Obsah ASPI

ASPI

 

aspi knihovna

 

aspi nástroje a funkce

ASPI Knihovna odborné výkladové literatury

 • ASPI Právní informační systém je součástí každé licence ASPI. Zahrnuje předpisy ČR, judikaturu, předpisy EU a judikaturu SDEU, základní literaturu, kompletní bibliografii a stejnopis Sbírky zákonů od roku 1918.
 • ASPI Knihovna odborné výkladové literatury představuje volitelný obsah, který si snadno vyberete podle své profese a zaměření.
  Přináší více než 1 200 titulů - komentáře, časopisy, monografie, merita, vzory smluv a podání, vybranou judikaturu či praktické aplikace od renomovaných autorů a odborníků a je neustále rozšiřována.
  Autorský obsah jsme přehledně rozdělili do tzv. specializací podle oblastí práva.
  Cenově zvýhodněnou
  nabídku představují profesní řešení tvořená vybranými specializacemi.
 • ASPI nástroje a funkce vám usnadní práci a pomáhají šetřit čas.

ASPI Knihovna odborné výkladové literatury

Právní rádce v ASPI

Nově můžete získat PRÁVNÍHO RÁDCE exkluzivně v ASPI
Jak?

 • Předplatitelé PRÁVNÍHO RÁDCE

Pro bezplatnou aktivaci přístupu k časopisu v ASPI nás kontaktujte na: predplatne@economia.cz

 • Předplatitelé ASPI

Pro více informací o možnostech získání PRÁVNÍHO RÁDCE v ASPI kontaktujte svého obchodního zástupce

Složte si ASPI na míru své specializace

Autorský obsah knihovny ASPI - komentáře, časopisy, monografie a merita, vzory smluv a podání, vybranou judikaturu jsme pro vás přehledně rozdělili podle oblastí práva do skupin, tzv. specializací.

Pro další informace o obsahu specializace stačí jen kliknout na název.

 

Rádi vám poradíme s výběrem nejvhodnějšího řešení. Kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Všechny relevantní informace na pár kliknutí na 1 místě v ASPI

Z uživatelských průzkumů víme, že...

 • potřebujete rychle nalézt potřebné aktuální informace ve velkém množství obsahu
 • hledáte pomoc v nových či méně obvyklých pracovních situacích

Řešením je ASPI Průvoce - dynamická navigace v různých právních oblastech

Výsledkem je konsolidovaný dokument - rešerse složená z předpisu, komentáře, relevatní judikatury, článků a dalších zdrojů k hledanému tématu

ASPI průvodce 2

Aktuální nabídka     Připravujeme
Insolvence Pracovní právo
Samospráva Ochrana osobních údajů
Covid-19 Veřejné zakázky
  Korporátní agendadi vám poradíme - kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Občanský zákoník: Srovnávací komentář


Elektronická publikace vyjadřující se k vybraným sporným výkladovým otázkám
občanského zákoníku,zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.

Přináší stanovisko významných autorů, jak v případech aktuálních sporných výkladů postupovat.

Občanský zákoník: Srovnávací komentář
prk ak

Autoři JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. a doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
působí v advokátní kanceláři PRK Partners, která získala získala ocenění Právnická firma roku 2018 v kategorii: Bankovnictví a finance. 

Více o autorech>>

Občanský zákoník: Srovnávací komentář je členěn podle vybraných paragrafů NOZ
Zařazeno 160 průběžně aktualizovaných témat (výklad 142 paragrafů ). Další jsou zařazovány průběžně.
Soubor je PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN při posunu právního výkladu uvedených institutů, vzniku nebo zániku již uvedených sporných výkladů.

Ukázková výkladová otázka >>

Vybrané zařazené výkladové otázky >>

 

Roční cena předplatného: 2 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
         
      Rádi vám poradíme - kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

ASPI Navigátor - unikátní grafické zobrazení postupů podle právních předpisů

Autoři jsou přední odborníci a specialisté na danou problematiku

 • Srozumitelné a přehledné grafické zobrazení postupů podle právních předpisů
 • Detailní popis postupu krok za krokem a rychlá orientace v celém procesu
 • Vazby na aktuální předpisy a další související dokumenty
  (komentáře, výklady, judikatura, vzory...)
 • Aktualizace při legislativních změnách
 • Komplexní pohled na daný postup

Z aktuální nabídky ASPI Navigátorů doporučujeme

ASPI Navigátor CELNÍ ŘÍZENÍ - F. Hájek (autor), L. Tomáš Sabelová (garantka)
ASPI Navigátor DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY  - J. Rusmanová (autorka), T. Rozehnal (garant)
ASPI Navigátor DAŇ Z PŘÍJMŮ - I. Brychta
ASPI Navigátor DAŇOVÝ ŘÁD - T. Rozehnal
ASPI Navigátor INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ -
B. Havel, V. Bílý, M. Žižlavský, M. Brychta /
AK PRK Partners/ AK ŽIŽLAVSKÝ
ASPI Navigátor KATASTR NEMOVITOSTÍ
- D. Vávra (Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II)
ASPI Navigátor OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD - R. Němec, M. Sylla, L. Austová / AK PRK Partners
ASPI Navigátor OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ- GDPR
- J. Škubal, Z. Loebl AK PRK Partner
ASPI Navigátor OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR - VEŘEJNÁ SPRÁVA -
J. Škubal, Z. Loebl AK PRK Partner
ASPI Navigátor PRACOVNÍ PRÁVO -
B. Kudrhart Suchá, Weinhold Legal
ASPI Navigátor PŘESTUPKY -
T. Sokol, J. Novák ml. /AK Brož & Sokol & Novák

ASPI Navigátor ROZHODČÍ ŘÍZENÍ -  M. Olík, M. Nulíček, ROWAN LEGAL - (Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Rozhodčí řízení)
ASPI Navigátor SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
- J. Eichlerová, T. Dočkal, K. Hurychová, L. Josková
(Tento Navigátor je nedílnou součástí StudentASPI Plus)
ASPI Navigátor SPRÁVNÍ ŘÁD
- D. Vávra
ASPI Navigátor SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
- D. Vávra (Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Správní právo - obecné předpisy)
ASPI Navigátor TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB - T. Sokol, J. Novák ml. /AK Brož & Sokol & Novák (Tento Navigátor je součástí ASPI Navigátor Trestní řád)
ASPI Navigátor TRESTNÍ ŘÁD- T. Sokol, J. Novák ml. /AK Brož & Sokol & Novák
ASPI Navigátor VEŘEJNÁ PODPORA
- S. Eichlerová, M. Bumbálek
ASPI Navigátor VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK - I. Jančová /AK Brož & Sokol & Novák
ASPI Navigátor ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - V. Podešva, L. Sommer, M. Kožár / AK ROWAN LEGAL
ASPI Navigátor ZAMĚSTNÁVÁNÍ A POBYT CIZINCŮ -  D. Murad, J. Zeleno, PwC Česká republika
ASPI Navigátor ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - J. Hanák, V. Vomáčka, J. Strouhal

Seznamte se výhodami ASPI Navigátorů >>

ASPI Navigátor chci zkusit zdarma

Pro více informací ohledně ASPI Navigátor kontaktujte obchodního reprezentanta.

Více než 50 výpočtů úroků, nákladů, poplatků, odměn, sazeb…

KALKULAČKA ASPI
jsou nedílnou součástí  ASPI a pokrývají rozsáhlou škálu různorodých výpočtů
*: úroky z prodlení, cestovné - náhrada cestovních výdajů, odměna advokáta - advokátní tarif, náhrada nákladů řízení, odměna notáře, soudní poplatky, výpočty z oblasti pracovního práva a odměny exekutorů, správců a likvidátorů.

Jistota spolehlivosti výpočtů
Kalkulačky ASPI využívají soudy, ministerstva, finanční úřady, notáři, advokátní kanceláře a další státní a odborné autority.

Aplikace je trvale aktualizována
Základní parametry programu jsou při každém spuštění porovnávány s naším serverem
a okamžitě aktualizovány. Rozsáhlejší aktualizace jsou k dispozici každý měsíc.

 Snadné ovládání programu

 • Odpovídá běžnému standardu Windows. Nejčastěji používané moduly je možné si nastavit na nástrojovou lištu stejně jako v MS Office.
 • Zadávání výpočtů je velice jednoduché a intuitivní. Výpočty se řídí dnem výpočtu, který automaticky nastavují soulad výpočtu s právním předpisem z této doby.
 • Většina modulů obsahuje export výsledků do textového editoru (MS Office i OpenOffice, LibreOffice, atd., které jsou zdarma), případně do Excelu.
  Zadání výpočtů i v rozpracované podobě je možné uložit a později doplnit. 

Nejčastěji používané výpočty

 • Výpočty úroků, včetně splátkových kalendářů a úroků z úroků. Tyto výpočty jsou používány v justici.
 • Odměny notáře
 • Odměny exekutora
 • Odměny insolvenčních správců a likvidátorů
 • Náhrady nákladů řízení dle advokátního tarifu představují jednoduchou aplikaci, kterou využívá řada předních advokátních kanceláří.
 • Pomocné výpočty pro administrativu soudů (svědečné, tresty a přestupky, poměrné náklady, úroky s vrácení soudních poplatků, vypořádání SJM, znalečné a tlumočné a další)

Součástí této aplikace jsou výpočty cestovních výdajů, promeškaného času, výpočet soudních poplatků a další.
Výše uvedená řešení doplňuje jednoduchý lhůtník s grafickým znázorněním v plánovacím kalendáři.
Pro správnou funkci aplikace Kalkulačka ASPI je nutné udržovat ASPI vždy aktuální
(včetně aktualizace ASPI-klienta).

Roční předplatné Kalkulačka ASPI: 1 000 Kč bez DPH pro 1 uživatele.

KALKULAČKA NOVÉ ASPI
Nejpoužívanější výpočty máte nyní vždy po ruce v ASPI online na www.noveaspi.cz

V rámci volitelného obsahu si lze objednat :
Kalkulačku Nové ASPI s výpočty: Úroky z prodlení, Soudní poplatky, Advokátní tarif a Cestovní náhrady
Roční předplatné pro 1 uživatele: 1 000 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Lhůty a Výpočet dovolené jsou k dispozici všem uživatelům Nového ASPI.

Kalkulačky Nové ASPI

 Kalkulačka ASPI / Kalkulačka Nové ASPI jsou součástí volitelného autorského obsahu ASPI. 
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce

Další informace pro Kalkulačky ASPI

Velmi praktický modul Splátkový kalendář se skládá ze dvou základních částí a to:

• Návrh splátek
• Základní splátkový kalendář

Návrh splátek je přibližným výpočtem čtyř základních variant, viz následující obrázek.

 ASPI-kalkulacky-navrh-splatek

Ze zadaných podmínek lze vypočítat, kromě výše splátky, i maximální úrokovou sazbu, nebo dobu splácení, popřípadě výši úvěru. Pomocí tohoto výpočtu, jeho základních variant, dostaneme návrh splátek, dle reálných možností dlužníka.
Pokud je výše měsíční splátky v částce 18 335,35 Kč nereálná a příjmy splácejícího umožňují jen měsíčně splácet 10 000,- Kč, potom je nutné vypočítat jinou dobu splácení, nebo jinou výši dluhu, uvěru, atd.

Navržené přibližné hodnoty lze generovat ( tlač. "Generuj" ) do splátkového kalendáře. Zde je možné ještě upravit tyto hodnoty a po úpravách vše definitivně přesně přepočítat, viz následující obrázek.

 ASPI-kalkulacky-splatkovy-kalendar

Cílem řešení je, mimo jiné, maximálně snížit náročnost na pořizování vstupních údajů splátkových kalendářů a tím také urychlit práci s tímto modulem.
Podrobnější informace jsou k dispozici v nápovědě k tomuto modulu.

Kalkulačky ASPI si při každém startu automaticky kontrolují a popřípadě aktualizují základní data ( úrokové sazby, amortizaci, cestovní náhrady, výši DPH a to vše pro jednotlivé roky platnosti těchto údajů), pokud je uživatel samozřejmě připojen k internetu.
Pro správnou funkci aplikace Kalkulačky ASPI je nutné udržovat systém ASPI vždy aktuální
(včetně aktualizace ASPI-klienta).

V případě DPH je možnost volby, zda počítat DPH k "dnešnímu" dni, nebo dle dne výpočtu. Druhá možnost výpočtu DPH vyžaduje zaškrtnutí "checkboxu" - "DPH dle dne výpočtu" v základním nastavení programu.

Sazbu DPH tedy neni třeba měnit pro příslušné roky. Stačí, pokud je uživatel plátcem DPH, viz "Nastavení programu", aby zadal do polí "Přičíst k výsledné odměně..." libovolné nenulové hodnoty. Pro zvolené datum výpočtu v "minulosti" si potom program automaticky dosadí správnou velikost DPH, která v té době platila. S ohledem na minulost se automaticky dosazují také hodnoty amortizace a další základní hodnoty, včetně sazeb ČNB, které se používají při výpočtech úroků.

Dle "dne výpočtu" se dosazují příslušné výpočtové vzorce pro výpočet odměn advokátů, exekutorů, notářů, atd.

Kalkulačky jsou součástí volitelného autorského obsahu ASPI. 
V případě zájmu kontaktujte svého obchodního poradce

Návod při nastavení pri-prvnim-spusteni.pdf
Stáhněte si ukázky výpočtů: prodleni.pdf 

Přeložená legislativa

Zbavte se starostí s hledáním kvalitních překladů!

Ve spolupráci se společností Schaffer & Partner legal s. r. o., advokátní kancelář a společností Aspena pro vás připravujeme vysoce kvalitní,  profesionální překlady stěžejních českých předpisů do anglického a německého jazyka.
Při zásadních změnách legislativy jsou překlady aktualizovány.

Schaffer & Partner

aspena_logo_150

 

Jistota profesionality

Překlad vzniká ve spolupráci s advokátními kancelářemi, certifikovaným překladatelským týmem a za korektury rodilého mluvčího. Při vzniku textu se dbá především na správnost překladu a v celém textu se používají ustálené výrazy.

Překladatelský tým

Překladatelská společnost Aspena, má s překlady právních textů zkušenosti již od roku 1995 a  je držitelem certifikátů:
ISO 9001:2008 Systém řízení kvality
DIN EN 15038 Překladatelské služby

Kontrola správnosti

V průběhu celého procesu kontroly správnosti spolupracujeme s vybranými advokátními kancelářemi. Finální překlad prochází korekturou rodilých mluvčích s právním vzděláním.

Stěžejní předpisy

K dispozici jsou překlady stěžejních předpisů z české legislativy Zároveň vám přinášíme garanci zapracování budoucích novel zákonů.

Anglické překlady - průběžně aktualizovány

 • Autorský zákon (121/2000 Sb.)
 • Daňové předpisy - daňový řád (280/2009 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (164/2013 Sb.)
 • Insolvenční zákon (182/2006 Sb.)
 • Občanské právo -  občanský soudní řád (99/1963 Sb.), občanský zákoník (89/2012 Sb. Sb.), zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)
 • Správní řád (500/2004 Sb.)
 • Trestní právo - trestní řád (141/1961 Sb.), trestní zákoník (40/2009 Sb.)
 • Zákoník práce (262/2006 Sb.),
 • Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)
 • Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)
 • Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)
 • Veřejné zakázky - zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.), zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.), zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.)

 Německé překlady - průběžně aktualizovány

 • Daňové předpisy - daňový řád (280/2009 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)
 • Občanské právo - občanský zákoník (89/2012 Sb.), zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)
 • Veřejné zakázky - zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.), zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.), Zákon o ochraně hospodářské souteže (143/2001 Sb.)
 • Obchodní korporace - zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.)
 • Zákoník práce (262/2006 Sb.)
 • Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.)
 • Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)

Přeložená legislativa je součástí volitelného autorského obsahu ASPI. Kompletní ceník ASPI 2019 si můžete stáhnout zde
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce


Výhoda překladů v ASPI

Díky zapracování textů do struktury  ASPI v nich můžete jednoduše vyhledávat požadované výrazy nebo procházet jednotlivé
paragrafy.

ASPI Přeložená legislativa    ASPI Přeložená legislativa předpis

 

 

Předpisy měst a obcí ČR

 • 100 % všech právních předpisů hl. města Prahy, Brna a Ostravy od roku 1993 (vybrané i starší)
 • 100 % platných právních předpisů všech statutárních měst ČR
 • 100 % platných předpisů obcí III (ORP)
 • 100 % platných předpisů obcí II (POÚ)
 • většinu právních předpisů ostatních měst a obcí ČR dle Vašich podnětů
 • zastoupeno je přes 1 700 obcí ČR
 • 100 % všech nálezů Ústavního soudu vztahující se přímo k předpisům obcí (např. ke zrušení vyhlášek obcí)
 • 100 % všech cenových map stavebních pozemků
 • Modul Samospráva je přizpůsoben specifickým potřebám samosprávy a vychází ze standardů ASPI:
 • všechny texty předpisů jsou k dispozici v aktuálním i historickém znění
 • zapracovány jsou derogace a novelizace předpisů
 • předpisy mají zpracovány vztahy k právním předpisům Sbírky zákonů
 • předpisy dotčené nálezy Ústavního soudu mají zpracovány vztahy k nálezům v modulu Judikatura
 • rejstříkové vyhledávání a full-text na bázi lingvistiky apod.
 • další vývoj modulu reagující na požadavky uživatelů

Výběrově z obsahu

 • statuty statutárních měst ČR
 • předpisy o obecní (městské) policii
 • tržní řády obcí (stánkové prodeje apod.)
 • cenové mapy stavebních pozemků
 • koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí
 • předpisy o územních plánech
 • předpisy o provozování výherních hracích přístrojů
 • stavební uzávěry
 • vymezení místních komunikací k stání a parkování vozidel, placená stání a parkovací řády
 • právní úpravu pěších zón, zeleně, parků, stezek pro cyklisty
 • předpisy o odtahování vozidel, podmínky, poplatky
 • ceny a podmínky provozování taxislužby
 • právní úpravu místních poplatků
 • právní úpravu chovu psů a jiných domácích zvířat
 • právní úpravu o nakládání s odpady (o odpadovém hospodářství)
 • požární a poplachové řády
 • domovní řády
 • řády veřejného pohřebiště
 • podmínky související s informačními, reklamními a propagačními zařízeními
 • podmínky pořádání veřejnosti přístupných podniků
 • a další místní speciality promítnuté do právních předpisů obcí atd.

Roční předplatné Předpisy měst a obcí ČR: 2 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR

 • kompletní přehled a znění všech uzavíraných veřejnoprávních smluv obcí ČR
 • provázanost na příslušnou právní úpravu (právní předpisy a související paragrafy Sbírky zákonů)
 • obsahují více než 20 930 záznamů
 • neustále aktualizováno

Roční předplatné Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR: 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

 Předpisy měst a obcí ČR a Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR jsou součástí volitelného autorského obsahu ASPI.
 V případě zájmu kontaktujte svého obchodního poradce

 

Samospráva - další zdroj k problematice obcí ČR

 • Stanoviska ODK Ministerstva vnitra ČR
 • Stanoviska OBP Ministerstva vnitra ČR
 • Zprávy MF pro finanční orgány obcí a krajů
 • Stanoviska a metodiky dalších ministerstev a ústředních orgánů
 • Stanoviska Svazu měst a obcí ČR
 • Otázky a odpovědi Informačně poradenského centra pro zastupitele (SMO ČR)
 • Stanoviska Veřejného ochránce práv - ombudsmana

Registr firem, jejich rizikovost a smluvní údaje pro tvorbu vašich smluv a dokumentů

Na jednom místě máte k dispozici aktuální data o všech společnostech v ČR.
Služba je v rámci ASPI je napojena na databázový informační systém společnosti Bisnode, která je vedoucím evropským poskytovatelem ekonomických informací 

ASPI BISNODE - DETAILNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE

Služba Bisnode v ASPI umožňuje:

 • zobrazit detailní ekonomické informace a sledovat události nad společnostmi
 • rychle vyhledat kontaktní údaje společnosti: adresu, IČ, DIČ, statutární orgány
 • snadno zjistit základní indikátory zdraví společnosti včetně upozornění na případný výskyt tzv. negativní události (např. vyhlášení konkursu, zahájení insolvenčního řízení, nespolehlivost plátce DPH)
 • ušetřit čas při tvorbě smluv díky předem naformátovanému textu "smluvní strany"

Službu Bisnode - základní data o společnostech mohou bezplatně využívat všichni uživatelé ASPI.

Informace o firmách v ČR - DETAILNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE
Snadno získáte spolehlivé a aktuální informace o vašich současných i potenciálních obchodních partnerech:

 • kompletní identifikační údaje firmy
 • registrované adresy včetně adres poboček
 • kontaktní údaje a ID datové schránky
 • obory činnosti (NACE) a vydaná/ukončená živnostenská oprávnění
 • vlastnické a personální informace a změny
 • majetkové účasti a nástupnictví
 • finanční údaje (aktiva, pasiva, výnosy, náklady, vlastní kapitál, cizí zdroje, provozní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za období, hospodářský výsledek před zdaněním)
 • negativní události (úpadek, exekuce, zapsané exekuce, insolvence, pohledávky, likvidace, zánik, záporné vlastní jmění, nespolehlivost plátce DPH)
 • informace o valných hromadách a anotace z tisku

Informace o firmách v ČRV - Detailní ekonomické informace je součástí volitelného autorského obsahu partnerských
společností v ASPI.
  
Cena ročního předplatného je 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele. Předplatné zahrnuje 50 zobrazených reportů měsíčně.
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce


Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek

Nástroj pro všechny účastníky veřejných zakázek, který usnadňuje orientaci v rozhodovací praxi veřejných zakázek.

Umožnuje na jednom místě sledovat průběh řízení shrnutý do jednoho přípravu - od podání na ÚOHS,odvolání, rozhodnutí soudů až po konečné rozhodnutí.

expertní databáze rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách

Konkrétní veřejnou zakázku snadno vyhledáte podle různých kritérií:
klíčových slov, faktického předmětu, navrhovatele nebo zadavatele, typu nápravného opatření, povahy ukončení správního řízení a dalších.

Databáze obsahuje grafické zobrazení rozhodovacího procesu s detailním popisem a právní větou pravomocných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (I. st. ÚOHS), rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (II. st. ÚOHS), rozsudků Krajského soudu v Brně (KS) a rozsudků Nejvyššího správního soudu (NSS) z oblasti veřejných zakázek upravených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákony předcházejícími.

Databáze v současnosti obsahuje více než 4 600 vybraných kauz (případů), což reprezentuje více jak 7 050 komentovaných rozhodnutí.
Je pravidelně aktualizována o pravomocná rozhodnutí ÚOHS a rozsudky KS a NSS.

Databáze je součástí volitelného autorského obsahu partnerských společností.  
Roční předplatné Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách: 7 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele.

V případě zájmu si prohlédněte UKÁZKOVÉ PŘÍPADY VE VAŠEM ASPI nebo  kontaktujte obchodního poradce.

Specializované komentované vzory PRK Partners    prk ak

Nabídka specializovaných vzorů právních dokumentů z oblasti obchodního a občanského práva představuje 320 komentovaných vzorů zpracovaných renomovanou advokátní kanceláří PRK Partners.
Specializované vzory právních dokumentů vycházejí ze standardů využívaných při rozsáhlejších obchodních transakcích předními advokátními kancelářemi s důrazem na srozumitelnost nejen pro právníky, ale i korporace a jednotlivce.

Řada vzorů obsahuje alternativy, pomocí nichž lze jeden vzor využít pro více řešených situací.
Složitější vzory jsou opatřeny výkladem a praktickými poznámkami.
Vzory jsou průběžně aktualizovány v závislosti na legislativních změnách a vývoji tržní praxe.
Nabízí také komfortní stažení do MS Word a díky využití automatických stylů a křížových odkazů výrazně šetří uživatelům čas.

Dokumenty jsou seřazené do následujících okruhů

Komentované vzory v anglické a české verzi - prohlédněte si nabídku vzorů

 • Join stock company / Akciová společnost (40 vzorů)
 • Limited liability company / Společnost s ručením omezeným (40 vzorů)

Specializované vzory AK PRK Partners jsou součástí volitelného autorského obsahu partnerských společností v ASPI.  
Kompletní ceník ASPI naleznete zde

Komentované vzory v české verzi  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (45 vzorů) a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR - Veřejná správa (43 vzory)  jsou nedílnou součástí specializací Ochrana osobních údajů (GDPR) a Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce

Volitelný obsah partnerských společností     

Všechny tituly a aplikace partnerských společností jsou plně integrované do ASPI.

Komentáře k předpisům
Občanský zákoník: Srovnávací komentář - AK PRK Partners

Časopisy

Obchodní právo - Wolters Kluwer
Právník - Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň
Konkursní noviny - Cooper Press, spol. s r.o.

Nástroje
Expertní databáze rozhodnutí ve věci veřejných zakázek
Informace o firmách v ČR - detailní ekonomické informace - Bisnode
České technické normy - ČSN - Česká agentura pro standardizaci
Poradna pro obce - otázky a odpovědi - KVB advokátní kancelář/ SMO ČR
Specializované komentované vzory smluv - AK PRK Partners
232 specializovaných vzorů z oblasti obchodního a občanského práva od renomované advokátní kanceláře PRK Partners 
Nově vzory v anglické a české verzi.

Praktický manuál
Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích - I. Chalupa / D. Reiterman
Řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.

Časopisy
Právní rádce - Economia
Konkursní noviny -Cooper Press
Právník - Ústav státu a práva

Monografie -  Grada  (prodej vždy celých modulů)
Občanské právo a právo obchodních korporací
- cena ročního předplatného: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Jak na spolkový rejstřík, Kurz právní sebeobrany, Mezinárodní obchodní operace, Náhrada škody, NOZ - Dědické právo, Náhrada škody, NOZ - Principy a základní pojmy, NOZ - Rodinné právo, NOZ - Smluvní právo,
NOZ - Vlastnictví a věcná břemena, Nová společnost s ručením omezeným, Nový občanský zákoník úplně pro všechny, Praktický průvodce pro neziskové organizace, Právní minirádce pro život, Právo pro politology, Úvod do studia práv

Daně - cena ročního předplatného: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Odložená daň z příjmů, INTRASTATa DPH v příkladech, Kapitálové společnosti-daně, účetnictví, právo, Daňové zákony, Daně z příjmů, DPH- zákon s přehledy, DPH - výklad s příklady, , Daňová evidence podnikatelů, DPH a účtování, Co by měl vědět příjemce dotace, Elektronická evidence tržeb, INTRASTAR a DPH  v příkladech, Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo, Odložená daň z příjmů, Zatřiďování majetku a služeb

Účetnictví - cena ročního předplatného: 13 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Finanční analýza, Finanční účetnictví veřejného sektoru, Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP, Inventarizace v praxi, Jak se vyhnout chybám v účetnictví, Leasing v praxi, Manažerské účetnictví, Manažerské účetnictví a controlling, Manažerské účetnictví veřejného sektoru, Moderní metody řízení nákladů, Mzdové účetnictví 2019 praktický průvodce, Normy mank přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného zásob, Podvojné účetnictví, Praktické účetní příklady, ˇUčetní interpretace NÚR, Účetní operace kapitálových společností, Účetní závěrka a závěrka v přehledech, Účetnictví a finanční řízení, Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, Účetnictví pro úplné začátečníky, zásoby, Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu, Účetnictví společenství vlastníků jednotek, Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, Vyhněte se chybám v účetnictví: rady, řešení, praktické příklad, Zásoby

Monografie -  Nakladatelství Auditorium (prodej titulů formou balíčku všech publikací)
Cena ročního předplatného: 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Judikatura a právní argumentace, Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. stolení, Metody a zásady interpretace práva, Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. st. v českém a evropském kontextu, Jaderné právo, Sportovní právo, Sociální stát v Československu, ...právo, jazyk a příběh, Elektronické cenné papíry, Transparentnost korporátních struktur společností, Bankovní regulace a dohled, Vyjímečné stavy a lidská práva, Zpravodajské služby

Rádi vám sdělíme bližší informace a připravíme nabídku na míru
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce

Řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.

 • Na základě soudní praxe - vychází z rozhodnutí soudů a je řešen formou jasných odpovědí
 • Využívá zkušeností z praxe odborníků na korporátní právo - u nejasných výkladů, kde se ve svých rozhodnutích soudní praxe neshoduje, je doplněno doporučení autorů
 • Průběžně aktualizován - autoři neustále doplňují nová a aktualizující zařazená řešení

Jasné a srozumitelné odpovědi na otázky jsou věcnou analýzou relevantních soudních rozhodnutí. Pro tyto odpovědi autoři pečlivě vybírají jak novou judikaturu NS, tak nižších soudů k ZOK (dostupnou exkluzivně v ASPI) a relevantní použitelnou judikaturu k obchodnímu zákoníku.

Praktický manuál ZOK

Všechny problémy jsou jasně a srozumitelně vysvětleny s ohledem na právní praxi.
Manuál vhodně doplňuje názory odborných kapacit z komentářů s cílem maximálně zefektivnit práci při aplikaci ZOK do každodenní praxe.
Vytvořeno ve spolupráci s progresivními mladými advokáty z předních advokátních kanceláří - Mgr. Ivan Chalupa a Mgr. David Reiterman
Medailonek autorského týmu

! Ukázkový seznam příspěvků zařazených k jednotlivým paragrafům v Praktickém manuálu ZOK (aktuálně se manuál vztahuje k více než  340  paragrafům ZOK).

Prohlédněte si ukázku - § 776
Praktická pomůcka zahrnuje také:

VZORY - konkrétní klauzule, které hledáte v rámci aplikace daného ustanovení ZOK (např. konkrétní ustanovení společenské smlouvy, konkrétní znění rozhodnutí valné hromady...)
Praktický manuál ZOK vzory

CHECKLISTY - získáte úplný přehled o daném institutu (např. checklist s přehledem všech klauzulí, které je možné upravit ve společenské smlouvě s.r.o. odchylné od zákona, provázáno na minivzory jednotlivých klauzulí)
Praktický manuál ZOK checklisty

POSTUPY - jak v dané situaci postupovat (např. postup na snížení základního kapitálu v s.r.o., provázáno na vzory jednotlivých dokumentů, které jsou v procesu potřeba)
Praktický manuál ZOK postupy

Novinka 
SYSTEMATICKÉ PROVAZBY - praktické odkazy na jiná ustanovení ZOK nebo jiného právního předpisu, která se vztahují k danému ustanovení ZOK.
Praktický manuál ZOK systematická provazba

Aktuálně je zařazeno více než 780 řešení problematických otázek ZOK.
Roční předplatné: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Rádi vám sdělíme bližší informace a připravíme nabídku na míru
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce

Technické normy jsou nově uživatelům ASPI
k dispozici ve speciálním modulu přímo v ASPI

Pracujte s technickými normami tak, jak jste zvyklí v prostředí ASPI!

Díky propojení technických norem s ASPI získáte řadu výhod:

 • Přehled platných technických norem ČR přímo v ASPI
 • Snadno vyhledáte požadovanou normu podle čísla / názvu /klíčových slov
 • Norma se vám zobrazí v prostředí ASPI
 • Přímo v konkrétní normě rychle vyhledáte potřebné informace
 • Texty norem jsou prakticky provázány s ostatními dokumenty v ASPI (například nařízení vlády ČR, předpisy ČR a EU)

ČSN v ASPI - ušetříte čas a usnadníte si práci

 • Přímo v detailu každé normy získáte informace o souvisejících předpisech i dalších normách
 • V detailu konkrétního dokumentu odkaz do související normy

Roční předplatné: 2 000 Kč bez DPH pro 1 uživatele.
Pro více uživatelů poskytujeme multilicenční slevy.

Rádi vám sdělíme bližší informace a připravíme nabídku na míru
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce

Pro zobrazování dokumentů norem je třeba instalovat do prohlížeče Acrobat Reader zabezpečovací plugin. Dokument nelze exportovat a tisknout.
Pro uživatele ASPI, kteří nemají  předplacené České technické normy, jsou k dispozici bibliografické informace o normě.

Až 2500 otázek a odpovědí se zaměřením na chod obcí, dobrovolných svazků obcí, ale i příspěvkových organizací.

Dotazy a odpovědi na ně jsou přebírány z webu Poradnaproobce.cz, oficiální porady Svazu měst a obcí ČR.

Odpovědi na položené dotazy připravují odborníci z KVB advokátní kancelář s.r.o. Advokátní kancelář poskytuje komplexní a spolehlivé právní zázemí pro města a obce a je specialistou na správní právo.

kvb  smocr

 Odpovědi na dotazy jsou:

 • přiřazovány k jednotlivým ustanovením právních předpisů
 • k téměř všem aktuálním právním problémům územní samosprávy
 • z celého spektra činností samosprávy
 • průběžně aktualizovány v závislosti na vývoji legislativy a výkladové praxe

Poradnu v klasickém ASPI naleznete v Literatuře pod pramenem PPO - Poradna pro obce.

V ASPI online v Rozšířeném vyhledávání v sekci Články a jiné dokumenty - vyberte Poradna pro obce - otázky a odpovědi

Poradna pro obce

Roční předplatné Poradna pro obce - otázky a odpovědi: 2 843 Kč bez DPH pro 1 uživatele.
Členům Svazu měst a obcí poskytujeme dodatečnou slevu.

V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce