Specializované vzory smluv - Společnost s ručením omezeným - Limited liability company (PRK Partners)

Komentované vzory v české verzi (41 vzorů)

Zástavní smlouva k podílu v s.r.o., zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge
Zástavní smlouva k podílu v s.r.o., zástavcem je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge
Rozhodnutí jednatele o změne sídla
Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu v s.r.o.
Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k novému vkladu v s.r.o.
Smlouva o započtení pohledávky v souvislosti s peněžitým příplatkem
Prohlášení o splnění vkladové povinnosti v s.r.o.
Smlouva o nepeněžitém vkladu věci movité při zvýšení základ. kapitálu s.r.o.
Zpráva o duvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady v s.r.o.
Smlouva o započtení pohledávky při zvýšení základního kapitálu s.r.o.
Smlouva o vkladu obchodního závodu
Zápis o předání obchodního závodu
Společenská smlouva
Zakladatelská listina
Seznam společníků
Smlouva o výkonu funkce jednatele
Prohlášení jednatele
Rozhodnutí jediného spolecníka
Zpráva o vztazích s.r.o.
Pozvánka na valnou hromadu s.r.o.
Zápis z jednání valné hromady s.r.o.
Prohlášení o sídle
Kmenový list
Hromadný kmenový list
Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam)
Výpis ze seznamu společníků
Prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu s.r.o.
Oznámení o snížení základního kapitálu společnosti [•] s.r.o.
Plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě s.r.o.
Plná moc pro zastoupení jednatele na jednání kolektivního orgánu jednatelů s.r.o.
Závěrečná ustanovení
Smlouva o vkladu pohledávky
Plná moc pro podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku
Listina přítomných na valné hromadě s.r.o.
Společenská smlouva (rozšířená verze)
Plná moc pro podání návrhu na daňovou registraci odštěpného závodu a registraci zaměstnavatele a jeho zaměstnanců u ČSSZ a zdravotních pojišťoven
Plná moc zřizovatele odštěpného závodu zahraniční osoby pro ohlášení živnosti a pro podání návrhu na zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku
Prohlášení vedoucího odštěpného závodu
Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu zahraniční osoby
Zástavní smlouva ke kmenovým listům s.r.o., zástavcem je osoba odlišní od dlužníka, s negative pledge
Zástavní smlouva ke kmenovým listům s.r.o., zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge

Cena ročního předplatného: 1 550 Kč bez DPH pro 1 uživatele.  
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Kompletní nabídka specializovaných vzorů PRK Partners ZDE

Komentované vzory v české a anglické verzi (40 vzorů)

Affidavit by head of registered branch (Prohlášení vedoucího odštěpného závodu)
Affidavit executive director (Prohlášení jednatele)
Agreement for set-off of receivable (Smlouva o započtení pohledávky v souvislosti s peněžitým příplatkem)
Agreement for set-off of receivable while increasing registered capital in a limited liability company (Smlouva o započtení pohledávky při zvýšení základního kapitálu s.r.o.)
Agreement on the contribution of a receivable (Smlouva o vkladu pohledávky)
Agreement on the contribution of an enterprise (Smlouva o vkladu obchodního závodu)
Agreement on the in-kind contribution of movable property while increasing the registered capital in a limited liability company (Smlouva o nepeněžitém vkladu věci movité při zvýšení základního kapitálu)
Agreement to perform the office (Smlouva o výkonu funkce jednatele)
) Announcement of the registered capital decrease of a limited liability company (Oznámení o snížení základního kapitálu s.r.o.)
Attendance list of participants at the general meeting (Listina přítomných na valné hromadě s.r.o.)
Bulk ordinary shareholding certificate (Hromadný kmenový list)
Decision of the company's shareholders outside the general meeting (per rollam) (Rozhodnutí společníkůmimo valnou hromadu (per rollam)
Decision of the executive director to change the registered office of the business company (Rozhodnutí jednatele o změně sídla)
Decision of the sole shareholder (Rozhodnutí jediného společníka)
Decision to establish a registered branch of a foreign company (Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu zahraniční osoby)
Declaration of assumption of the obligation to increase a contribution to a limited liability company (Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu v s.r.o.)
Declaration of assumption of the obligation to make a new contribution to a limited liability company (Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k novému vkladu s.r.o.)
Declaration of contribution of immovable property (Prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu s.r.o.)
Declaration of fulfillment of the contribution obligation in a limited liability company (Prohlášení o splnění vkladové povinnosti v s.r.o.)
Declaration of registered office (Prohlášení o sídle)
Deed of foundation (Zakladatelská listina)
Extract from the list of company shareholders (Výpis ze seznamu společníků)
Invitation to the general meeting (Pozvánka na valnou hromadu s.r.o.)
List of company shareholders (Seznam společníků)
Memorandum of association (extended) (Společenská smlouva - rozšířená verze)
Memorandum of association (Společenská smlouva)
Minutes of the general meeting of the business company (Zápis z jednání valné hromady s.r.o.)
Ordinary shareholding certificate (Kmenový list)
Ownership interest pledge agreement, pledger is different from borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva k podílu v s.r.o., zástavce je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge)
Ownership interest pledge agreement, pledger is identical to personal borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva k podílu v s.r.o., zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge)
Power of attorney for filing petition for tax registration of registered branch (Plná moc pro podání návrhu na daňovou registraci odštěpného závodu a registraci zaměstnavatele a jeho zaměstanců u ČSSZ a zdravotních pojišťoven)
Power of attorney for founder of foreign entity's registered branch for trade notification (Plná moc zřizovatele odštěpného závodu zahraniční osoby pro ohlášení živnosti a pro podání návrhu na zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku)
Power of attorney for registration of changes in the commercial register (Plná moc pro podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku)
Power of attorney to represent at the general meeting (Plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě s.r.o.)
Power of attorney to represent on executive committee (Plná moc pro zastoupení jednatele na jednání kolektivního orgánu jednatelů s.r.o.)
Protocol on handover of a business enterprise (Zápis o předání obchodního závodu)
Report on relations for the accounting period from (...) to (...) (Zpráva o vztazích s.r.o.)
Reports on reasons for increasing the registered capital by in-kind contributions in a limited liability company (Zpráva o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady v s.r.o.)
Shareholder certificate pledge agreement, pledgor is different from borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva ke kmenovým listům v s.r.o., zástavcem je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge)
Shareholder certificate pledge agreement, pledgor is identical to personal borrower, with negative pledge (Zástavní smlouva ke kmenovým listům v s.r.o., zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge)

Cena ročního předplatného: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele.  
V případě zájmu kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Kompletní nabídka specializovaných vzorů PRK Partners ZDE