Občanský zákoník: Srovnávací komentář - autoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
V rámci různých platforem se od roku 2005 podílel na rekodifikaci soukromého práva, v současné době spolupracuje na tvorbě doprovodných a změnových zákonů k novému občanskému zákoníku. Od roku 2011 působí v advokátní kanceláři PRK Partners jako Of Counsel, specializuje se zejména na poradenství s rekodifikací soukromého práva v ČR, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
V advokátní kanceláři PRK Partnerspůsobí jako Of Counsel a specializuje se na problematiku insolvence a restrukturalizace, insolvenčního řízení, korporačního práva, likvidace, restrukturalizace a reorganizace. Od roku 2001 se podílel na tvorbě nového obchodního zákoníku a dalších zákonů. Je výzkumným pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a členem Legislativní

Autoři JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. a doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
působí v advokátní kanceláři PRK Partners, která získala hlavní ocenění Právnická firma roku 2019 pro domácí kancelář a zvítězila v kategoriích Řešení sporů a arbitráže a Pracovní právo.

Právnická firma roku 2019