Občanský zákoník: Srovnávací komentář

Elektronická publikace vyjadřující se k vybraným sporným výkladovým otázkám občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.

Občanský zákoník: Srovnávací komentář

Přináší stanovisko významných autorů, jak v případech aktuálních sporných výkladů postupovat.

Autoři JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. a doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
působí v advokátní kanceláři PRK Partners, která získala ocenění Nejlepší právnickou firmou 2018 v kategorii v kategori: Bankovnictví a finance.

Více o autorech>>

Občanský zákoník: Srovnávací komentář je členěn podle vybraných paragrafů NOZ (a do budoucna i ZOK a s nimi souvisejících právních předpisů). Aktuálně zpracováno 140 témat / výkladových otázek pro 128 paragrafů

Ukázková výkladová otázka >>                          Výběr ze zařazených výkladových otázek >>

Další připravované výkladové otázky se budou věnovat mj. následným právním oblastem:

  • spoluvlastnictví (zvláště společné jmění manželů)
  • dědické právo
  • právní jednání
  • zajištění (zvláště zástavní právo)
  • vedlejší ujednání u kupní smlouvy
  • nájem (bytu, nebytu)
  • náhrada škody, bezdůvodné obohacení

Soubor je PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN při posunu právního výkladu uvedených institutů, vzniku nebo zániku již uvedených sporných výkladů.

Roční cena předplatného: 2 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Rádi vám poradíme - kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer