Obsah ASPI

ASPI

 

aspi knihovna

 

aspi nástroje a funkce

 • ASPI Právní informační systém je součástí každé licence ASPI. Zahrnuje předpisy ČR, judikaturu, předpisy EU a judikaturu SDEU, základní  literaturu,  kompletní bibliografii a stejnopis Sbírky zákonů od roku 1918.
 • ASPI Knihovna odborné výkladové litertury představuje volitelný obsah, který si snadno vyberete podle své profese a zaměření.
  Přináší více než 1 200 titulů - komentáře, časopisy, monografie, merita, vzory smluv a podání, vybraná judikatura či praktické aplikace od renomovaných autorů a odborníků a je neustále rozšiřována.
  Autorský obsah jsme přehledně rozdělili do tzv. specializací podle oblastí práva.
  Cenově zvýhodněnou
  nabídku představují profesní řešení tvořená vybranými specializacemi.
 • ASPI nástroje a funkace vám usnadní práci a pomáhají šetřit čas.

ASPI Nástroje a funkce

Významnou funkcionalitou v systému ASPI  je  integrace ASPI LexRank - řazení výsledků vyhledávání podle relevance dokumentů.

ASPI LexRank výrazně zkracuje cestu ke správnému řešení - je unikátním nástrojem,  který vám pomůže najít  ten nejvýznamnější  dokument.

ASPI-LexRank

ASPI LexRank posuzuje relevanci záznamu podle celého komplexu a kontextu kritérií, které vycházejí z principů právního řádu a z potřeb právnické praxe. Řešení bylo vyvinuto ve spolupráci s  odborníky a  uživateli systému.

ASPI LexRank v obsahové části Judikatura

ASPI LexRank v obsahové části Judikatura při řazení  výsledků zohledňuje především závaznost/ precedenční váhu soudního rozhodnutí, počet citací, publikování  v oficiálních sbírkách a časové hledisko.

ASPI-LexRank_razeni_dle_relevance

ASPI LexRank v předpisech

ASPI LexRank v předpisech zohledňuje zejména četnost hledání dokumentů uživateli, platnost a účinnost dokumentu při  respektování všech principů právního řádu.

Funkcionalita ASPI LexRank je vám k dispozici bezplatně jako standardní součást systému ASPI v rámci vaší licence.

Všechny dosavadní možnosti řazení výsledků například podle autora, data rozhodnutí sestupně či vzestupně, zůstávají  zachovány beze změny.

Sledujeme změny právních předpisů za vás

S ASPI máte možnost individuálního nastavení sledování změn konkrétních právních předpisů a paragrafů.
Informace o změnách vámi zvolených předpisů vám budeme zasílat prostřednictvím emailových zpráv.
Sami si zvolíte také četnost zasílání emailových avíz (denně, týdenně, měsíčně).

Pro využívání této bezplatné služby stačí být uživatelem licence ASPI online nebo se zdarma zaregistrujte na www.noveaspi.cz

Podívejte se na návod, jak si notifikace snadno nastavíte.


Díky ASPI máte přehled o všech připravovaných zákonech a jejich novelách

Monitor legislativního procesu je bezplatně k dispozici všem uživatelům licence služby Nové ASPI.

ASPI Monitor legislativního procesu

 • Souhrnné informace o změnách v legislativním procesu pravidelně posíláme emailem

ASPI Monitor legislativního procesu mail

 • Informace o změnách rychle najdete přímo u zobrazeného paragrafu

ASPI Monitor legislativního procesu


 • K dispozici vysvětlení navrhovaných právních úprav a zobrazení fází legislativního procesu


 Pro více informací kontaktujte hotline ASPI nebo obchodního poradce Wolters Kluwer

Nevíte si rady, jak v ASPI nalézt dokument, který potřebujete? Využijte službu AsistASPI!

 • Jste na jednání u klienta, nemáte možnost nahlédnout do ASPI a nutně potřebujete text konkrétního předpisu, který byl účinný v době kauzy vašeho klienta?
 • Potřebujete v ASPI vyhledat určitý předpis a nemáte jeho aktuální verzi?
 • Nemůžete v ASPI najít judikát a přitom znáte jeho spisovou značku nebo publikační číslo?
 • Potřebujete nutně znát znění předpisu, které se právě stalo účinným a vy budete mít data v ASPI aktualizována až za týden?

Máme pro vás řešení!

Napište nám na email asist@aspi.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo zavolejte na tel. 246 040 111

Nejpozději do 2 hodin vám znění požadovaného dokumentu nebo postup řešení zašleme na vaši emailovou adresu!

Službu AsistASPI provozujeme v pracovních dnech v době od 7.30 - 17.30 hod. (Po - Čt), resp. 7.30 - 16.30 (Pá).

Služba AsistASPI je standarní součástí (tj. zdarma) u licence systému ASPI s 1měsíčním a kratším cyklem aktualizace dat a verze InternetASPI.

Při vaší žádosti vždy uvádějte číslo vaší uživatelské licence ASPI, popř. alespoň IČ nebo název společnosti pro ověření nároku na využití služby.

Na první a jediné kliknutí okamžitě získáváte text konkrétního paragrafu či předpisu, resp. jakéhokoliv dokumentu (judikátu, literatury, EU, vzoru…).

Pro spouštění systému ASPI lze nyní připravit „parametrizované“ spouštění (např. zástupce na ploše či v intranetu). Vytvořený parametrizovaný zástupce je volně přesunutelný kamkoliv, včetně možnosti jej integrovat do jiného software, intranetu apod.

Jak na to?

1) Najděte si text dokumentu.

2) Zmáčknutím kombinace kláves "Ctrl" + "L" si vytvořte příslušného zástupce na ploše.

Popis variant:

a) … celý text jakéhokoliv konkrétního předpisu (tzn. ve funkci „Obsah“);

b) … konkrétní paragraf konkrétního předpisu (tzn. ve funkci „§§“);

resp.

c) … příslušný text ve znění s účinností právě k aktuálnímu dni (Ctrl + L);

d) … příslušný text v posledním znění ve znění všech novel, tzn. potenciálně ještě neúčinných, nebo-li text může být tzv. se „zeleným“ pruhem (Ctrl + Shift + L).

e) … v případě zájmu lze upravit parametry pro zobrazení textu paragrafů

k jakémukoliv dni, případně i v intervalu „od - do“.

Jak připravit příslušné spouštění?

Jsou možné 4 základní varianty (kombinace) již výše uvedeného:

Při spuštěném systému ASPI podle potřeby v modulech „Předpisy“, nebo „EU“, nebo „MUNI“, nebo „Vzory“, nebo „Usnesení vlády ČR“, nebo i „PrivASPI“, si nejdříve najdeme požadovaný předpis a následně provedeme vygenerování parametrizovaného zástupce podle potřeby :

pro ad a) + c) … ve funkci „O“ (Obsah) kombinací kláves Ctrl + L

pro ad a) + d) … ve funkci „O“ (Obsah) kombinací kláves Ctrl + Shift + L

pro ad b) + c) … ve funkci „§§“ (paragrafy) kombinací kláves Ctrl + L

pro ad b) + d) … ve funkci „§§“ (paragrafy) kombinací kláves Ctrl + Shift + L

pro ad e) je nutno ručně upravit příslušný parametr časového znění či intervalu.

Poznámka:

Založení parametrizovaného zástupce na ploše je předem avizováno a uživatel je vyzván k odsouhlasení. Vytvořeného zástupce (parametrizované spuštění) lze přesunout kamkoliv.

Doporučujeme, pokud není výslovně a vědomě uživatelem požadována jiná varianta, používat časové nastavení ve variantě ad d), tj. přes Ctrl + Shift + L

CallASPI je možné integrovat i do vašeho softwaru, který denně používáte. Stačí pouze kontaktovat výrobce či dodavatele vašeho softwaru a požadovat tuto funkcionalitu. Z naší strany pak dostane dodavatel plnou technickou podporu pro její zavedení. Ukázku naleznete zde.

SymbioASPI je softwarové propojení mezi modulem Předpisy ASPI a aplikací Microsoft Word, které Vám zjednoduší Vaši práci při čtení či psaní dokumentů, jejichž součástí jsou odkazy na právní předpisy či přímo jejich paragrafy.

Využívání SymbioASPI je opravdu jednoduché a intuitivní. Stačí pouze 2 kroky:

 1. označit text (odkaz na právní předpis anebo na jeho paragraf)
 2. potvrdit funkci SymbioASPI (menu po kliknutí pravého tlačítka myši)

v samostatném okně se Vám otevře text právního předpisu z modulu Předpisy obsažený v systému ASPI, se kterým je možné dále pracovat podle obsahu včetně časových znění.

 

SymbioASPI umí zobrazit celý text předpisu či jeho části dle výskytu odkazu v textu formou čísla či zkratky s funkcionalitami:

 • obsahové členění předpisu
 • členění dle jednotlivých paragrafů
 • veškerá časová znění
 • několik předpisů současně
 • více dokumentů najednou

Zjednodušte si svoji práci s přístupem k právním předpisům a ušetřte svůj čas!

Aplikace SymbioASPI využívá datovou základnu systému ASPI na platformě klient/server. V případě, že máte jednouživatelskou verzi a chcete využívat možnosti SymbioASPI, kontaktujte obchodního reprezentanta ASPI, nabídneme Vám vhodné technické řešení podle Vašich možností.

Cena aplikace je stanovena individuálně pro každého klienta ASPI dle rozsahu jeho licence.

O možnostech SymbioASPI a podmínkách dodání se informujte u obchodního reprezentanta

PŘÍKLADY TEXTŮ PRO POUŽITÍ

Příklad 1)
... nemůže zaměstnavatel zaměstnanci prohloubení kvalifikace uložit (zaměstnanec se pro něj musí mít možnost dobrovolně rozhodnout, neboť bude vázán stabilizačním závazkem). V ustanovení § 234 odst. 5 ZP je vláda zmocněna nařízením zvýšit částku, která podmiňuje možnost ….

Příklad 2)
Pro úplnost uveďme, že dřívější zákoník práce, platný do 31. 12. 2006, ve svém § 143 odst. 2 požadoval, aby předpokládané náklady při prohlubování kvalifikace pro tento účel dosahovaly alespoň 100 tisíc Kč. Nový zákoník práce tuto částku tedy významně snížil.

Příklad 3)
Ačkoliv mají nálezy Ústavního soudu precedenční účinky, není porušením čl. 89 odst. 2 Ústavy takový výjimečný postup obecného soudu, jenž právní názor v nálezu vyjádřený odmítne respektovat, pakliže je …

Příklad 4)
Nerespektováním základních práv stěžovatelky zakotvených v čl. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod uplatnil Nejvyšší správní soud svým rozsudkem …

Příklad 5)
.Městský soud v Praze shora označeným rozsudkem žalobu zamítl s odůvodněním, že ČSSZ nepochybila, neboť zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále též jen „zákon o důchodovém pojištění“), ani Smlouva o sociálním zabezpečení uzavřená mezi Českou republikou a Slovenskou republikou (publikovaná pod č. 228/1993 Sb., dále též jen „Smlouva“) pojem vyrovnávacího přídavku neznají.

Příklad 6)
Tuto nepříliš srozumitelnou definici obchodního majetku upřesnilo Ministerstvo financí ČR v pokynu D-300 tak, že „majetkem zahrnutým v obchodním majetku se rozumí majetek,o kterém poplatník s příjmy podle § 7 zákona o dani z příjmu účtuje nebo ho eviduje v daňové evidenci“. Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se podle ustanovení v § 4 odst.4 ZDP rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci.

 

 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Minimální hardwarové požadavky:

 • Pentium 133 MHz nebo rychlejší
 • Paměť 64 MB RAM
 • Minimálně 245 MB volného místa na pevném disku

Minimální softwarové požadavky:

 • Microsoft Windows 2000 (SP3) nebo Microsoft Windows XP či novější
 • dostupný systém ASPI - verze klient/server
 • Microsoft Word 2003 CZ, 2007 CZ