Obsah ASPI

 

aspi knihovna

 

ASPI nástroje a funkce

 • ASPI Právní informační systém je součástí každé licence ASPI. Zahrnuje předpisy ČR, SR a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní  literaturu, kompletní bibliografii a stejnopis Sbírky zákonů od roku 1918.
 • ASPI Knihovna odborné výkladové literatury představuje volitelný obsah, který si snadno vyberete podle své profese a zaměření.
  Přináší více než 1 200 titulů - komentáře, časopisy, monografie, merita, vzory smluv a podání, vybraná judikatura či praktické nástroje od renomovaných autorů a odborníků a je neustále rozšiřována.
  Autorský obsah jsme přehledně rozdělili do tzv. specializací podle oblastí práva.
  Cenově zvýhodněnou
  nabídku představují profesní řešení tvořená vybranými specializacemi.
 • ASPI nástroje a funkce vám usnadní práci a pomáhají šetřit čas.

ASPI Právní informační systém

ASPI-predpisy-ctverec
 • unikátně více než 110 zdrojů a více než 92 050 předpisů
 • všechny předpisy české Sbírky zákonů, slovenské Zbierky zákonov, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od roku 1918 v aktuálních i ve všech časových zněních
 • právní předpisy vydané samosprávnými celky - kraji
 • předpisy ministerstev a ústředních orgánů (např. texty předpisů publikované ve Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku, věstnících ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví, školství a řada dalších)
 • nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů
 • předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska)
 • ... a další desítky zdrojů

   

  Všechny předpisy jsou systémově propojeny podle vzájemných vztahů:
  • aktivních a pasivních derogací (novelizací)
  • prováděcích a nadřazených předpisů
  • vztahu speciality a subsidiarity

    

   Všechny texty jsou dostupné v aktuálním znění se zachováním jednotlivých historických časových znění textu až po jeho původní podobu.

Ve verzi pro ČR jsou uvedeny i informace o předpisech vydaných v SR po 1.1.1993 a naopak; lze provozovat současně obě verze a porovnávat např. předpisovou úpravu v ČR a v SR. Firemní software umožňuje přebírání autentických textů z tiskárny Sbírky zákonů a zvyšuje tak podstatně přesnost textu i vysokou aktuálnost.

 • rozsáhlá judikatura s provázaností na příslušná místa českých předpisů, předpisů EU a dalších zdrojů (více než 364 000 rozhodnutí) nabízí největší dostupný rozsah rozhodnutí národních soudů, ale i výběr rozhodnutí Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská právaASPI-judikatura-ctverec
 • zpracovány jsou kompletní oficiální Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
 • největší databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, vrchních, krajských, městských, okresních a obvodních soudů
 • judikaturu nižších soudů jsme doplnili o 20 000 judikátů
 • obsahuje řadu rozhodnutí některých jiných úřadů (např. finančního arbitra, veřejného ochránce práv, ÚOHS, ÚPV, KCP apod.)
 • zařazovány jsou také historické judikáty  - Sbírky Vážného a Bohuslava - kompletně zařazujeme judikaturu ze Sbírky Vážného z civilní oblasti

Pravidelně doplňovaná literatura s provázaností na předpisy a jejich paragrafy:

 • základní literatura je součástí každé licence u ASPI
  ASPI-literatura-ctverec
 • zajišťuje stanoviska, důvodové zprávy k právním předpisům  a výklady ústředních orgánů
 • obsahuje příspěvky, články a stanoviska SMO ČR
 • součástí jsou výkladová stanoviska NSZ
 • ve velkém rozsahu je zařazena také cenná historická literatura (Rouček, Sedláček, Voska...)
 • naleznete zde také odborná periodika - články z 17 časopisů v komfortu ASPI: Acta MUP, Aplikace práva, Bulletin advokacie, Bulletin centra pro lidská práva a demokracii, Bulletin Nejvyššího soudu, Časopis pro právní vědu a praxi, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, Forenzní vědy, právo a kriminalistika, Komorní listy, Právní labyrint, Právnické listy, Právo 21, Právo a bezpečnost, Revue pro právo a technologie, Soudce, Správní právo a The Lawyer Quarterly
 • k dispozici jsou texty více než 300  vybraných publikací vydávaných nakladatelstvím Wolters Kluwer, Linde a Masarykovy univerzity - monografie, merita a komentáře k předpisům
 • řádově tisíce článků a stanovisek publikovaných pouze v ASPI a řada dalších zdrojů

Předpisy EU & judikatura SDEU - komplexní informační zabezpečení legislativy Evropské unie

S profesionálně zpracovaným informacemi Eu si zajistíte informovanost v celé oblasti legislativy Evropské unie. Aktuálně je zařazeno přes 165 850 předpisů, judikátů a dalších dokumentů.

ASPI-predpisy-EU-judikatura-SDEU-ctverec

Předpisy EU & judikatura SDEU Vám přináší

 • nařízení
 • rozhodnutí
 • směrnice
 • judikaturu Soudního dvora EU
 • další dokumenty publikované v Úředním věstníku Evropské unie

Obsah

 • právní předpisy EU a další dokumenty publikované v Úředním věstníku EU od 1. 5. 2004 (do ASPI jsou zařazeny  rovněž obecně závazné akty přijaté před 1. 5. 2004 a uveřejněné ve zvláštním vydání Úředního věstníku EU v českém jazyce)
 • publikovaná judikatura Soudního dvora EU
 • konsolidovaná znění právních předpisů EU
 • přípravné dokumenty k právním předpisům (návrhy Evropské komise)
 • nad rámec zařazujeme i předpisy, které dosud nebyly přeloženy do češtiny, ale jiné souvztažnosti mezi předpisy EU či vztahy k českým předpisům si vyžádaly jejich zařazení

Předpisy EU a judikatura SDEU jsou zpracovány ve standardech ASPI, tzn.:

 • zapracování informací o derogacích
 • zpracování vztahů mezi evropskými předpisy navzájem i k judikatuře soudů EU
 • plnotextové zpracování předpisů a judikatury EU, propojené na:
  • národní právní úpravu ČR (případně i SR) - včetně pravidelně aktualizovaných transpozičních vazeb mezi evropskými a českými předpisy,
  • českou judikaturu,
  • českou literaturu,
  • časopisovou a knižní bibliografii,
  • usnesení vlády ČR.

Specialitou  je např. vyhledávání pomocí oficiálního thesauru EUROVOC s provázaností na všechny dokumenty publikované v Úředním věstníku.

V ASPI jsou přímo zařazeny texty dokumentů v českém jazyce s možností fulltextového vyhledávání nad nimi.

Prostřednictvím odkazů na webový portál Evropské unie EUR-Lex a do Úředního věstníku EU můžete získat přístup k textům dokumentů ve všech úředních jazycích EU a rovněž ke konsolidovaným zněním stěžejních evropských předpisů.

ASPI-bibliografie-ctverecKompletní zajištění bibliografie z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti

Bibliografie obsahuje bibliografii více než 159 000 knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti s vazbou na předpisy a rejstřík včetně anotací nakladatelů a časopisů - kvalitní podpora Vaší knihovny a nástroj při hledání potřebných zdrojů pro vaši práci.

Bibliografii jsme rozšířili o 2 500 bibliografických záznamů za období 1918 - 1992.
Bibliografické záznamy od roku 1918 až po současnost jsou tak kompletně exkluzivně k dispozici pouze uživatelům ASPI.

S Bibliografií získáte

 • možnost vyhledávání nad celou bibliografií (kromě běžných bibliografických/popisných údajů také podle souvisejících českých předpisů a předpisů EU, právních oblastí, rejstříkových hesel, rozsahu data vydání, formálně a obsahově vymezených druhů dokumentů)
 • stále aktuální informace
 • provázanost s ostatními informačními zdroji v systému ASPI včetně hypertextových odkazů na související právní předpisy a na plné texty článků publikovaných v Judikatuře nebo Literatuře
 • snadnou orientaci v bibliografických záznamech
 • jednoduchý export do textového editoru

Aktuálně v ASPI zařazeno více než 31 200 usnesení vlády ČR.

Také s Usneseními vlády ČR získáte vysoký a unikátní standard zpracování:

 • 100 % od roku 1991, výběrové i starší
 • trvale aktualizované záznamy
 • vzájemná provázanost záznamů dle derogačních vztahů (novelizace)
 • časová znění novelizovaných textů, vč. vyhodnocování změn a rozdílů
 • provázanost na příslušnou právní úpravu (právní předpisy a související paragrafy Sbírky zákonů a Sb.m.s.)
 • unikátní provázanosti s ostatními informačními zdroji:
  - propojení na "Předpisy EU & judikatura ESD"
  - propojení na Judikaturu
  - propojení na Literaturu
 • jednoduchý export do textového editoru


Ekonomické informace o firmách v ČR ve vašem ASPI

Všichni uživatelé ASPI mají k dispozici bezplatně základní službu Bisnode, která umožňuje:bisnode ikona

 • vyhledávat firmy podle IČO nebo podle názvu
 • zobrazit kontaktních údajů - adresy, IČO a DIČ a statutární orgány společnosti
 • snadno zjistit základní indikátory zdraví společnost, zda je subjekt spolehlivý plátce DPH a zda nemá tzv. negativní událost – například vyhlášení konkursu nebo jestli není vůči subjektu zahájeno insolvenční řízení
 • ušetřit čas při tvorbě smluv a dokumentům díky předem naformátovanému textu „smluvní strany“ - obsahuje přesnou adresu, IČO, registrační soud a číslo spisové značky

Novinka - Report DETAILNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE o firmách v  ČR - pro efektivní sledování důležitých změn a událostí ve firmách je součástí volitelného autorského obsahu partnerských společností v ASPI.  
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce

ASPI BISNODE - DETAILNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE

Služba Bisnode v rámci ASPI je napojena na databázový informační systém společnosti Bisnode.
Bisnode čerpá v ČR z těchto zdrojů informací:

Registr ekonomických subjektů, Český statistický úřad, Obchodní rejstřík včetně Sbírky listin, Obchodní věstník, ARES a ARISWEB, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Insolvenční rejstřík, dlužnické databáze, zpravodajství ČTK, ekonomický tisk, kapitálový trh (BCPP, RM-S, SCP, ČNB), vlastní skóringový model, ratingová hodnocení od externích agentur, informace z asociací a profesních sdružení, vlastní průzkumy, internet a ostatní otevřené zdroje. 

ASPI-registry-ctverecSeznam registrů

Centrální adresa = informační systém pro veřejné dražby a veřejné zakázky
Centrální evidence dotací z rozpočtu
Centrální evidence exekucí
Centrální evidence sbírek
Centrální evidence závětí
Centrální registr úvěrů
Centrální registr vozidel
e - justice (podání soudům a vstup do aplikace)
e - podatelna (formulářové podání)
Evidence knihoven
Evidence notářů
Evidence periodického tisku a vydavatelů
Evidence registrovaných léčivých přípravků
Evidence Rejstříku trestů
Evidence úpadců
Informační systém evidence obyvatel
Informační systém o platu a služebním příjmu
Informační systém o veřejných zakázkách
Informační systém státní veterinární správy
Informační systém výzkumu a vývoje
InfoSoud
Insolvenční rejstřík
Integrovaný registr znečišťování (IRZ)
Intrastat
Katastr nemovitostí
Letecký rejstřík
Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
Národní seznam evropsky významných lokalit NATURA 2000
Národní zdravotní informační systém
Obchodní registr EU (EBR - European Business Register)
Obchodní rejstřík a Sbírka listin
Obchodní věstník
Registr ekonomických subjektů
Registr oznámení mandát. a imunit. výboru PSP ČR
Registr poskytovatelů sociálních služeb
Registr půdy (Portál farmáře)
Registr revizních techniků chladicích a klimatizačních zařízení
Registr sčítacích obvodů
Registr sdružení podle z. 83/1990 Sb.
Registr starých důlních děl
Registr ubytovacích zařízení
Registr veterinárních léčivých přípravků
Registr zemědělských subjektů
Rejstřík církevních právnických osob
Rejstřík církví a náboženských společností
Rejstřík ochranných známek platných v ČR
Rejstřík patentových zástupců
Rejstřík průmyslových vzorů
Rejstřík stran a hnutí
Rejstřík svazů církví a náboženských společností
Rejstřík zástav
Seznam advokátů
Seznam bank a poboček zahraničních bank
Seznam daňových poradců
Seznam exekutorů, kandidátů a koncipientů
Seznam pojistných matematiků
Seznam pojistných zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
Seznam technických norem
Seznam znalců a tlumočníků
Společný zemědělský registr
Školský rejstřík
Ústřední seznam kulturních památek ČR
Vodoprávní evidence
Živnostenský rejstřík/Registr živnostenského podnikání

Součástí ASPI  jsou newslettery přinášející aktuality ze všech oblastí práva a právního dění.
Aktuálně je zařazeno 11newsletterů, které mají k dispozici všichni uživatelé ASPI

 • Daňové a právní aktuality - KPMG - novinka
 • Weihold Legal - Legal Update & Legal Alert
 • PRK Partners - Právní aktuality
 • Schaffer & Partner - Schaffer News
 • Fučík & partneři
 • Havel, Holásek & Partners
 • Rödl & Partner - Mandatenbrief
 • bnt-attorneys at law
 • LP Legal
 • Schönherr Journal
 • Dvořák Häger & partneři
  K obsahu newsletterů se snadno dostanete přes tzv. rozcestník, který najdete pod rozbalovací nabídkou modulu Literatura:


newslettery_aspi_9_2018

 

 

Zpravodajství ČTK přináší průběžně aktualizovaný informační servis z oblastí práva a klíčových transakcí

Právní monitoring
Výběr nejdůležitějších zpráv týkajících se zákonodárství, soudnictví a práva v ČR

Klíčové transakce a firmy

Aktuální informace o významných transakcích a další podstatné informace o firmách - akvizice, kontrakty, zakázky, obchodní příležitosti.  Včetně nejvýznamnějších událostí i ze zahraničí.

Zpravodajství ČTK je dostupné jen pro uživatele se vzdáleným přístupem k datovým ASPI-serverům (služba typu Cloud)