Právo obchodních korporací II

Komentáře k předpisům

 • Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) - J. Lasák / J. Pokorná / Z. Čáp / T. Doležil a kolektiv
 • Zákon o přeměnách obchodních korporací a družstev (125/2008 Sb.) - Praktický komentář - J. Šafránek / L. Lastovičková / T. Podškubka / J. Hlaváč / L. Pěsna
 • Obchodní zákoník (513/1991 Sb., zrušeno 89/2012 Sb.) - J. Pokorná / Z. Kovařík / Z. Čáp a kolektiv
 • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) - P. Hampel / I. Walder
 • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv
 • Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.) - J. Lasák / P. Vybíral / L. Jemelka / J. Kotásek / L. Němec a kolektiv

Komentované vzory smluv a podání

 • Bytová družstva
 • Právo obchodních korporací

Vybraná judikatura

 • Judikatura k rekodifikaci: obchodní společnosti
 • Vybraná judikatura ve věcech: akcií a jejich převodů, družstev, nekalé soutěže, obchodních společností, obchodních závazkových vztahů, ochrany hospodářské soutěže
 • Vybraná judikatura: přeměny obchodních společností: převod podniku a jeho části
 • Vybraná judikatura: zákon o obchodních korporacích

Přeložená legislativa

 • Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) Commercial Code
 • Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) Handelsgesetzbuch

Meritum

 • Obchodní korporace a nekalá soutěž 2015 - J. Pokorná / E. Večerková / M. Pekárek

Monografie

 • Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví - Nakladatelství Leges - A. Borkovec
 • Akvizice v kostce - Právo prakticky - D. Fyrbach a kolektiv
 • Franchising v ČR - Právo prakticky - J Ctibor / I. Horáčková
 • Obchodní korporace a ochrana slabší strany - S. Černá
 • Ukončení podnikání - J. Ondřej a kolektiv
 • Přeměny obchodních korporací  (2015) - T. Dvořák
 • Společnost s ručením omezeným (2014) - T. Dvořák
 • Společnost s ručením omezeným - Právo prakticky - T. Dvořák
 • Obecně prospěšná společnost (3. vyd.) - T. Dvořák
 • Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva - T. Dvořák
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení - T. Dvořák
 • Akciová společnost a Evropská společnost (2. vyd.) - T. Dvořák
 • Valná hromada s.r.o. - T. Dvořák
 • Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností - J. Vítek
 • Obchodní právo 5. díl - Odpovědnost - I. Pelikánová
 • Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev - T. Dvořák
 • Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu - V. Králíček/ J. Molín
 • Corporate Governance - K. Hurychová / D. Borsík
 • Akciová společnost - T. Dvořák 
 • Družstvo v novém soukromém právu a právní praxi - Z. Čáp/J. Čáp/ M. Machala
 • Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích - J. Skálová
 • Zveřejňování obchodních korporací - J. Strouhal a kolektiv

Vaše měsíční náklady: 749 Kč
Roční předplatné specializace Právo obchodních korporací II: 8 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017