Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář

Monika Pauknerová, Naděžda Rozehnalová, Marta Zavadilová a kolektiv

První komentář zákona o mezinárodním právu soukromém na trhu!

Komentář renomovaného autorského týmu je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Představuje úvod do českého mezinárodního práva soukromého a procesního v širším pohledu. Kromě podrobně komentovaných ustanovení nového zákona, včetně související základní literatury a použitelné judikatury, obsahuje přehled dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv v tomto odvětví a rovněž stručně uvádí předpisy, které jsou součástí evropského mezinárodního práva soukromého, zejména nařízení EU.

Kompletní autorský kolektiv ve složení:

JUDr. Pavla Bellonová, Ph.D., JUDr. Jan Brodec, Ph.D., LL.M., JUDr. Eduard Grygar, JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., JUDr. Markéta Nováková, prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D., JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LL.M., prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová,CSc., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., JUDr. Petr Šuk, JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.

Komentář k zákonu o mezinárodním právu soukromém je v systému ASPI součástí specializací
Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I a II. 

Kontaktujte přímo svého obchodního reprezentanta.