Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I

Komentáře k předpisům

  • Občanský zákoník (89/2012 Sb.) - J. Švestka /J. Dvořák /J. Fiala a kolektiv
  • Občanský zákoník (40/1964 Sb.- zrušeno, komentář je součástí ASPI základ) - J. Fiala / M. Kindl a kolektiv
  • Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) - M. Pauknerová / N. Rozehnalová /M. Zavadilová a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) - J. Kotásek - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb., komentář je součástí ASPI základ) - J. Čáp / P. Schödelbauerová
  • Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) Výběr z judikatury k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)

Komentované vzory smluv a podání

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Směnečné právo

Vaše měsíční náklady: 666 Kč
Roční předplatné specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I: 7 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
info pravyPro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017