Občanský zákoník: Srovnávací komentář - shrnutí hlavních publikovaných názorů

Doposud publikované názory
Přehled hlavní dostupné judikatury a dosud publikované literatury (s odkazy přímo na kompletní zdroj, pokud je v ASPI k dispozici).
Občanský zákoník: Srovnávací komentář-doposud publikované názory

Shrnutí publikovaných názorů
Autoři podrobně shrnují hlavní publikované názory a vysvětlují protichůdné přístupy.
Občanský zákoník: Srovnávací komentář-shrnutí publikovaných názorů