Občanský zákoník: Srovnávací komentář - závěr

Argumentačně podložené stanovisko autorů, k jakému výkladu se přiklánějí.

Občanský zákoník: Srovnávací komentář-závěr