nově zařazen Daňový řád (280/2009 Sb.) - Tax Regulations - je součástí balíčku Daňové předpisy - přeložená legislativa - anglický jazyk

Nový katalog ASPI 2018

Seznamte se rozšířenou nabídkou ASPI pro rok 2018
Elektronická knihovna výkladové literatury z oblastí práva, daní a účetnictví vám na jednom místě přináší více než 1 000 titulů od renomovaných autorů a odborníků.

Díky ASPI si můžete být vždy jistí!
katalog ASPI 2018

Dubnové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - specializace Veřejné sbory

KOMENTÁŘE - aktualizované v souvislosti se změnami legislativy
Zákon o dráhách (266/1994 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Doprava
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.), právní stav k 7. 3. 2018 - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Právo obchodních korporací I, Právo obchodních korporací II
Zákon o vnitrozemské plavbě (114/1995 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Doprava
Zákon o auditorech (93/2009 Sb.), právní stav k 1. 1. 2017 - specializace Účetnictví I, Účetnictví II

MONOGRAFIE - nově zařazené - součást StudentASPI
Dějiny českého soudnictví
Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vydání
Správní právo. Casebook

ASPI NAVIGÁTOR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Aktuálně zařazeno kompletních 20 postupů provázaných na komentované vzory. Díky přehlednému grafickému průvodci novým nařízením ochrany osobních údajů získáte jistotu, že postupujete v souladu s novými povinnostmi.
Vyzkoušejte si otevřené postupy ve vašem ASPI.

KOMENTOVANÉ VZORY
Zařadili jsem další vzory na aktuální téma GDPR, které naleznete pod oborem  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  Celkem je v nabídce 45 vzorů, které jsou nedílnou součástí specializace Ochrana osobních údajů (GDPR)

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK
Nově byl do nabídky zařazen Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích, který přináší konkrétní odpovědi na otázky korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Aktuálně je v manuálu k dispozici 333 řešení problematických otázek a další budou průběžně doplňovány až na více než 1 000 praktických odpovědí. 


Březnové novinky v ASPI

ASPI ZKRATKY
Pro rychlejší vyhledávání nejčastějších předpisů můžete využít celé řady praktických zkratek, které vám usnadňují práci.
V Novém ASPI naleznete seznam zkratek v sekci Nápověda- viz printscreen nebo si ho stáhněte v PDF zde

ASPI zkratky

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb. - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé IObčanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) - specializace Životní prostředí
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.) - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Nově jsme doplnili komentáře k dalším paragrafům
Srovnávací komentář: Občanský zákoník (89/2012 Sb.) - nově jsme doplnili 30 komentovaných témat -volitelný obsah partnerských společností
Zákon o dani z příjmů (586/1992 Sb.) - celkem již okomentováno 93 paragrafů - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.) - Praktický komentář - specializace Právo obchodních korporací I, Právo obchodních korporací II,

KOMENTÁŘE - aktualizované v souvislosti se změnami legislativy
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) - právní stav k 1. 12. 2017 - specializace Insolvence I, Insolvence II
Lesní zákon (289/1995 Sb.) - právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Životní prostředí
Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.) - právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Církve
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.) - právní stav k 1. 1. 2018 - Veřejné sbory
Zákon o Vojenském zpravodajství (289/205 Sb.) - právní stav k 1. 1. 2018 - Veřejné sbory
Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.) - právní stav k 1. 1. 2018 - Veřejné sbory

MONOGRAFIE -  Wolters Kluwer
Dohled nad finančním trhem - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Náhradní péče o dítě - specializace Rodina a děti
Oceňování služebností: teorie a praxe - Právo prakticky - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Přibylo celkem 347 nových záznamů, konsolidovaná znění, judikatura, mezinárodní smlouvy a další dokumenty zveřejňované v řadě C Úředního věstníku.

Únorové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Praktický komentář - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) - Praktický komentář - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CRM) (11/1975 Sb.) - specializace Doprava
Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II  (komentováno již 90 paragrafů)

KOMENTÁŘE - aktualizované v souvislosti se změnami legislativy
Zákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.) - právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Rozhodčí řízení
Horní zákon (44/1988 Sb.) -  právní stav k 1. 8. 2017 - specializace Horní právo
Zákon o soudních poplatcích (549/1991 Sb.) - právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Občanské právo procesní
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (WK)  (168/1999 Sb.) - právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Pojišťovnictví
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
(231/2001 Sb.), právní stav k 31. 8. 2017 -  specializace Mediální právo
Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.), právní stav k 1. 2. 2018 - specializace Elektronické komunikace a IT

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Nejčastější chyby a omyly účetních - specializace Daně a poplatky II
Pracovnělékařské služby 2. vydání - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

MONOGRAFIE - nakladatelství MUNI - součást ASPI základ
Církev a stát 2016 : Potřebujeme nový zákon o církvích (?): (sborník z konference)
Cofola International 2016: Resolution of International Disputes Public Law in the Context of Immigration Crisis: Conference Proceedings

Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti
Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování
Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize: (sborník z konference)
Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)

JUDIKATURA
Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu - Výběr judikátů ESLP naleznete kompletně zapracovanou v judikatuře v ASPI.

TIP
V předpisech naleznete použitelné znění předpisu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

použitelné znění zákona o daních z příjmů 2017

Lednové novinky v ASPI

KOMENTÁŘE - nově zařazené
Krizový zákon (240/2000 Sb.) - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) - specializace Duševní vlastnictví
Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) - komentováno již 67 paragrafů - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (101/2005 Sb.) - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (375/2017 Sb.) - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

KOMENTÁŘE - aktualizované v souvislosti se změnami legislativy
Chemický zákon (350/2011 Sb.) - právní stav k 30. 11. 2017 - specializace Životní prostředí
Tiskový zákon (46/2000 Sb.) - právní stav k 1. 7. 2017 - specializace Mediální právo
Zákon o audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.) - právní stav k 1. 7. 2017 - specializace Mediální právo
Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.) - právní stav k 1. 7. 2017 - specializace Mediální právo
Zákon o registru smluv (340/2015 Sb.) - právní stav k 18. 8. 2017 - specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže I, Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže II
Zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.) - právní stav k 1. 7. 2017 - specializace Mediální právo
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (Wolters Kluwer) (424/1991 Sb.) - právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Ústavní právo
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) - právní stav k 1. 7. 2017 - specializace Soudnictví a vězeňství
Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb.) - právní stav k 1. 12. 2017 - specializace Občanské právo procesní

Do ASPI jsme v roce 2017 zařadili celkem 45 nových komentářů a a připravili 73 průběžných aktualizací na 57 komentářích.

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Dědický status. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Musíš znát. Rodinné právo. Manželství - StudentASPI  Plus
Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí - specializace Finanční právo-banky, fondové podnikání a cenné papíry
Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Sociální právo EU - StudentASPI Plus
Úvod do mezinárodního práva soukromého - StudentASPI Plus
Vedení lidí ve školách a školských zařízeních, 2. vydání - specializace Školství

MONOGRAFIE - nakladatelství MUNI - součást ASPI základ
Důchodové daně
Efektivnost využívání strukturálních fondů EU: vybrané právní aspekty
Interception of Electronic Communications in the Czech Republic and Slovakia
Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí
Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie

MONOGRAFIE - nakladatelství Linde
Malá encyklopedie latiny v právu, 6. vydání - součást ASPI základ

MONOGRAFIE - nakladatelství Leges
Velký německo-český slovník pro státní správu- specializace Správní právo - obecné předpisy

Do ASPI jsme v roce 2017 zařadili 175 monografií, celkově jich můžete mít k dispozici 508.

MERITA
Meritum Daň z nemovitých věcí - právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Daně a poplatky II
Meritum Daň z nabytí nemovitých věcí- právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Daně a poplatky II
Meritum Daň silniční - právní stav k 1. 1. 2018 - specializace Daně a poplatky II

KOMENTOVANÉ VZORY SMLUV A PODÁNÍ
Do ASPI jsem zařadili dalších 8 vzorů na aktuální téma GDPR, které naleznete pod oborem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (PRK).

Formulář zpracování komentářů subjektů údajů k DPIA
Passport IT systému
Sestava pro analýzu rizik
Sestava pro DPIA
Sestava ukončení zpracování osobních údajů
Záznam o likvidaci osobních údajů
Záznam o vstupu osobních údajů do archivace
Změna zpracování osobních údajů

Vzory jsou součástí specializací Ochrana  osobních údajů (GDPR) a Ochrana  osobních údajů (GDPR) - veřejná správa

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Zařadili jsme 433 nových záznamů -  konsolidovaná znění,judikatura, mezinárodní smlouvy a další dokumenty zveřejněné v řadě C Úředního věstníku.