Občanský zákoník: Srovnávací komentář - komentář

Důkladný komentář autorů, který analyzuje protichůdná stanoviska a detailně zdůvodňuje zvolený výklad.

Občanský zákoník: Srovnávací komentář