Specializované vzory smluv - Nájmy, nemovité věci (PRK Partners)

Komentované vzory v české verzi (33 vzorů)

Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou se zálohovou úhradou služeb
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou se zálohovou úhradou služeb
Smlouva o nájmu domu na dobu neurčitou se zálohovou úhradou služeb
Smlouva o krátkodobém nájmu domu k rekreačním účelům
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání na dobu neurčitou
Smlouva o podnájmu bytu / části bytu
Kupní smlouva o koupi pozemku s vypořádáním kupní ceny prostřednictvím schovatele
Darovací smlouva s výhradou výměnku
Darovací smlouva pro případ smrti
Darovací smlouva
Seznam nejužívanějších definic nemovitých věcí
Darovací smlouva s výhradou služebnosti doživotního užívání
Výpověd nájmu bytu
Výpověd nájmu nebytového prostoru
Zástavní smlouva k nemovitým věcem, zástavce je totožný s osobním dlužníkem
Zástavní smlouva k nemovitým věcem, zástavcem je osoba odlišná od dlužníka
Zástavní smlouva k nemovitým věcem, zástavcem je dlužník, s negative pledge
Smlouva o nájmu prostoru nesloužícímu k podnikání na dobu neurčitou
Kupní smlouva o koupi bytové jednotky
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty k pozemku
Smlouva o budoucí smlouve o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, smlouva o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě
Pachtovní smlouva – pacht restaurace
Kupní smlouva o koupi budovy s vypořádáním kupní ceny prostřednictvím schovatele
Závěrečná ustanovení
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou s paušální úhradou nákladu za služby
Smlouva o nájmu domu na dobu určitou s paušální úhradou nákladu za služby
Smlouva o nájmu prostor k podnikání na dobu určitou
Kupní smlouva o koupi pozemku s přímou úhradou kupní ceny
Smlouva o nájmu prostor nesloužících k podnikání na dobu určitou
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty k části pozemku
Kupní smlouva o koupi bytové jednotky

Cena ročního předplatného: 1 550 Kč bez DPH pro 1 uživatele.  
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Kompletní nabídka specializovaných vzorů PRK Partners ZDE