Logo Wolters Kluwer

OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Srovnávací komentář

Elektronická publikace vyjadřující se k vybraným sporným výkladovým otázkám občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.

Občanský zákoník: Srovnávací komentář

Přináší stanovisko významných autorů, jak v případech aktuálních sporných výkladů postupovat.

Autoři JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. a doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
působí v advokátní kanceláři PRK Partners, která získala hlavní ocenění Právnická firma roku 2019 pro domácí kancelář a zvítězila v kategoriích Řešení sporů a arbitráže a Pracovní právo.

Více o autorech>>

PRK Partners logo Právnická firma roku 2019

Občanský zákoník: Srovnávací komentář je členěn podle vybraných paragrafů NOZ (a do budoucna i ZOK a s nimi souvisejících právních předpisů).

Aktuálně je zařazeno 140 výkladových otázek ke 128 paragrafům ZOK.

Ukázková výkladová otázka >> Seznam aktuálně zařazených výkladových otázek >>

Další připravované výkladové otázky se budou věnovat mj. následným právním oblastem:

  • spoluvlastnictví (zvláště společné jmění manželů)
  • dědické právo
  • právní jednání
  • zajištění (zvláště zástavní právo)
  • vedlejší ujednání u kupní smlouvy
  • nájem (bytu, nebytu)
  • náhrada škody, bezdůvodné obohacení

Soubor je PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN při posunu právního výkladu uvedených institutů, vzniku nebo zániku již uvedených sporných výkladů.

            Více vám rádi sdělí obchodní poradci Wolters Kluwer