Horní právo

Komentáře k předpisům

  • Horní zákon (44/1988 Sb.) - O. Vícha
  • Zákon o hornické činnosti (61/1988 Sb.) - O. Vícha
  • Zákon o nakládání s těžebním odpadem (157/2009 Sb.) - O. Vícha

horní právo

Vaše měsíční náklady: 135 Kč
Roční předplatné specializace Horní právo: 1 620 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017