Autorské právo a licence

Komentáře k předpisům

 • Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.) - A. Macková / B. Štědroň

Komentované vzory smluv a podání

 • Autorské právo

Monografie

 • Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla - P. Koukal
 • Základy softwarového práva - M. Maisner a kolektiv
 • Anglicko-český právnický slovník - J. Oherová

Časopisy

 • Acta MUP
 • Aplikace práva
 • Bulletin advokacie
 • Časopis pro právní vědu a praxi
 • The Lawyer Quarterly
 • Časopis zdravotnického práva a bioetiky
 • Revue pro právo a technologie
 • Soudce
 • Správní právo
 • Právo a bezpečnost
 • Komorní listy

V roce 2015 rozšíříme o

 • Komentář k zákonu o ochraně průmyslových vzorů (207/2000 Sb.) - P. Koukal

Ostatní obsah věnovaný autorskému právu a licencím naleznete také ve specializaci Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I a II.

Roční předplatné specializace Autorské právo a licence: 740 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce systému ASPI