Elektronické komunikace a IT

Komentáře k předpisům

  • Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) - P. Mates / T. Nielsen / Z. Vaníček
  • Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) - Z. Chudomelová / Š. Němečková / M. Beran / V. Jadrný / J. Novák
  • Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.) - M. Maisner / B. Vlachová

Monografie

  • Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí - Nakladatelství Leges - E. Fialová
  • Právo IT - Právo prakticky - Z. Kučera
  • Vybrané otázky vlivu elektroniczace na evropské mezinárodní porávo soukromé a procesní (Tato monografie je součástí ASPI základ) - T. Kyselovská
  • Základy softwarového práva - M. Maisner a kolektiv

Vaše měsíční náklady: 116 Kč
Roční předplatné specializace Elektronické komunikace a IT: 1 390 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017