Duševní vlastnictví

Komentáře k předpisům

 • Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.) - A. Macková / B. Štědroň
 • Zákon o ochraně průmyslových vzorů (207/2000 Sb.) - P. Koukal
 • Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) - P. Koukal a kolektivduševní vlastnictví

Komentované vzory smluv a podání

 • Autorské právo

Monografie

 • Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový úřad - J. Kratochvíl / L. Jakl
 • Fotografie a právo - Nakladatelství Leges - M. Valoušek
  Internet, informační společnost a autorské právo
  - A. Andruško
 • Limity autorskoprávní ochrany - Nakladatelství Leges - J. Prchal
 • Veřejné licence (Tato monografie je součástí ASPI základ) - M. Myška
 • Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla - P. Koukal
 • Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví - M. Boháček
 • Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana - H. Kelblová

Ostatní obsah věnovaný duševnímu vlastnictví naleznete také ve specializaci Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I a II.

 Vaše měsíční náklady: 100 Kč
Roční předplatné specializace Duševní vlastnictví: 1 200 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017