Insolvence II

Komentáře k předpisům

 • Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) - J. Kozák / A. Dadam / L. Pachl - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o insolvenčních správcích (312/2006 Sb.) - J. Kozák

insolvence II

Komentované vzory smluv a podání

 • Insolveční právo
 • Konkursní právo

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura ve věcech insolvenčního řízení - F. Kučera - Soubor judikatury je průběžně autorem aktualizován. Obsahuje vždy aktuální rozhodnutí z oblasti insolvence
 • Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání - Z. Krčmář

Meritum

 • Vymáhání pohledávek 2006, 2011 - A. Vondráková

Monografie

 • Insolvenční právo, 2. doplněné vydání - T. Richter
 • Insolvenční správce - Z. Šnoblová / V.Němčák
 • Správa a vymáhání pohledávek v praxi - Právo prakticky - E. Perthen
 • Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele - příručka zejména pro neprávníky, 3. vydání - Nakladatelství Linde - J. Maršíková

Vaše měsíční náklady: 408 Kč
Roční předplatné specializace Insolvence II: 4 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017