Rodina a děti

Komentáře k předpisům

  • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) - M. Macela a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
  • Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.) - Š Dušková a kolektiv

Časopisy

  • Právo a rodina
  • Rodinné listy

Monografie

  • Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu - A. Křístek
  • Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání - M. Francová / J. Dvořáková Závodská

Ostatní obsah věnovaný rodinnému právu naleznete také ve specializaci Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I a II.

Vaše měsíční náklady: 83 Kč
Roční předplatné specializace Rodina a děti: 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2017