Specializované vzory smluv - Postoupení, ukončení závazků (PRK Partners)

Komentované vzory v české verzi (23 vzorů)

Smlouva o postoupení nezajištěné pohledávky
Smlouva o postoupení části nezajištěné pohledávky
Smlouva o postoupení souboru nezajištěných pohledávek z téže smlouvy
Smlouva o postoupení souboru nezajištěných pohledávek určitého druhu
Vyrozumění o postoupení pohledávky
Prokázání postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení smlouvy
Oznámení o postoupení smlouvy
Prokázání postoupení smlouvy
Smlouva o převzetí dluhu
Smlouva o přistoupení k dluhu
Smlouva o změně obsahu závazku (novace)
Narovnání
Dohoda o zániku závazku
Dohoda o prominutí dluhu
Dohoda o započtení pohledávek
Odstoupení od smlouvy
Výpověď závazku ze smlouvy
Závěrečná ustanovení
Smlouva o postoupení zajištěné pohledávky
Smlouva o postoupení části zajištěné pohledávky
Smlouva o postoupení souboru zajištěných pohledávek z téže smlouvy
Smlouva o postoupení souboru zajištěných pohledávek určitého druhu

Cena ročního předplatného: 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele.  
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Kompletní nabídka specializovaných vzorů PRK Partners ZDE