Doprava

Komentáře k předpisům

  • Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) (8/1985 Sb. ve znění dodatku 49/2006 Sb. m.s)  - J. Lojda
  • Zákon o dráhách (266/1994 Sb.) - J. Lojda
  • Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (56/20041 Sb.) - M. Tichý / J. Nowák -
  • Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) - P. Bušta/ J. Kněžínek/A. Seidl
  • Zákon o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (247/2000 Sb.) - P. Bušta/J.Kněžínek


doprava

Vybraná judikatura

  • Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací

Monografie

  • Drogy v dopravě - M. Blažejovský
  • Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) - B. Poláček
  • Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C.Železniční právo, D. Námořní právo) - B. Poláček
  • Vybrané otázky z přepravy a zasilatelství - Právo prakticky - P. Sedláček / M. Florián

Vaše měsíční náklady: 92 Kč
Roční předplatné specializace Doprava: 1 100 Kč bez DPH pro 1 uživatele
info pravyPro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017