Novinky

KOMENTÁŘ K LEX COVID POUZE V ASPI

První a jediný komentář od uznávaných odborníků

Všichni zákazníci s předplatným ASPI 2020 mají nově k dispozici unikátní komentář k zákonu Lex Covid č. 191/2020 Sb. (zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu)

Tzv. Lex Covid zavádí změny do soudního řízení, insolvencí, exekucí, ale i do fungování obchodních společností.

Jeho vůbec první a jediný komentář se zabývá např. prominutím zmeškání lhůt ve všech typech soudních řízení, zvláštními opatřeními ve vztahu k insolvencím, výkonu rozhodnutí a exekucím, změnami v rozhodování orgánů právnických osob nebo zvláštními opatřeními ohledně prodlení dlužníka. Zákon tak dopadá nejen na celou oblast justice, ale dotýká se i obchodních vztahů.

 Zákon okomentovali ti nejlepší odborníci z praxe, např.: 

 • JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Tomáš Durdík – soudci Nejvyššího soudu
 • JUDr. Anežka Janoušková – vedoucí oddělení na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti 
 • JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu 
 • prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. – soudce Nejvyššího správního soudu 
 • prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. – profesorka na katedře obchodního práva PF MU
 • JUDr. Ing Martin Štika – soudní exekutor v Hradci Králové
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. – advokátka, vyučující na katedře obchodního práva PF MU

Pokud nemáte uzavřené předplatné ASPI ve verzi 2020 a máte o komentář zájem, domluvte se s vaším obchodním zástupcem.


 

Květnové novinky

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace
Zákon o České inspekci životního prostředí (282/1991 Sb.), právní stav k 1.4.2020 - specializace Životní prostředí
Zákonnné  opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.), právní stav k 1. 11. 2019 - specializace Daně a poplatky

MONOGRAFIE -  nově zařazené do nabídky ASPI 2020
Monografie  WOLTERS KLUWER 
Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta - specializace Zdravotnictví a farmacie
První zkušenosti s GDPR ve školství - specializace Ochrana osobních údajů (GDPR), Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
Předběžná opatření proti domácímu násilí, 2. vydání  - specializace Občanské právo hmotné a procesní II

MONOGRAFIE - Nakladatelství Leges
Nové přestupkové právo - specializace Správní právo - obecné předpisy

MONOGRAFIE - GRADA
Elektronická evidence tržeb v přehledech - balíček Daně
GDPR: Řešení problémů v praxi škol - specializace Ochrana osobních údajů (GDPR), Ochrana osobníchh údajů (GDPR) - veřejná správa
Hlavní účetní systémy: IFRS a US GAAP - balíček Účetnictví
Jak na spolkový rejstřík - balíček Občanské právo a právo obchodních korporací
Jak úspěšněřídit obec a region - specializace Správní právo - samospráva
Likvidace podniku, 7. vydání - specializace Právo obchodních korporací
Praktický manuál pro neziskové organizace - balíček Občanské právo a právo obchodních korporací
Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání - balíček Občanské právo a právo obchodních korporací

V době mimořádných opatření zařazujeme a aktualizujeme důležité zdroje několikrát denně a zařazujeme nové zdroje

Aktuálně v ASPI najdete více než 600 odborných článků k problematice Covid -19 - dostupné všem uživatelům na www.noveaspi.cz

 • Právní newslettery - články advokátů z renomovaných kanceláří
 • Nové články zaměřené na právo, daně, účetnictví, práci a školství a pracovněprávní problematiku
 • Aktuality Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Nově také  3. díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek (Informační listy ÚOHS)
 • Praktické dotazy a odpovědi z poradny Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • Odpovědi na dotazy z Právní poradny pro obce díky spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a advokátní kanceláří KVB, jejíž odborníci odpovědi připravují.

I nadále pro vás ASPI školíme online a zdarma
Také po celý květen můžete využívat bezplatná školení - aktuální nabídka a přihláška na školení ZDE

ASPI Průvodce Covid-19

Představujeme novinku ASPI Průvodce Covid-19 – přehlednou navigaci kompletními právními informacemi k aktuální situaci.
Vše na jednom místě v ASPI online – předpisy, články, komentáře, vzory - průběžně aktualizováno!
Logicky uspořádáno podle témat
Krizové řízení / Náhrada škody / Zdravotnictví / Sociální zabezpečení / IZS a Policie ČR

Zdarma pro všechny předplatitele ASPI online až do konce října 2020 na www.noveaspi.cz
V případě dotazů nebo zájmu se zeptejte našich kolegů v regionech http://obchodnici.aspi.cz

Více informací o Průvodce Covid-19 >>

aspi průvodce covid-19

Dubnové novinky

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace
Občanský zákoník. Srovnávací komentář (89/2012 Sb.), právní stav k 1. 3. 2020 (dvacet nově okomentovaných otázek)
Zákon o krajích (129/2000 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Správní právo - samospráva
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.), právní stav k 3. 3. 2020 - specializace Živnostenské právo
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.), Praktický komentář, právní stav k 1. 3. 2020- specializace Živnostenské právo

MONOGRAFIE -Wolters Kluwer - nově zařazené do nabídky ASPI 2020
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společnosti, 3. vydání - specializace Právo obchodních korporací

MONOGRAFIE - GRADA
Postavení jednatele- právní a daňový pohled - specializace Právo obchodních korporací
Volitelný obsah partnerských společností - moduly Grada
Co by měl vědět příjemce dotace
Daňová evidence podnikatelů 2020
DPH a účtování
Mzdové účetnictví 2020
Podvojné účetnictví 2020
Postavení jednatele- právní a daňový pohled - specializace Právo obchodních korporací
Právo pro politology
Účetní případy pro praxi 2020

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Nově doplněn a aktualizován

ČASOPISY
Právo v přepravě a zasilatelství - novinka - zařazen ve specializaci Doprava
Každý měsíc zařazujeme nová vydání periodik zaměřených na právo, daně, účetnictví, práci a mzdu a školství

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
V době mimořádných opatření zařazujeme a aktualizujeme důležité zdroje několikrát denně

Další užitečné zdroje:
Aktuálně jsme doplnili o důvodové zprávy ke změně zákona o obchodních korporacích a souvisejích zákonů a ke změně

Komentář ke krizovému zákonu volně k dispozici v ASPI online

Otevíráme bezplatný přístup k jedinému komentáři krizového zákona (č. 240/2000 Sb.) na trhu, který tento zákon podrobně vysvětluje.

Text komentáře je nyní přístupný všem zájemcům zdarma v ASPI online.

Autoři komentáře Jiří Vaníček a Ondřej Vodehnal vysvětlují systém krizové legislativy, jejíž jádrem je právě tento zákon.
Krizový zákon řeší nejen povinnosti fyzických a právnických osob při krizovém stavu, pravomoc a působnost státních orgánů a orgánů obcí a krajů, ale také i náhradu škody vůči státu, kterou má uhradit v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními.
Podrobný komentář v ASPI v se vám určitě bude hodit jako návod, na co máte nárok a jak správně postupovat. 

Všechny právní informace ke koronaviru - přehledně, na jednom místě a ZDARMA – v ASPI online!

 • K dispozici dáváme všechna usnesení a nařízení vlády, opatření ministerstev, vyhlášky, výměry a pokyny.
 • Přečtěte si články odborníků – nejnověji zařazujeme téma kompenzací osob dotčených krizovými opatřeními, dopady liberačního daňového balíčku, pracovněprávní souvislosti s koronavirem.
 • Vše denně aktualizováno.

Volně dostupné všem i bez registrace na www.noveaspi.cz

Školení ASPI pokračují - nově ONLINE

Potkat osobně se sice nemůžeme, školení ASPI pro vás ale připravujeme mimořádně zdarma online.

Přihlašte se, během 60 minut se naučíte spoustu ASPI “vychytávek“ a můžete se soustředit na to důležité!

Přihlášky se zde >>

Březnové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2020
Stykový zákon (300/2017 Sb.) - specializace Ústavní právo

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace
Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Církve
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR (523/1992 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Daně a poplatky 
Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.), právní stav k 1. 5. 2020 - specializace Daně a poplatky
Zákon o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů '593/1992 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Daně a poplatky
Zákon o sociálně právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II

MONOGRAFIE - Wolters Kluwer
Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy - specializace Ochrana osobních údajů (GDPR) a Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
Procesní postavení osoby neznámého pobytu ve světle Nařízení Brusel Ibis - specializace Občanské právo hmotné a procesní II
Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky - specializace Stavovské předpisy pro soudnictví
Selhání subjektů finančního trhu - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry

MONOGRAFIE - nakladatelství Grada
Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti podle §9a až 79g trestního řádu - specializace Trestní právo
Daňové zákony 2020 - Volitelný obsah partnerských společností

PŘEDPISY A JUDIKATURA EU
Zařadili jsme více než 600 nových záznamů

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPRACÍCH
Aktualizovali jsme a doplnili Praktický manuál k ZOK, který nyní přináší řešení více než 835 otázek korporátní praxe.

ČASOPISY
Nabídku časopisů jsme v roce 2020 rozšířili o nový časopis Právo v přepravě a zasilatelství, který je součástí specializace Doprava.

Seznamte se novou rozšířenou nabídkou ASPI pro rok 2020

Únorové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.), nakladatelství Leges  - specializace  Insolvence

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace
Katastrální zákon (256/2013 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I, Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.), právní stav k 15. 7. 2019 - specializace Spotřebitelské právo
Veterinární zákon (166/1999 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Správní právo - zvláštní předpisy

MONOGRAFIE -  nově zařazené do nabídky ASPI
Investování na kapitálových trzích - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019 - Daně a  poplatky II

MERITUM - nově zařazené do nabídky ASPI - zařazené do specializace Daně a poplatky II
Daň z nabytí nemovitých věcí 2020
Daň z nemovitých věcí 2020

PŘEDPISY A JUDIKATURA EU
Zařadili jsme stovky dalších nových záznamů, především konsolidovaná znění a přípravné akty.

TIP PRO PRO VÁS
Do modulu Použitelná znění zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů jsme zařadili  znění zákona pro výpočet daní z příjmů za rok 2019

Lednové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.), celkem 44 z 281 paragrafů - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.) , celkem 76 z 479 paragrafů - specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.), Praktický komentář - specializace Stavebnictví

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), Praktický komentář, právní stav k 1. 11. 2019 - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.), Praktický komentář, právní stav k 30. 8. 2019 - specializace Správní právo - obecné přestupky
Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.), právní stav k 30. 8. 2019 - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o zdravotních službách (372/2011 Sb.),Praktický komentář, právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Zdravotnictví a farmacie
Zákon o Státním zemědělském intervenční fondu (256/2000 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Správní právo - zvláštní předpisy

MONOGRAFIE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Wolters Kluwer
Smlouvy přípravného druhu - Právo prakticky, 2. vydání - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprachlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu - specializace Ústavní právo
Nakladatelství Grada
Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe - specializace Správní právo - samospráva

LITERATURA
Do ASPI jsme zařadili další užitečné zdroje:
Stanoviska Unie obhájců (UOČR), které jsou zpracovány za rok 2019 a postupně přibydou i zpětně za 2014 - 2018.
Z dokumentů ČNB nově zpracováváme Dohledové benchmarky - aktuální a rovně vydané od roku 2014

ŠKOLENÍ ASPI - aktuální nabídka
Zveme vás na školení ASPI pro uživatele klasického i ASPI online, pro začátečníky i pokročilé. Vyberte si z aktuální nabídky školení v Praze, Brně, Ostravě.
Školení můžete mít zdarma - požádejte svého obchodníka o speciální kód.


Prosincové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o služebním poměru přísluslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.). Praktický komentář - specializace Veřejné sbory

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávájí následující aktualizace
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.), právní stav k 1. 11. 2019 - specializace Insolvence
Notářský řád (358/1992 Sb.). Praktický komentář, právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Občanské právo procesní
Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Správní správo - samospráva
Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.), právní stav k 1. 11. 2019 - specializace Trestní právo I, Trestní právo II
Zákon o obcích (128/2000 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o sociálně právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) - specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I, Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Zákon o úřednících samosprávních celků (312/2002 Sb.), právní stav k 1. 12. 2019 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Veřejné zakázky

MONOGRAFIE
Odklony v trestním řízení - specializace Trestní právo II
Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2. vydání - specializace Školství
Soudní dohled - specializace Stavovské předpisy pro soudnictví

PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU
Aktuálně jsme zařadili další stovky nových záznamů, především konsolidovaná znění a přípravné akty

Listopadové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Autorský zákon (121/2000 Sb.) - specializace Duševní vlastnictví
Daňový řád (280/2009 Sb.), Praktický komentář - specializace Daně a poplatky I, Daně a poplatky II
Občanský soudní řád. Soudcovský komentář. 4. část /5. kniha (99/1963 Sb.) - specializace Občanské právo procesní
Soudní řád správní (150/2000 Sb.) - specializace Správní právo - obecné předpisy
Veterinární zákon (166/1999 Sb.) - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o obalech (477/2001 Sb.) - specializace Životní prostředí

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávají následující aktualizace
Advokátní tarif (177/1996 Sb.), právní stav . 1.2. 2019 - specializace Stavovské předpisy pro advokáty
Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.), právní stav k 17. 9. 2019 - specializace Veřejné sbory
Zákon o obecní policii (553/119 Sb.) - Praktický komentář, prání stav k 24. 4. 2019 - specializace Správní právo - samospráva
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) - Praktický komentář, právní stav k 15. 10. 2019 - specializace Školství
Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), právní stav k 1. 9. 2019 - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.), právní stav k 17. 9. 2019 - specializace Veřejné sbory
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (109/2002 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Školství
Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.), právní stav k 17. 9. 2019 - specializace Veřejné sbory

MONOGRAFIE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům - specializace Školství
Pedagogický proces a jeho řízení - specializace Školství
Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny, 2. aktualizované vydání - specializace Školství

Pro studenty a všechny zájemce jsme doplnili nabídku učebnic v ASPI
Kriminologie, 5. vydání
Musíš znát...Rodinné právo, Právní postavení dítěte
Pracovní právo v bodech s příklady, 5. vydání
Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstituonalismus

Poradna pro obce - otázky a odpovědi
Nově jsme do ASPI zařadili nový pramen PPO - Poradna pro obce - otázky a odpovědi:
V ASPI můžete mít k dispozici více než 2 500 otázek a odpovědí se zaměřením na chod obcí, dobrovolných svazků obcí, ale i příspěvkových organizací. Dotazy jsou přebírány z webu Poradnaproobce.cz - oficiální stránky poradny Svazu měst a obcí ČR.  Odpovědi na položené dotazy připravují odborníci z advokátní kanceláře KVB, která se specializuje na správní právo a poskytuje právní zázemí pro města a obce.

ASPI Navigátory
Nově jsme do nabídky zařadili ASPI Navigátor Přestupky, který připravila advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák.

Aktualizace a doplnění postupů proběhly u ASPI Navigátorů
ASPI Navigátor Daň z příjmů  - 7 nových postupů, 4 postupy zaktualizovány
ASPI Navigátor Insolvenční řízení - 22 postupů zaktualizováno
ASPI Navigátory Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - Veřejná správa mají aktualizované všechny postupy
ASPI Navígátor Správní řád - doplněno 19 nových postupů - celkem k dispozici 40 postupů

PRÁVNÍ RÁDCE exkluzivně v ASPI

Nově můžete získat PRÁVNÍHO RÁDCE exkluzivně v ASPI.
Pokud jste předplatitel Právního rádce, pro bezplatnou aktivaci přístupu k časopisu v ASPI kontaktujte zákaznický servis na: predplatne@economia.cz

Pokud jste předplatil ASPI, pro více informací o možnostech získání PRÁVNÍHO RÁDCE v ASPI kontaktujte svého obchodního zástupce


Předpisy EU a judikatura SDEU

Aktuálně jsme zařadili další stovky  záznamů, především konsolidované judikáty a přípravné akty


Říjnové novinky

KOMENTÁŘE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Občanský soudní řád. Soudcovský komentář (4. kniha) (99/1963 Sb.) - specializace Občanské právo procesní
Zákon o zvláštních řízeních soudních (3. kniha - § 201-250t o. s. ř.) (292/2013 Sb.) - specializace Občanské právo procesní

KOMENTÁŘE - všichni předplatitelé získávají následující aktualizace
Zákon o azylu. Praktický komentář (325/1999 Sb. ), právní stav k 31. 8. 2019 - specializace Správní právo - zvláštní předpisy
Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.), právní stav k 24. 4. 2019 - specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (2. knižní vydání) (143/2001 Sb.), právní stav k 1. 1. 2019 - specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Zákon o Policii ČR (1. knižní vydání) (273/2008 Sb.), právní stav k 1. 7. 2019 - specializace Veřejné sbory
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.), právní stav k 1. 8. 2019 - specializace Životní prostředí
Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.), právní stav k 1. 10. 2019 - specializace Veřejné sbory
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.), právní stav k 31. 7. 2019 - specialzace Živnostenské právo

MONOGRAFIE - nově zařazené do nabídky ASPI 2019
Dlouhodobý finanční management - specializace Právo obchodních korporací II
Principy dobré správy - specializace - specializace Správní právo - obecné předpisy
Zaměstnanecké benefity a daně, 5. vydání - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Pro studenty a všechny zájemce jsme doplnili nabídku učebnic
Občanské právo hmotné IV
Vademecum of International Law

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Opět jsem aktualizovali a nově doplnili - aktuálně zařazeno 790 příspěvků.
Praktický manuál k ZOK řeší konkrétní problémy korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí

České technické normy v ASPI
Víte, že z předpisů v ASPI je více než 13 300 odkazů do technických norem? Pokud chcete s českými technickými normami pracovat, zjištěte více zde

Katalog ASPI 2019

Seznamte se s nabídkou ASPI pro 2019

ASPI představuje nejrozsáhlejší elektronickou knihovnou - dostupnou kdykoli a kdekoli z počítače, mobilu či tabletu.
Aktuálně máte na jednom místě k dispozici nejrozsáhlejší databázi předpisů a judikatury a více než 1 200 titulů od renomovaných autorů - komentáře k předpisům, výkladové monografie, časopisy a články, praktické nástroje, komentované vzory, ASPI Navigátory - grafické zobrazení procesních předpisů a dalších postupů z různých oblastí práva.

Své předplatné si snadno sestavíte na míru své profese i zaměření.
Kompletní nabídku autorského obsahu naleznete  katalogu ASPI 2019.

Katalog ASPI 2019