Insolvence I

Komentáře k předpisům

  • Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) - J. Kozák / A. Dadam / L. Pachl - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o insolvenčních správcích (312/2006 Sb.) - J Kozák

insolvence I

Komentované vzory smluv a podání

  • Insolvenční právo
  • Konkursní právo

Vaše měsíční náklady: 83 Kč
Roční předplatné specializace Insolvence I: 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017