Reference

ASPI referenceMezi hlavní uživatele ASPI patří:

Státní správa

Všechna ministerstva i všechny ostatní ústřední orgány státní správy. Poslanecká sněmovna i Senát.
Dále též celý resort justice (všechny soudy a státní zastupitelství), Policie ČR, Hasičské záchranné sbory, všechny katastrální úřady, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení a úřady práce, Česká obchodní inspekce, Drážní úřad, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní energetická inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Český báňský úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyšší kontrolní úřad, Státní veterinární správa, Správa Pražského hradu, Kancelář Veřejného ochránce práv a další instituce a úřady s celostátní působností.

Samospráva

Všechny krajské úřady včetně Magistrátu hlavního města Prahy, většina statutárních měst, obcí III (obce s rozšířenou působností) a obcí II (obce s pověřeným obecním úřadem), celkem více než 800 obcí ČR. Svaz měst a obcí ČR.


Advokacie

Česká advokátní komora. Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol., BBH, Clifford Chance LLP, CMS Cameron McKenna, Glatzová & Co., Havel, Holásek & Partners, JURISTA, Noerr, PRK Partners, Rödl & Partner,  Schönherr, Toman, Devátý & partneři, White & Case     a více než 1 480 dalších advokátních kanceláří.

Auditorské společnosti a daňové poradentví

Komora auditorů České republiky. Komora daňových poradců České republiky. DeloitteAdvisory,  Ernst &Young, PricewaterhouseCoopers ČR,  KPMG Česká republika a více než 70 dalších poradenských firem.

Banky a pojišťovny

Česká národní banka. Allianz pojišťovna, CitibankEurope, COMMERZBANK,  Česká exportní banka, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Československá obchodní banka, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Equa bank, Generali pojišťovna, GE Money Bank, Hasičská vzájemná pojišťovna, Hypoteční banka, ING Bank, J&T BANKA, Komerční banka, LBBW Bank CZ, Kooperativa pojišťovna, Modrá pyramida stavební spořitelna, Oborová zdravotní  pojišťovna zaměstnanců,  PPF banka, Raiffeisenbank, Raiffeisen stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, The Royal Bank of Scotland, UniCredit bank, UNIQA pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Wüstenrot - stavební spořitelna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a dalších více než 75 finančních společností.

Firmy

Hospodářská komora České republiky. ABB, AHOLD Czech Republic, ArcelorMittal Ostrava, AGROFERT HOLDING, CET 21, ČEPS, Česká pošta, Česká televize,  České dráhy, ČEZ, DIAMO, Dopravní podnik hl. m.  Prahy,  EUROVIA,  E.ON, Globus, IBM, METROSTAV, Nestlé Česko, NET4GAS, OKD, ORCO Prague, PASSERINVEST GROUP, Philip Morris ČR, Pražská energetika, Pražská plynárenská, RUBENA, RWE, Siemens, Skanska, ŠKODA AUTO, ŠKODA POWER, ŠKODA PRAHA Invest, ŠKODA TRANSPORTATION, O2 Czech Republic, a.s., Tesco Stores ČR, Třinecké železárny, T-Mobile Czech Republic, UNIPETROL, UPC Česká republika, VÍTKOVICE, Vodafone Czech Republic a dalších více než 1 300 firem.

Školství

Ministerstvo školství, Česká školní inspekce, všechny právnické fakulty  a vysoké školy s právní výukou, střední školy (např. obchodní akademie i pro výuku práva), základní školy pro vlastní řízení.

Zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice, Zdravotnické záchranné služby, Zdravotní ústav, SÚKL, fakultní nemocnice a dalších více než 50 zdravotnických zařízení.