Ukázka integrované funkce CallASPI

Tento text je příkladem integrace funkce CallASPI do prostředí internetu, intranetu, či jiného software. Vlastní text je formulován tak, aby mohly být demonstrovány různé funkce např. vtextu.

Máte vlastní ASPI? Pak stačí kliknout na příslušný „link“ – ale ve skutečnosti nejde o link, jde o integrovanou funkci CallASPI. Jak ji zaktivujete? Je to jednoduché. Stačí zmáčknout kombinaci kláves "Ctrl" + "H". Tím si vytvoříte hypertextový odkaz a následně prostřednictvím kombinace kláves "Ctrl" + "V" jej vložíte, kam potřebujete.

Funkce CallASPI, prosím, vyzkoušejte:

Podle převodní tabulky zákoníků práce (viz ASPI ID: LIT34579CZ) je zřejmé, že původnímu § 6 z.č. 65/1965 Sb. nyní aktuálně odpovídá § 319 z.č. 262/2006 Sb.

Exekuční řád doznal mnoha změn, ale i tak si lze připomenout např. původní text §4.

Pro některé předpisy je typické, že v aktualizovaném znění obsahují novelizace, které ještě nejsou účinné, např. § 4 z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ktomuto paragrafu může být zajímavý článek na téma „Prodej soukromého automobilu do s.r.o.“ (viz ASPI ID: LIT36848CZ), jemuž však přísluší znění § 4 ke dni 2.9.2010.

Některé předpisy upravují jeden institut ve vícero paragrafech, např. „Osvobození od daně“ v právě účinném znění upravují § 4 a § 19 zákona o daních zpříjmů. K tomuto je zajímavý nález Ústavního soud I.ÚS 1611/07 (viz ASPI ID: JUD142840CZ). Někoho zase může spíše oslovit pokyn MF D-333, a nebo příslušná část z publikační řady „Meritum – Daně 2010“ kakciím, viz ASPI ID: MER057079CZ

Někoho jiného zase může oslovit Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova, a nebo vyhláška města Sušice č. 1/2008 o koeficientu pro výpočet daně znemovitostí.

Legislativní pravidla vlády jsou podchycena usnesením vlády č. 188/1998, jehož plné aktualizované znění je v ASPI k dispozici.

Působnost ministerstva hospodářství, které bylo zrušeno k31.10.1996, byla upravena § 3 z.č. 2/1969 Sb., přičemž tento §3 původně upravoval působnost ministerstva plánování.