Občanský zákoník. Komentář

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv

nozvaspi

Rozsáhlý komentář nového občanského zákoníku!

Jediný kompletní komentář NOZ na trhu!

Rozsáhlou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.

Náš komentář:

  • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
  • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
  • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
  • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
  • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
  • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
  • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.

Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat.
Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.

Rozsáhlý komentář byl od prosince 2013 postupně publikován v šesti svazcích:

I. Obecná část,
II. Rodinné právo,
III. Absolutní majetková práva,
IV. Dědické právo,
V. a VI. Relativní majetková práva.

Všechny části jsou již v systému ASPI zařazeny.

Komentář k občanskému zákoníku je součástí specializací Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I a II

Pro více informací kontaktujte přímo svého obchodního reprezentanta.