Katastr a zeměměřictví

Komentáře k předpisům

  • Katastrální zákon (256/2013 Sb.) - E. Barešová/I. Bláhová/P. Doubek/B. Janeček/L. Nedvídek/H. Šandová - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.) - M. Müller/E. Barešová
  • Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybranou judikaturou (256/2013 Sb.) - Nakladatelství Linde - P. Janků/P.Vrcha/D.Šustrová
  • Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.) - M. Müller / E. Barešová - průběžná aktualizace titulu

katastr a zeměměřictví

ASPI Navigátor

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí - D. Vávra
Grafické zobrazení procesního předpisu s výkladem

Vybraná judikatura

  • Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí

Monografie

  • Geometrický plán: příručka pro vyhotovitele i uživatele - Nakladatelství Leges - M. Kocáb
  • Katastr nemovitostí - Právo prakticky - D. Šustrová/J. Holý/P. Borovička
  • Katastrální (a související) judikatura - Nakladatelství Linde - P. Janků/P. Vrcha/K.Vrchov

Vaše měsíční náklady: 79 Kč
Roční předplatné specializace Katastr a zeměměřictví: 950 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017