Specializace

Sestavte si ASPI na míru

Rozsáhlá ASPI Knihovna odborné výkladové literatury - komentáře předpisů, časopisy, monografie a merita, vzory smluv a podání, vybraná judikatura a vybrané ASPI Navigátory jsme pro vás přehledně rozdělili podle oblastí práva do SPECIALIZACÍ.
Vybrané specializace jsme zařadili do cenově zvýhodněné nabídky PROFESNÍCH ŘEŠENÍ.

Více informací o obsahu jednotlivých SPECIALIZACÍ naleznete níže.

  Rádi vám poradíme s výběrem nejvhodnějšího řešení.  
  Kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Sestavte si svoje ASPI

 

 • Církve
 • Daně a poplatky
 • Doprava
 • Duševní vlastnictví
 • Elektronické komunikace a IT
 • Energetika
 • Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry
 • Horní právo
 • Insolvence
 • Mediální právo
 • Občanské právo hmotné a a procesní I
 • Občanské právo hmotné a procesní II
 • Ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
 • Pojišťovnictví
 • Pracovní právo a sociální zabezpečení I
 • Pracovní právo a sociální zabezpečení II
 • Právo obchodních korporací


 • Právní a judikatorní časopisy
 • Rozhodčí řízení
 • Spotřebitelské právo
 • Správní právo - obecné předpisy
 • Správní právo - samospráva
 • Správní právo - zvláštní předpisy
 • Stavebnictví
 • Stavovské předpisy pro advokáty
 • Stavovské předpisy pro soudnictví
 • Školství
 • Trestní právo
 • Účetnictví
 • Ústavní právo
 • Veřejné sbory
 • Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
 • Zdravotnictví a farmacie
 • Živnostenské právo
 • Životní prostředí