Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry

Komentáře k předpisům

 • Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.) - T. Rýdl / J. Barák / L. Saňa /P. Výborný
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb.) - J. Šovar a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o bankách (21/1992 Sb.) - P. Liška a kolektiv
 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.) - J. Béreš / M. Katolická
 • Zákon o oběhu bankovek a mincí (136/2011 Sb.) - J. Beran
 • Zákon o omezení plateb v hotovosti (254/2004 Sb.)- J. Beran
 • Zákon o směnárenské činnosti (277/2013 Sb.)- J. Beran

Vybraná judikatura

 • Kapitálový trh

Monografie

 • Teoretické a legislativní základy cenných papírů - J. Pauly
 • Bankovní obchody - P. Liška / Š. Elek / K. Marek
 • Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku - P. Liška

Vaše měsíční náklady: 492 Kč
Roční předplatné specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry : 5 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017