Obsah ASPI

aspi základ

 

aspi knihovna

 

aspi služby

ASPI knihovna

 • ASPI základ je součástí každé licence ASPI. Zahrnuje předpisy ČR, judikaturu, předpisy EU a judikaturu SDEU, základní literaturu, kompletní bibliografii a stejnopis Sbírky zákonů od roku 1918.
 • ASPI knihovna představuje volitelný obsah, který si snadno vyberete podle své profese a zaměření.
  Přináší více než 690 titulů - komentáře, časopisy, monografie, merita, vzory smluv a podání, vybraná judikatura či praktické aplikace od renomovaných autorů a odborníků a je neustále rozšiřována.
  Autorský obsah jsme přehledně rozdělili do tzv. specializací podle oblastí práva.
  Cenově zvýhodněnou
  nabídku představují profesní řešení tvořená vybranými specializacemi.
 • ASPI služby vám usnadní práci a pomáhají šetřit čas.

Složte si ASPI na míru své specializace

Autorský obsah knihovny ASPI - komentáře, časopisy, monografie a merita, vzory smluv a podání, vybranou judikaturu jsme pro vás přehledně rozdělilipodle oblastí práva do skupin, tzv. specializací.

Pro další informace o obsahu specializace stačí jen kliknout na název.

 

Rádi vám poradíme s výběrem nejvhodnějšího řešení. Kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Občanský zákoník: Srovnávací komentář


Elektronická publikace vyjadřující se k vybraným sporným výkladovým otázkám
občanského zákoníku,zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.

Přináší stanovisko významných autorů, jak v případech aktuálních sporných výkladů postupovat.

Občanský zákoník: Srovnávací komentář

Autoři JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. a doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
působí v advokátní kanceláři PRK Partners, která získala byla zvolena
nejlepší Právnickou firma roku 2016 pro domácí firmu a nejlepší právnickou firmou v kategoriích: Bankovnictví a finance a Právo obchodních korporací. 

Více o autorech>>

Občanský zákoník: Srovnávací komentář je členěn podle vybraných paragrafů NOZ (a do budoucna i ZOK a s nimi souvisejících právních předpisů).
Aktuálně zařazeno 77 aktuálních výkladových otázek, celkem bude zařazeno  100 výkladových otázek, s výhledem dalších doplnění.

Ukázková výkladová otázka >>

Zařazené výkladové otázky >>

Další připravované výkladové otázky se budou věnovat mj. následným právním oblastem:

 • spoluvlastnictví (zvláště společné jmění manželů)
 • dědické právo
 • právní jednání
 • zajištění (zvláště zástavní právo)
 • vedlejší ujednání u kupní smlouvy
 • nájem (bytu, nebytu)
 • náhrada škody, bezdůvodné obohacení

Soubor bude PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN při posunu právního výkladu uvedených institutů, vzniku nebo zániku již uvedených sporných výkladů.

Roční cena předplatného: 2 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Rádi vám poradíme - kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

ASPI Navigátor - unikátní grafické zobrazení postupů podle právních předpisů

Autoři jsou přední odborníci a specialisté na danou problematiku

 • Srozumitelné a přehledné grafické zobrazení postupů podle právních předpisů
 • Detailní popis postupu krok za krokem a rychlá orientace v celém procesu
 • Vazby na aktuální předpisy a další související dokumenty
  (komentáře, výklady, judikatura, vzory...)
 • Průběžné aktualizace
 • Komplexní pohled na daný postup

Novinky ASPI Navigátor Celní řízení
                ASPI Navigátor Životní prostředí

Z aktuální nabídky ASPI Navigátor doporučujeme

ASPI Navigátor TRESTNÍ ŘÁD
T. Sokol, J. Novák ml. /AK Brož & Sokol & Novák

ASPI Navigátor VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
I. Jančová /AK Brož & Sokol & Novák

ASPI Navigátor INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
B. Havel, V. Bílý, M. Žižlavský, M. Brychta /
AK PRK Partners/ AK ŽIŽLAVSKÝ

ASPI Navigátor DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
J. Rusmanová, Tomáš R. (garant)

ASPI Navigátor DAŇOVÝ ŘÁD
T.  Rozehnal

ASP
I
Navigátor KATASTR NEMOVITOSTÍ
D. Vávra

ASPI Navigátor Společnost s ručením omezeným
J. Eichlerová, T. Dočkal, K. Hurychová, L. Josková
Tento Navigátor je nedílnou součástí StudentASPI Plus

ASPI Navigátor VEŘEJNÁ PODPORA
S. Eichlerová, M. Bumbálek

ASPI Navigátor OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD
R. Němec, M. Sylla, L. Austová / AK PRK Partners

ASPI Navigátor PRACOVNÍ PRÁVO

B. Kudrhart Suchá

ASPI Navigátor ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
V. Podešva, L. Sommer, M. Kožár / AK ROWAN LEGAL

ASPI Navigátor ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
M. Olík, M. Nulíček /AK ROWAN LEGAL

ASPI Navigátor STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
M. Knecht


Seznamte se výhodami ASPI Navigátorů >>

ASPI Navigátor chci zkusit zdarma

Pro více informací ohledně ASPI Navigátor kontaktujte obchodního reprezentanta.

Kalkulačky ASPI  - více než 50 výpočtů úroků, nákladů, poplatků, odměn, sazeb…

Kalkulačky ASPI jsou nedílnou součástí systému ASPI a pokrývají rozsáhlou škálu různorodých výpočtů. Mezi nejčastěji používané výpočty patří výpočty úroků z prodlení, poplatků z prodlení, náhrad nákladů řízení, soudních poplatků atd. Do seznamu jsou zařazeny i výpočty z oblasti pracovního práva a odměny správců a likvidátorů.

Jistota spolehlivosti výpočtů
Kalkulačky ASPI využívají soudy, ministerstva, finanční úřady, notáři, advokátní kanceláře a další státní a odborné autority.

Aplikace je trvale aktualizována
Základní parametry programu jsou při každém spuštění porovnávány s naším serverem
a okamžitě aktualizovány. Rozsáhlejší aktualizace jsou k dispozici každý měsíc.

 Snadné ovládání programu

 • Odpovídá běžnému standardu Windows. Nejčastěji používané moduly je možné si nastavit na nástrojovou lištu stejně jako v MS Office.
 • Zadávání výpočtů je velice jednoduché a intuitivní. Výpočty se řídí dnem výpočtu, který automaticky nastavují soulad výpočtu s právním předpisem z této doby.
 • Většina modulů obsahuje export výsledků do textového editoru (MS Office i OpenOffice, LibreOffice, atd., které jsou zdarma), případně do Excelu.
  Zadání výpočtů i v rozpracované podobě je možné uložit a později doplnit. 

Nejčastěji používané výpočty

 • Výpočty úroků, včetně splátkových kalendářů a úroků z úroků. Tyto výpočty jsou používány v justici.
 • Náhrady nákladů řízení dle advokátního tarifu představují jednoduchou aplikaci, kterou využívá řada předních advokátních kanceláří.

Součástí této aplikace jsou výpočty cestovních výdajů, promeškaného času, výpočet soudních poplatků a další.
Výše uvedená řešení doplňuje jednoduchý lhůtník s grafickým znázorněním v plánovacím kalendáři.

Další vybrané praktické výpočty

 • Odměny notáře
 • Odměny exekutora
 • Odměny insolvenčních správců a likvidátorů
 • Pomocné výpočty pro administrativu soudů ( vědečné, tresty a přestupky, poměrné náklady, úroky s vrácení soudních poplatků, vypořádání SJM, znalečné a tlumočné a další)

Aplikace dále obsahuje monitoring legislativy a řadu odkazů na důležité weby, jako například na Justice.cz, portál veřejné správy, web Parlamentu ČR, kanceláře finančního arbitra a další.

Kalkulačky jsou součástí volitelného autorského obsahu ASPI. 
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce

Velmi praktický modul Splátkový kalendář se skládá ze dvou základních částí a to:

• Návrh splátek
• Základní splátkový kalendář

Návrh splátek je přibližným výpočtem čtyř základních variant, viz následující obrázek.

 ASPI-kalkulacky-navrh-splatek

Ze zadaných podmínek lze vypočítat, kromě výše splátky, i maximální úrokovou sazbu, nebo dobu splácení, popřípadě výši úvěru. Pomocí tohoto výpočtu, jeho základních variant, dostaneme návrh splátek, dle reálných možností dlužníka.
Pokud je výše měsíční splátky v částce 18 335,35 Kč nereálná a příjmy splácejícího umožňují jen měsíčně splácet 10 000,- Kč, potom je nutné vypočítat jinou dobu splácení, nebo jinou výši dluhu, uvěru, atd.

Navržené přibližné hodnoty lze generovat ( tlač. "Generuj" ) do splátkového kalendáře. Zde je možné ještě upravit tyto hodnoty a po úpravách vše definitivně přesně přepočítat, viz následující obrázek.

 ASPI-kalkulacky-splatkovy-kalendar

Cílem řešení je, mimo jiné, maximálně snížit náročnost na pořizování vstupních údajů splátkových kalendářů a tím také urychlit práci s tímto modulem.
Podrobnější informace jsou k dispozici v nápovědě k tomuto modulu.

Kalkulačky ASPI si při každém startu automaticky kontrolují a popřípadě aktualizují základní data ( úrokové sazby, amortizaci, cestovní náhrady, výši DPH a to vše pro jednotlivé roky platnosti těchto údajů), pokud je uživatel samozřejmě připojen k internetu.
Pro správnou funkci aplikace Kalkulačky ASPI je nutné udržovat systém ASPI vždy aktuální
(včetně aktualizace ASPI-klienta).

V případě DPH je možnost volby, zda počítat DPH k "dnešnímu" dni, nebo dle dne výpočtu. Druhá možnost výpočtu DPH vyžaduje zaškrtnutí "checkboxu" - "DPH dle dne výpočtu" v základním nastavení programu.

Sazbu DPH tedy neni třeba měnit pro příslušné roky. Stačí, pokud je uživatel plátcem DPH, viz "Nastavení programu", aby zadal do polí "Přičíst k výsledné odměně..." libovolné nenulové hodnoty. Pro zvolené datum výpočtu v "minulosti" si potom program automaticky dosadí správnou velikost DPH, která v té době platila. S ohledem na minulost se automaticky dosazují také hodnoty amortizace a další základní hodnoty, včetně sazeb ČNB, které se používají při výpočtech úroků.

Dle "dne výpočtu" se dosazují příslušné výpočtové vzorce pro výpočet odměn advokátů, exekutorů, notářů, atd.

Kalkulačky  jsou součástí volitelného autorského obsahu systému ASPI. 
V případě zájmu kontaktujte svého obchodního poradce

Návod při nastavení pri-prvnim-spusteni.pdf
Stáhněte si ukázky výpočtů: prodleni.pdf 

Přeložená legislativa

Zbavte se starostí s hledáním kvalitních překladů!

Ve spolupráci se společností Schaffer & Partner legal s. r. o., advokátní kancelář a společností Aspena pro vás připravujeme vysoce kvalitní,  profesionální překlady stěžejních českých předpisů do anglického a německého jazyka.
Při zásadních změnách legislativy jsou překlady aktualizovány.

Schaffer & Partner

aspena_logo_150

 

 

Jistota profesionality

Překlad vzniká ve spolupráci s advokátními kancelářemi, certifikovaným překladatelským týmem a za korektury rodilého mluvčího. Při vzniku textu se dbá především na správnost překladu a v celém textu se používají ustálené výrazy.

Překladatelský tým

Překladatelská společnost Aspena, má s překlady právních textů zkušenosti již od roku 1995 a  je držitelem certifikátů:
ISO 9001:2008 Systém řízení kvality
DIN EN 15038 Překladatelské služby

Kontrola správnosti

V průběhu celého procesu kontroly správnosti spolupracujeme s vybranými advokátními kancelářemi. Finální překlad prochází korekturou rodilých mluvčích s právním vzděláním.

Stěžejní předpisy

K dispozici jsou překlady stěžejních předpisů z české legislativy Zároveň vám přinášíme garanci zapracování budoucích novel zákonů.

Anglické překlady

 • Insolvenční zákon (182/2006 Sb.)
 • Občanský soudní řád (99/1963 Sb.)
 • Občanský zákoník (40/1964 Sb.)
 • Obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
 • Správní řád (500/2004 Sb.)
 • Trestní řád (141/1961 Sb.)
 • Trestní zákoník (40/2009 Sb.)
 • Zákoník práce (262/2006 Sb.)
 • Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
 • Zákon o dani z příjmů (586/1992 Sb.)
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)
 • Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.)
 • Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)
 • Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.)

 Německé překlady

 • Daňový řád (280/2009 Sb.)
 • Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
 • Obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
 • Zákoník práce (262/2006 Sb.)
 • Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
 • Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)
 • Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.)
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)
 • Zákon o ochraně hospodářské souteže (143/2001 Sb.)
 • Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.)
 • Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
 • Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.)

Přeložená legislativa je součástí volitelného autorského obsahu ASPI. 
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce


Výhoda překladů v ASPI

Díky zapracování textů do struktury systému ASPI v nich můžete
jednoduše vyhledávat požadované výrazy nebo procházet jednotlivé
paragrafy.

ASPI Přeložená legislativa    ASPI Přeložená legislativa předpis

 

 

Předpisy měst a obcí ČR

 • 100 % všech právních předpisů hl. města Prahy, Brna a Ostravy od roku 1993 (vybrané i starší)
 • 100 % platných právních předpisů všech statutárních měst ČR
 • 100 % platných předpisů obcí III (ORP)
 • 100 % platných předpisů obcí II (POÚ)
 • většinu právních předpisů ostatních měst a obcí ČR dle Vašich podnětů
 • zastoupeno je přes 1 700 obcí ČR
 • 100 % všech nálezů Ústavního soudu vztahující se přímo k předpisům obcí (např. ke zrušení vyhlášek obcí)
 • 100 % všech cenových map stavebních pozemků
 • Modul Samospráva je přizpůsoben specifickým potřebám samosprávy a vychází ze standardů ASPI:
 • všechny texty předpisů jsou k dispozici v aktuálním i historickém znění
 • zapracovány jsou derogace a novelizace předpisů
 • předpisy mají zpracovány vztahy k právním předpisům Sbírky zákonů
 • předpisy dotčené nálezy Ústavního soudu mají zpracovány vztahy k nálezům v modulu Judikatura
 • rejstříkové vyhledávání a full-text na bázi lingvistiky apod.
 • další vývoj modulu reagující na požadavky uživatelů

Výběrově z obsahu

 • statuty statutárních měst ČR
 • předpisy o obecní (městské) policii
 • tržní řády obcí (stánkové prodeje apod.)
 • cenové mapy stavebních pozemků
 • koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí
 • předpisy o územních plánech
 • předpisy o provozování výherních hracích přístrojů
 • stavební uzávěry
 • vymezení místních komunikací k stání a parkování vozidel, placená stání a parkovací řády
 • právní úpravu pěších zón, zeleně, parků, stezek pro cyklisty
 • předpisy o odtahování vozidel, podmínky, poplatky
 • ceny a podmínky provozování taxislužby
 • právní úpravu místních poplatků
 • právní úpravu chovu psů a jiných domácích zvířat
 • právní úpravu o nakládání s odpady (o odpadovém hospodářství)
 • požární a poplachové řády
 • domovní řády
 • řády veřejného pohřebiště
 • podmínky související s informačními, reklamními a propagačními zařízeními
 • podmínky pořádání veřejnosti přístupných podniků
 • a další místní speciality promítnuté do právních předpisů obcí atd.

Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR

 • kompletní přehled a znění všech uzavíraných veřejnoprávních smluv obcí ČR
 • provázanost na příslušnou právní úpravu (právní předpisy a související paragrafy Sbírky zákonů)
 • obsahují více než 20 300 záznamů
 • neustále aktualizováno

 Předpisy měst a obcí ČR a Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR jsou součástí volitelného autorského obsahu ASPI.
 V případě zájmu kontaktujte svého obchodního poradce

 

Samospráva - další zdroj k problematice obcí ČR

 • Stanoviska ODK Ministerstva vnitra ČR
 • Stanoviska OBP Ministerstva vnitra ČR
 • Zprávy MF pro finanční orgány obcí a krajů
 • Stanoviska a metodiky dalších ministerstev a ústředních orgánů
 • Stanoviska Svazu měst a obcí ČR
 • Otázky a odpovědi Informačně poradenského centra pro zastupitele (SMO ČR)
 • Stanoviska Veřejného ochránce práv - ombudsmana

Kalkulačky ASPI (SR)

Kalkulačky pokrývají rozsáhlou škálu různorodých, praktických výpočtů - úroky z prodlení, cestovné - náhrada cestovních výdajů, odměna advokáta - advokátní tarif, náhrada nákladů řízení, odměna notáře, soudní poplatky, výpočty z oblasti pracovního práva a odměny exekutorů.
Kalkulačky jsou aktualizovány vždy v souladu s právním předpisem ve znění účinném k příslušnému datu.

Komentáře ke slovenským předpisům

V systému ASPI si lze objednat předplatné komentářů stěžejních slovenských předpisů. 

Slovenské tituly  jsou součástí volitelného autorského obsahu systému ASPI. 
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce

Registr firem, jejich rizikovost a smluvní údaje pro tvorbu vašich smluv a dokumentů

Pomáháme profesionálům předcházet obchodním rizikům a usnadňovat každodenní i strategická rozhodování.
Služba je v rámci ASPI je napojena na databázový informační systém společnosti Bisnode, která je vedoucím evropským poskytovatelem ekonomických informací 

ASPI BISNODE - DETAILNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE

Služba Bisnode v ASPI umožňuje:

 • zobrazit detailní ekonomické informace a sledovat události nad společnostmi
 • rychle vyhledat kontaktní údaje společnosti: adresu, IČ, DIČ, statutární orgány
 • snadno zjistit základní indikátory zdraví společnosti včetně upozornění na případný výskyt tzv. negativní události (např. vyhlášení konkursu, zahájení insolvenčního řízení, nespolehlivost plátce DPH)
 • ušetřit čas při tvorbě smluv díky předem naformátovanému textu "smluvní strany"

Službu Bisnode - základní data o společnostech mohou bezplatně využívat všichni uživatelé ASPI.


Report DETAILNÍ EKONOMICKÉ
INFORMACE

Snadno získáte spolehlivé a aktuální informace o vašich současných i potenciálních obchodních partnerech:

 • kompletní identifikační údaje firmy
 • registrované adresy včetně adres poboček
 • kontaktní údaje a ID datové schránky
 • obory činnosti (NACE) a vydaná/ukončená živnostenská oprávnění
 • vlastnické a personální informace a změny
 • majetkové účasti a nástupnictví
 • finanční údaje (aktiva, pasiva, výnosy, náklady, vlastní kapitál, cizí zdroje, provozní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za období, hospodářský výsledek před zdaněním)
 • negativní události (úpadek, exekuce, zapsané exekuce, insolvence, pohledávky, likvidace, zánik, záporné vlastní jmění, nespolehlivost plátce DPH)
 • informace o valných hromadách a anotace z tisku

Report Detailní ekonomické informace je součástí volitelného autorského obsahu partnerských
společností v ASPI.
  
Cena ročního předplatného je 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele. Předplatné zahrnuje 50 zobrazených reportů měsíčně.
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce


Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách

Nástroj pro všechny účastníky veřejných zakázek, který usnadňuje orientaci v rozhodovací praxi veřejných zakázek.

Umožnuje na jednom místě sledovat průběh řízení od podání na ÚOHS přes odvolání, rozhodnutí soudů až po konečné rozhodnutí.

expertní databáze rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách

Konkrétní veřejnou zakázku snadno vyhledáte podle různých kritérií:
klíčových slov, faktického předmětu, navrhovatele nebo zadavatele, typu nápravného opatření, povahy ukončení správního řízení a dalších.

Databáze obsahuje grafické zobrazení rozhodovacího procesu s detailním popisem a právní větou pravomocných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (I. st. ÚOHS), rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (II. st. ÚOHS), rozsudků Krajského soudu v Brně (KS) a rozsudků Nejvyššího správního soudu (NSS) z oblasti veřejných zakázek upravených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákony předcházejícími.

Databáze v současnosti obsahuje více než 3 700 vybraných kauz (případů), což reprezentuje více jak 5 000 komentovaných rozhodnutí.
Je pravidelně aktualizována o pravomocná rozhodnutí ÚOHS a rozsudky KS a NSS.

Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách je součástí volitelného autorského obsahu partnerských společností.  
V případě zájmu si prohlédněte UKÁZKOVÉ PŘÍPADY VE VAŠEM ASPI nebo  kontaktujte obchodního poradce

Specializované vzory korporátních smluv PRK Partners    PRK LOGO

Nabídka specializovaných vzorů z oblasti obchodního a občanského práva představuje 152 vzorů renomované advokátní kanceláře PRK Partners.
Specializované vzory právních dokumentů vycházejí ze standardů využívaných při rozsáhlejších obchodních transakcích předními advokátními kancelářemi s důrazem na srozumitelnost nejen pro právníky, ale i korporace a jednotlivce.

Řada vzorů obsahuje alternativy, pomocí nichž lze jeden vzor využít pro více řešených situací.
Složitější vzory jsou opatřeny výkladem a praktickými poznámkami.
Vzory jsou průběžně aktualizovány v závislosti na legislativních změnách a vývoji tržní praxe.
Nabízí také komfortní stažení do MS Word a díky využití automatických stylů a křížových odkazů výrazně šetří uživatelům čas.

Dokumenty jsou seřazené do následujících okruhů
    - akciová společnost
    - společnost s ručením omezeným
    - prodej podílu ve společnosti
    - postoupení, ukončení závazků
    - nájmy, nemovité věci   

Specializované vzory AK PRK Partners  jsou součástí volitelného autorského obsahu partnerských společností v ASPI.  
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce

Volitelný obsah partnerských společností     

aspi partnerský obsah

Všechny tituly a aplikace partnerských společností jsou plně integrované do ASPI.

Komentáře k předpisům
Občanský zákoník: Srovnávací komentář - AK PRK Partners

Časopisy

Obchodní právo - JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph. D.
Právník - Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň
Konkursní noviny - Cooper Pres, spol. s r.o.

Aplikace
Expertní databáze rozhodnutí o veřejných zakázkách - ROWAN LEGAL

Specializované komentované vzory smluv - AK PRK Partners
152 specializovaných vzorů z oblasti obchodního a občanského práva od renomované advokátní kanceláře PRK Partners.

Monografie - Nakladatelství Grada (Objednat lze jen předplatné celých modulů)
Občanské právo a právo obchodních
korporací

NOZ - Dědické právo, Náhrada škody, NOZ - Principy a základní pojmy, NOZ - Rodinné právo, NOZ - Smluvní právo,
NOZ - Vlastnictví a věcná břemena, Nová společnost s ručením omezeným, Nový občanský zákoník úplně pro všechny,
Zákon o obchodních korporacích s komentářem
Zdravotní právo
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče I a II., Medicínsko-právní terminologie, Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v  praxi, Lékař a právo, Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče, Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků, Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní a staniční sestry
Pracovní právo
Jak skončit pracovní poměr, Zákoník práce s výkladem, Pracovní právo pro neprávníky, Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony, Zákoník práce v praxi - komplexní průvodce
Mzdy
Kdy do důchodu a za kolik, Mzdové účetnictví
Daňové předpisy
Odložená daň z příjmů, INTRASTATa DPH v příkladech, Kapitálové společnosti-daně, účetnictví, právo, Daňové zákony, Daně z příjmů, DPH- zákon s přehledy, DPH, Daňová evidence podnikatelů, DPH a účtování
Účetní předpisy
Inventarizace v praxi, Jak se vyhnout chybám v účetnictví, Leasing v praxi, Manažerské účetnictví, Manažerské účetnictví a controlling, Podvojné účetnictví, Praktické účetní příklady, Účetní operace kapitálových společností, Účetní závěrka a závěrka v přehledech, Účetnictví a finanční řízení, Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, Účetnictví pro úplné začátečníky, zásoby, Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu
Stavební právo a reality
Rádce nájemníka bytu, Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů, Stavební zákon s komentářem v praxi, Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt

Monografie -  Nakladatelství Auditorium (prodej titulů formou balíčku všech publikací)
Judikatura a právní argumentace, Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. stolení, Metody a zásady interpretace práva, Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. st. v českém a evropském kontextu, Jaderné právo, Sportovní právo, Sociální stát v Československu, ...právo, jazyk a příběh, Elektronické cenné papíry, Transparentnost korporátních struktur společností, Bankovní regulace a dohled

Rádi vám sdělíme bližší informace a připravíme nabídku na míru
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce