Zákon o obchodních korporacích. Komentář

Jan Lasák, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp, Tomáš Doležil a kolektiv

Zákon o obchodních korporacích. Komentář v ASPI

První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti!

S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu!

Zákon o obchodních korporacích je základní součástí rekodifikace soukromého práva, která úzce souvisí s novým občanským zákoníkem.  Řeší základní podmínky fungování jednotlivých druhů obchodních korporací, strukturu jejich orgánů, odpovědnost jejich členů, vklady a podíly na zisku korporací aj.

Náš komentář jako komplexní pomůcka:

  • poskytuje ucelený výklad korporátního práva, včetně nezbytných souvislostí s novým občanským zákoníkem,
  • zahrnuje doprovodné předpisy přijaté v rámci rekodifikace,
  • doplňuje příslušná ustanovení výkladem daňových a účetních souvislostí,
  • přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
  • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
  • rozsáhle se věnuje judikatuře použitelné i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
  • významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů.

Komentář je zpracován vysokoškolskými pedagogy, advokáty a dalšími autory z řad odborníku na korporátní právo. Zaměřuje se na všechny důležité aspekty nové právní úpravy korporací a poskytuje potřebný návod pro orientaci v novém právním prostředí. Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.

Kompletní autorský kolektiv ve složení:

Mgr. Juraj Alexander, LL.M, Mgr. Jindrich Arabasz, JUDr. Zdeněk Čáp, Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D., LL.M. Eur., JUDr. Václav Filip, Ph.D., Mgr. Ing. Dušan Hrabánek, doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., Mgr. Martin Kubík, JUDr. Jan Lasák, LL.M., Mgr. Radan Marek, LL.M., Ing. Jana Mauleová, JUDr. Libor Nemec, Ph.D., prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Mgr. et Bc. Petr Vybíral, LL.M.

Komentář k Zákonu o obchodních korporacích je do ASPI kompletně zařazen jako součást specializací Právo obchodních korporací I a II.

V případě zájmu o tento obsah kontaktujte přímo svého obchodního reprezentanta.